WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правова характеристика договору лізингу - Курсова робота

Правова характеристика договору лізингу - Курсова робота

відповідальність перед лізингоодержувачем за порушення зобов'язання щодо якості, комплектності, справності предмета договорулізингу, його доставки, заміни, безоплатного усунення недоліків, монтажу та запуску в експлуатацію тощо. Якщо вибір продавця (постачальника) предмета договору лізингу був здійснений лізингодавцем, продавець (постачальник) та лізингодавець несуть перед лізингоодержувачем солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо продажу (поставки) предмета договору лізингу[8]. Ремонт і технічне обслуговування предмета договору лізингу здійснюються продавцем (постачальником) на підставі договору між лізингоодержувачем та продавцем (постачальником) (ст. 808 ЦК України). У ЦК України зазначено, що особливості окремих видів і форм лізингу встановлюються законом. З огляду на важливість відносин, що регулюються договором лізингу, було прийнято спеціальний Закон України "Про лізинг" від 16 грудня 1997 р. № 723/97-ВР, який детально регулює правовідносини лізингу. Так, відповідно до цього Закону лізингом є підприємницька дія-льність, яка спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів і полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням і погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів [2]. За договором лізингу одна сторона (лізингодавець) передає або зобов'язується передати другій стороні (лізингоодержувачеві) у ко ристування майно, що належить лізингодавцю на праві власності і було набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем (прямий лізинг), або майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця (постача льника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов (непрямий лізинг), на певний строк і за встановлену плату (лізингові платежі). До договору лізингу застосовуються загальні положення про найм (оренду) з урахуванням особливостей, встановлених цим параграфом та законом. До відносин, пов'язаних з лізингом, застосовуються загальні положення про купівлю-продаж та положення про договір поставки, якщо інше не встановлено законом. Особливості окремих видів і форм лізингу встановлюються законом. Лізинг - це разом із іншими одна з форм надання майна у користування, яка, виходячи із притаманних їй специфічних рис, має спеціальне правове регулювання. Воно здійснюється відповідно до гл. 58 ЦК, а також Закону України "Про лізинг" від 16 грудня 1997 р.; лізинг морських (річкових) суден регулюється Кодексом торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 р. Окрім того на лізингові відносини розповсюджується дія загальних положень про найм (оренду) (§ 1 гл. 58 ЦК), а якщо інше не встановлено законом - також загальних положень договору купівлі-продажу (§ 1 гл. 54 ЦК), договору поставки (§ З гл. 54 ЦК) з урахуванням спеціальних правил, законодавчо встановлених відносно лізингу. Судова практика у даній сфері узагальнена в Листі ВАСУ від 23 березня 1998 р. "Про Закон України "Про лізинг". Відповідно до Закону України "Про лізинг" лізинг - це підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів і полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням та погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів. Лізинг здійснюється на підставі договору лізингу, який опосередковує відносини учасників лізингу. Визначення цього договору закріплене у п.1 статті, що коментується. Закон "Про лізинг" і містить істотне обмеження щодо сторін у договорі лізингу - ними можуть бути тільки суб'єкти підприємництва. 1.2. Форми та зміст договору лізингу Договір лізингу повинен бути укладеним у письмовій формі, але її недодержання не впливає на дійсність правочину. У разі, якщо об'єктом лізингу є державне майно або договір лізингу передбачає залучення державних коштів для забезпечення виконання лізингового договору надаються державні гарантії, договір лізингу підлягає обов'язковій державній реєстрації в порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 р. Такий договір вважається чинним з моменту йог: державної реєстрації (ст. 210 ЦК). Договори, які не зареєстровані у встановленому порядку, визнаються недійсними (нікчемним) (ст. 21 Закону України "Про лізинг", ст. 215 ЦК). Залежно від форми здійснення лізинг може бути зворотним, пайовим, міжнародним тощо. Зворотний лізинг - це договір лізингу, що передбачає набуття лізингодавцем майна у власника і передачу цього майна йому у лізинг. Пайовий лізинг - це здійснення лізингу за участю суб'єктів лізингу на основі укладення багатостороннього договору та залучення одного або кількох кредиторів, які беруть участь у здійсненні лізингу, інвестуючи свої кошти. При цьому сума інвестованих кредиторами коштів не може становити більше 80 відсотків вартості набутого для лізингу майна. Міжнародний лізинг - це договір лізингу, що здійснюється суб'єктами лізингу, які перебувають під юрисдикцією різних держав або в разі, якщо майно чи платежі перетинають державні кордони. Суттєва увага приділена законом і власне договору. Відповідно до ст. 6 Закону України "Про лізинг" договір лізингу може укладатись у формі багатосторонньої угоди за участю лізингодавця, лізингоодержувача, продавця об'єкта лізингу або двосторонньої угоди між лізингодавцем і лізингоодержувачем. Договір лізингу має бути укладений у письмовій формі та відповідати вимогам законодавства України[2]. Істотними умовами договору лізингу закон визнає досить широке коло умов. Так, відповідно до ст. 7 Закону "Про лізинг" істотними умовами договору лізингу є: - найменування сторін; - об'єкт лізингу (склад і вартість майна), умови та строки його поставки; - строк, на який укладається договір лізингу; - розмір, склад та графік сплати лізингових платежів, умови їх перегляду; - умови переоцінки вартості об'єкта лізингу згідно із законодавством України; - умови повернення об'єкта лізингу в разі банкрутства лізинго-одержувача; - умови страхування об'єкта лізингу; - умови експлуатації та технічного обслуговування, модернізації об'єкта лізингу та надання інформації щодо його технічного стану; - умови реєстрації об'єкта лізингу; - умови повернення об'єкта лізингу чи його викупу після закінчення дії договору; - умови дострокового розірвання договору лізингу; -умови надання відомостей про фінансовий стан лізингоодержувача; - відповідальність

 
 

Цікаве

Загрузка...