WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Особисті немайнові права авторів. Обов’язки, що накладаються патентом. Поняття патентоспроможності. Державна реєстрація, облік і використання результа - Реферат

Особисті немайнові права авторів. Обов’язки, що накладаються патентом. Поняття патентоспроможності. Державна реєстрація, облік і використання результа - Реферат

Контрольна робота Особисті немайнові права авторів. Обов'язки, що накладаються патентом. Поняття патентоспроможності. Державна реєстрація, облік і використання результатів науково-технічної документації Зміст 1. Особисті немайнові права авторів; 2. Обов'язки, що накладаються патентом; 3. Поняття патентоспроможності; 4. Державна реєстрація, облік і використання результатів науково-технічної документації. 1. Особисті немайнові права авторів Особисті немайнові права автора - це право на: а) авторство; б) авторське ім'я; в) недоторканність твору; г) обнародування твору. 1. Право авторства полягає в тому, що тільки справжній творець вправі називати себе автором твору, а всі інші особи, що використовують твір, зобов'язані зазначати його ім'я (ст 13 Закону). Право авторства закріплює факт створення певного твору конкретною особою, а це має значення для суспільної оцінки як твору, так і особи автора. Зазначення імені автора при використанні твору обов'язкове в усіх випадках за одним винятком: якщо твір образотворчого мистецтва або фотографічний твір використовується у промисловості. У цьому випадку ім'я автора не згадується з суто технічних причин. 2. Право автора на ім'я дає можливість випустити свій твір під власним іменем, умовним (псевдонімом) або взагалі без зазначення імені (анонімно) (ст. 13 Закону). Право на вибір способу зазначення імені, а також на розкриття псевдоніма або аноніма є особистим правом автора. Лише у випадку, коли автор у своєму творі порушив чиїсь права (наприклад, образив когось), на вимогу слідчих органів або суду видавництво, редакція газети чи театр, яким відоме справжнє ім'я автора, можуть розкрити його псевдонім чи анонім. 3. Право на недоторканність твору визначається в Законі як право протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора Це означає, що при виданні, публічному виконанні або будь-якому іншому використанні твору забороняється без дозволу автора та його правонаступників вносити будь-які зміни, перекручення, спотворення як до самого твору, так і його назви, позначення імені автора. Не допускається також без дозволу автора супроводжувати твір при його виданні ілюстраціями, передмовами, післямовами і т.д. 4. Право на обнародування твору. Закон містить визначення поняття обнародування твору. Це дія, здійснена зі згоди автора, яка робить твір доступним для загального відома шляхом його опублікування, публічного показу, передачі в ефір або в інший спосіб. Зазначене право є особистим немайновим правом. Відповідно до Закону твір вважається обнародуваним, якщо він виданий, публічно виконаний, публічно показаний, переданий по радіо чи телебаченню або будь-яким іншим чином повідомлений невизначеному колу осіб. Твір може бути обнародуваний різними способами, але істотним є те, що його зміст повідомлений невизначеному колу осіб. Обнародування полягає в ознайомленні з ним громадськості в будь-який спосіб, що залежить від його форми, характеру. Письмові твори (наукові, художні, драматичні, музично-драматичні тощо) випускаються у світ шляхом видання; твори образотворчого мистецтва - шляхом показу на виставках, у музеях для загального огляду. Скульптури, наприклад, виставляють на площах, вулицях, у пам'ятних місцях тощо. Музичні твори можна випустити у світ шляхом публічного виконання, передачі по радіо чи телебаченню або шляхом видання. Не вважається обнародуванням (опублікуванням) інформація про твір з викладом його короткого змісту або повідомлення обмеженому колу осіб (наприклад, коли поет прочитає свого вірша у колі друзів, композитор виконає сонату на сімейному вечорі). Право першого обнародування твору належить лише автору. Тільки він може вирішувати, чи готовий його твір до випуску в світ. Порушення цього права дає автору підстави вимагати сплати гонорару або відшкодування завданих збитків, а також вжиття інших заходів аж до вилучення твору і заборони випуску його у світ. 2. Обов'язки, що накладаються патентом Обов'язки, що накладаються патентом. Добросовісне користування розуміється як таке, що не завдає шкоди іншим власникам патентів, іншим фізичним і юридичним особам, навколишньому середовищу, інтересам суспільства і національній безпеці тощо. За законодавством України про промислову власність власник патенту зобов'язаний використати запатентований винахід, корисну модель чи промисловий зразок. Якщо зазначені об'єкти не використовуються або використовуються недостатньо в Україні протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка було припинено, то в такому разі будь-яка особа, що має намір і виявляє готовність використовувати винахід, корисну модель чи промисловий зразок, пропонує власнику патенту укласти ліцензійний договір. Якщо власник патенту відмовиться від укладання ліцензійного договору, зазначена особа може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка (видати примусову ліцензію). Суд може винести рішення про надання дозволу зацікавленій особі на використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка. У рішенні суду визначається обсяг використання запатентованого об'єкта, строки дії дозволу, розмір та порядок виплати винагороди власнику патенту. Проте слід мати на увазі, що примусова ліцензія може бути видана зацікавленій особі за умови, коли власник патенту в суді не довів, що факт невикористання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка був зумовлений поважними причинами. Всесвітня організація інтелектуальної власності дає таке тлумачення примусової ліцензії. Вислів "примусова ліцензія" використовується для позначення явища, протилежного добровільній ліцензії. Володілець добровільної ліцензії має право здійснювати такі дії, які охоплюються виключним правом, із дозволу патентоволодільця. Такий дозвіл називають звичайно ліцензійним контрактом. Він укладається між патентоволодільцем і володільцем ліцензії. Володілець примусової ліцензії має право здійснювати дії, які охороняються виключним правом, л дозволу влади поза волею патентоволодільця. Примусову ліцензію інакше називають недобровільною ліцензією. Іноді виникають ситуації, коли один винахід, корисна модель чи промисловий зразок не може бути використаний без запатентованого іншого винаходу, корисної моделі чи промислового зразка. В такому випадку власник патенту зобов'язаний дати дозвіл (видати залежну ліцензію) на використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка власнику пізніше виданого патенту. Така ліцензія може бути видана за певних умов: 1) пізніше запатентований винахід, корисна модель чи промисловий зразок призначені для досягнення іншої мети або мають значні техніко-економічніпереваги перед раніше запатентованим винаходом, корисною моделлю чи промисловим

 
 

Цікаве

Загрузка...