WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Особисті немайнові права авторів. Обов’язки, що накладаються патентом. Поняття патентоспроможності. Державна реєстрація, облік і використання результа - Реферат

Особисті немайнові права авторів. Обов’язки, що накладаються патентом. Поняття патентоспроможності. Державна реєстрація, облік і використання результа - Реферат

зразком; 2) пізніше запатентований винахід, корисна модель чи промисловий зразок не може використовуватись без порушення прав власника патенту раніше запатентованого винаходу, корисної моделі чи промислового зразка. У свою чергу, власник раніше запатентованого винаходу, корисної моделі чи промислового зразка мас право вимагати від власника патенту пізніше запатентованого винаходу, корисної моделі чи промисловою зразка видати дозвіл (залежну ліцензію) на використання зазначених об'єктів, якщо пізніше запатентований винахід, корисна модель чи промисловий зразок удосконалює раніше запатентований винахід, корисну модель чи промисловий зразок або призначений для досягнення тієї самої мети. Залежна ліцензія видається в обсязі, необхідному для використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка, для яких затребувано такий дозвіл. 3. Поняття патентоспроможності Патентоспроможність - юридична властивість технічного рішення задачі, що полягає в тому, що воно має всі ознаки, достатні для визнання його винаходом і в разі відповідного оформлення заявних матеріалів може бути захищено патентом. Для того, щоб така ідея стала об'єктом правової охорони (стала патентоспроможною), вона має відповідати певним вимогам: - бути новою, тобто ще ніде не опублікованою, і не використовуватися; - бути неочевидною, тобто вона не повинна бути звичайним інженерним рішенням фахівця відповідної галузі господарювання; Винахід - це технічне рішення в будь-якій галузі суспільно корисної діяльності, яке відповідає умовам патентоспроможності, тобто є новим, має винахідницький рівень і придатне для використання. Винахід відповідає умовам патентоспроможності, якщо він новий, має винахідницький рівень і є придатним для користування. Патент може бути визнаний недійсним повністю або частково у випадках: - встановленої невідповідності запатентованого об'єкта умовам патентоспроможності, Корисна модель - це конструктивне виконання пристрою, яке відповідає умовам патентоспроможності, тобто є новим і промислово придатним. Пропозиція має творчий характер, але не відповідає вимогам патентоспроможності. 4. Державна реєстрація, облік і використання результатів науково-технічної документації В умовах ринкової економіки все більше зростає значення науково-технічної інформації - вона стає товаром і предметом договірних відносин. Своєчасна науково-технічна інформація значною, а інколи вирішальною мірою обумовлює технічний рівень і ефективність суспільного виробництва, комерційні успіхи підприємців. Саме тому відносини з інформаційного забезпечення останнім часом почали регулюватися договорами. Інформація за своїм змістом може бути найрізноманітнішою. Предметом означених договорів є науково-технічна інформація у різних її формах і видах. Формування цих договорів тільки почалося. Як зразок одного із таких договорів може бути договір на роботи і послуги по забезпеченню науково-технічною інформацією. Сторонами в такому договорі є, як правило, юридичні особи, але замовником може бути і громадянин. Однією із сторін в договорі є організація - володілець цієї інформації, наприклад, виробничо-видавничий комбінат "Патент". За цим договором замовник замовляє, а виконавець бере на себе зобов'язання забезпечити замовника інформацією і послугами відповідно до додатка, який є невід'ємною частиною договору. Цей додаток містить перелік робіт і послуг, які може виконувати "Патент". Це: - копіювання інформаційних матеріалів (описів вітчизняних та іноземних винаходів, перекладів із зарубіжних патентів); - довідково-інформаційні послуги (підготовка і видача сигнальної тематичної інформації щодо винаходів тощо); - довідки про використані (впроваджені) винаходи; - довідки про наявність патентів-аналогів; - довідки за об'єктами техніки, що перевірялись на патентну чистоту; - консультації з питань пошуку і використання патентної інформації; - переклад науково-технічної літератури і документації тощо. У договорі передбачається порядок визначення вартості робіт і послуг, а також порядок розрахунків, прав і обов'язків сторін та їх відповідальність. Особливою різновидністю науково-технічної інформації є ноу-хау - непатентовані технічні рішення, що передаються у вигляді технічних знань або технічного досвіду (майстерності). У більш розшифрованому вигляді це можуть бути: технічні дані загального характеру, які одержані їх володільцем із сучасного рівня техніки або є результатом його власних досліджень і дослідно-конструкторських робіт; технічні дані у вигляді конкретних вказівок, розроблених їх володільцем; технічні навички або досвід у здійсненні виробничих операцій. Така інформація складає виробничу, комерційну або іншу таємницю. У практиці зовнішньоторгових об'єднань предметом експорту є різноманітні технічні знання і досвід, необхідні для підготовлення, використання і обслуговування виробів (машин, обладнання, матеріалів тощо), застосування технологічних прийомів і методів роботи, проектування, будівництва і пуску в експлуатацію об'єктів тощо. Але предметом договору можуть бути також знання і досвід адміністративного, економічного, фінансового та іншого порядку. Це особливий цивільно-правовий договір на передачу науково-технічної інформації на зразок ноу-хау. Особливістю таких договорів є те, що технічні рішення, які і складають ноу-хау, не підлягають державній реєстрації і не охороняються спеціальним правоохоронним документом, як, наприклад, винахід. Така інформація є фактичною, а не юридичною монополією її володільця. Нею може користуватися будь-хто, хто заволодіє. На таку інформацію не може бути встановлено виключне право будь-якої однієї особи. Висновок Інтелектуальна власність (англ. intellectual property) - у найширшому розумінні означає закріплені законом права на результат інтелектуальної діяльності в промисловій, науковій, художній, виробничій та інших галузях. Під час написання даного реферату були розглянуті наступні важливі питання: особисті немайнові права авторів; обов'язки, що накладаються патентом; поняття патентоспроможності; державна реєстрація, облік і використання результатів науково-технічної документації. Протягом часу проведеного за виконанням цієї роботи, студентом було набуто важливі знання з основ інтелектуальної власності, які безумовно послужать базою для подальшого вивчення цієї чудової і важливої дисципліни. Список використаної літератури 1. Йосип Андрашек, Жанна Гуменюк. Методичні вказівки для практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни "Інтелектуальна власність" для студентів денної та заочної форм навчання. Львів.: НЛТУУ, 2008. 2. Атаманова Ю. Право інтелектуальної власності: система міжнародно-правового регулювання. - X.: ДИВ, 2004. 3. Інтелектуальна власність в Україні: Правові засади та практика. - Т.1: Право інтелектуальноївласності. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 1999. 4. Основи інтелектуальної власності. - К.: Юридичне видавництво "Ін Юре", 1999. 5. uk.wikipedia.org.

 
 

Цікаве

Загрузка...