WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Державна виконавча служба (ДВС) - Реферат

Державна виконавча служба (ДВС) - Реферат

виконавець.
Також слід розрізняти такі випадки:
1) коли іноземний громадянин бере участь як стягував, а боржником виступає громадянин України, то ніяких особливостей;
2) коли н іноземний громадянин виступатиме у виконавчому провадженні як боржник, то необхідно враховувати такі особливості:
- встановлення різних імунітетів щодо майна, яке знаходиться на території консульського або дипломатичного представництва;
- майно іноземця може знаходитись як на території України, так і за її межами, а тому в першу чергу стягнення звершатиметься на майно, що знаходиться на території України, а разі його недостатності державний виконавець має пояснити стягувану подальше виконання рішення і право остатнього ініціювати виконання рішення на теорії країни, громадянином якої є іноземний громадянин.
Державний виконавець відкриває виконавче провадження на підставі виконавчого документа:
1. за заявою стягувача або його представника про примусове виконання рішення;
2. за заявою прокурора у випадках представництва інтересів громадянина або держави в суді;
3. за інших передбачених законом випадках.
Виконавче провадження підлягає закінченню у випадках:
1. прийняття судом відмови стягувача від стягнення;
2. затвердження судом мирової угоди між стягувачем і боржником про закінчення виконавчого провадження;
3. смерті або оголошення померлим стягувача чи боржника, визнання безвісно відсутнім боржника або стягувача, ліквідації юридичної особи - сторони виконавчого провадження, якщо виконання їх обов'язків чи вимог у виконавчому провадженні не допускає правонаступництва;
4. скасування рішення судом або іншого органу (посадової особи), яке підлягало виконанню на підставі виконавчого документа;
5. письмової відмови стягувача від одержання предметів, вилучених у боржника при виконанні рішення про передачі їх стягувачеві, або знищення речі, яка мала бути передана стягувачеві в натурі;
6. закінчення передбаченого законом строку для даного стягнення;
7. передачі виконавчого документа ліквідаційній комісії у разі ліквідації боржника - юридичної особи, або арбітражному керуючому у разі визнання боржника банкрутом;
8. фактичного повного виконання рішення згідно з виконавчим документом;
9. повернення виконавчого документа без виконання на вимогу суду або іншого органу (посадової особи), які видали виконавчий документ, або на письмову вимогу стягувача;
10. направлення виконавчогодокумента за належністю до іншого відділу державної виконавчої служби;
11. повернення виконавчого документа до суду чи іншого органу (посадової особи), які видали виконавчий документ, у випадку передбаченому Законом.
Про закінчення виконавчого провадження державний виконавець виносить постанову, яка затверджується начальником відповідного відділу державної виконавчої служби. Копія постанови у 3-денний строк надсилається сторонам та суду або іншому органу (посадовій особі), які видали виконавчий документ.
Постанова про закінчення виконавчого провадження може бути оскаржена сторонами до начальника відповідного відділу державної виконавчої служби або до суду у 10-денний строк.
Виконавче провадження підлягає обов'язковому зупиненню у випадках:
1) смерті стягувача або божника, оголошенням померлим чи визнання безвісно відсутнім стягувача або боржник, або припинення існування сторони-юридичної особи, якщо встановлені судом правовідносини допускають правонаступництво;
2) визнання стягувача або боржника недієздатним;
3) проходження боржником строкової військової служби у Збройних Силах України, передбачених законом інших військових формуваннях якщо за умовами служби провадження виконавчих дій неможливе. Чи на прохання стягувача, який проходить строкову військову службу в Збройних Силах України або інших військових формуваннях;
4) оспорювання боржником виконавчого напису нотаріуса у судовому порядку;
5) прийняття судом до розгляду скарги на дії органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення;
6) зупинення виконання відповідного рішення або виконавчого провадження посадовою особою, якій законом надано таке право;
7) подання до суду позову про банкрутство боржника, якщо відповідно до закону на вимогу стягувача поширюється для мораторію, введеного господарським судом, крім випадків знаходження виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від реалізації майна боржника);
8) подання до суду позову про виключення майна з акта опису й арешту;
9) сплатити боржником або іншим гарантом у порядку передбаченому законодавством (у тому числі за договорами про відшкодування ядерної шкоди), коштів відшкодовування ядерної шкоди, що дорівнюють або перевищують встановленому законом мету відповідальності оператора ядерної установки. Для обчислення сплачені кошти підлягають перерахуванню у спеціальні права запозичення, що встановлюються міжнародним валютним фондом за офіційним курсом національного банку України на день сплати;
10) внесення касаційного подання прокурора на рішення суду;
11) звернення до суду із заявою про заміну вибулої сторони правонаступником у порядку встановленому Законом;
12) виїмку виконавчого документа або виконавчого провадження в порядку, встановленому кримінально-процесуальним кодексом України;
13) подання судом, який видавав виконавчий документ, відстрочки виконання рішення;
14) наявності коштів боржника на депозитних, вкладних та інших подібних рахунках боржника, з яких боржник не вправі вимагати видачі чи списання коштів до спливу певного строку, в разі відсутності іншого майна боржника, на яке може бути звернено стягнення.
Виконавче провадження зупиняється лише в зверненні стягнення на майно, щодо якого до суду подано позовну заяву про виключення його з опису.
Звіт оформлено під час ознайомчої практики студентом-практикантом Матіївом І.І. __________
Звіт погоджено з керівником від бази практики Гайдичем І.В. __________
Звіт перевірив керівник практики від коледжу __________

 
 

Цікаве

Загрузка...