WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Конвенція ООН про права дитини, короткий виклад прав, гарантованих Конвенцією про права дитини - Реферат

Конвенція ООН про права дитини, короткий виклад прав, гарантованих Конвенцією про права дитини - Реферат

лікування хвороб та відновлення здоров'я, а також на посту нову заборону традиційних методів лікування, які негативно впливають на здоров'я дитини.
Стаття 25: Періодичний перегляд опікунства
Дитина, яка віддана під опіку, захист чи лікування, має право на періо-дичний перегляд якості такого піклування.
Стаття 26: Соціальне забезпечення
Дитина має право на соціальне забезпечення.
Стаття 27: Рівень життя
Батьки несуть відповідальність за надання дитині належних умов жит-тя, потрібних для її розвитку,навіть тоді, коли один із батьків живе поза межами країни проживання дитини.
Стаття 28: Освіта
Держава визнає право дитини на безкоштовну початкову освіту, до-ступність професійного навчання та дбає про зниження кількості учнів, які залишили школу.
Стаття 29: Мета навчання
Освіта повинна бути спрямована на розвиток дитини та її талантів, під-готовку до самостійного життя, виховання поваги до прав людини, а також до культурних та національних цінностей країни, в якій дитина проживає, а також цінностей інших народів.
Стаття 30: Діти національних меншин та корінного населення
Дитина, яка належить до якоїсь національної меншини чи до корінного населення, має право виховуватися у своїй культурі, а також послуговува-тися рідною мовою.
Стаття 31 : Відпочинок і дозвілля
Дитина має право брати участь в іграх і розважальних заходах та брати участь у культурному житті і займатися мистецтвом.
Стаття 32: Економічна експлуатація
Дитина має право на захист від експлуатації та шкідливих для її здоров'я видів робіт.
Стаття 33: Наркотичні та психотропні речовини
Держава повинна захищати дитину від незаконного вживання нарко-тичних засобів та психотропних речовин, не допускати використання дітей у виробництві таких речовин та торгівлі ними.
Стаття 34: Сексуальна експлуатація
Держава повинна захищати дитину від сексуальної експлуатації, зок-рема від проституції та використання дітей у виробництві порнографічної продукції.
Стаття 35: Викрадення, торгівля та контрабанда
Держава зобов'язана не допускати викрадення дітей, торгівлі чи конт-рабанди ними.
Стаття 36: Інші форми експлуатації
Держави зобов'язані захистити дітей від усіх форм експлуатації.
Стаття 37: Тортури, смертна кара, позбавлення свободи
Держава має обов'язок піклуватися про дітей, що перебувають в ув'яз-ненні.
Стаття 38: Збройні конфлікти
Держава повинна забезпечити, щоб діти до 15 років не брали прямої участі у воєнних діях. Держава не повинна призивати на військову службу дітей до 15 років.
Стаття 39: Відновлення і реінтеграція
Держава повинна сприяти освіті, фізичному і психологічному віднов-ленню та поверненню до повноцінного соціального життя дітей, які стали жертвами експлуатації, катувань чи збройних конфліктів.
Стаття 40: Підліткова злочинність
Поводження держави з підлітками, які порушили, кримінальне законо-давство, повинно сприяти відновленню гідності дитини.
Стаття 41: Права дитини в інших документах
Ніщо в цій Конвенції не заперечує ті положення інших документів, які сприяють захисту дітей більшою мірою.
Стаття 42: Інформування про положення Конвенції
Держава зобов'язана ознайомити дорослих та дітей з положеннями цієї Конвенції.
Статті 43-54: Застосування
У цих статтях мова йде про обов'язок Комітету ООН з прав дитини на-глядати за втіленням у життя цієї Конвенції.
Додаток 2
КОРОТКИЙ ВИКЛАД ПРАВ, ГАРАНТОВАНИХ
КОНВЕНЦІЄЮ ПРО ПРАВА ДИТИНИ
o Діти мають право бути в колі своєї сім'ї чи з тими людьми, які найкращим чином будуть опікуватися ними.
o Діти мають право на достатню кількість харчів і чистої води.
o Діти мають право на належні умови життя.
o Діти мають право на медичне обслуговування.
o Діти-інваліди мають право на особливу опіку та вишкіл.
o Діти мають право брати участь в іграх.
o Діти мають право на безкоштовну освіту.
o Діти мають право на безпеку і повинні бути захищені від заподіяння їм шкоди та від недбалого поводження.
o Дітей не можна використовувати як дешеву робочу силу чи як солдатів.
o Діти мають право говорити своєю рідною мовою, сповідувати свою релігію та користуватися плодами своєї культури.
o Діти мають право висловлювати власні думки та збиратися з метою висловлювання своїх поглядів.
Додаток З
ВИБІРКОВІ СТАТТІ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
Стаття 1: Україна є суверенна, незалежна, демократична, соціальна, правова держава.
В Україні існує єдине громадянство - це особливий вид стосунків, що існує між державою та окремими людьми.
Громадяни, перебуваючи під захистом держави беруть на себе певні обов'язки, а держава гарантує їм права свободи, необхідні для нормального життя. Характерною ознакою громадянства є почуття патріотизму. Це любов до Батьківщини незалежно від етнічної приналежності.
Стаття 10: Державною мовою в Україні є українська мова.
Стаття 16: Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України... подолання наслідків Чорнобильської ка-тастрофи.
Стаття 18: Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами Міжнародного спів-товариства.
Стаття 20: Державними символами України є Державний прапор Ук-раїни, Державний герб України і Державний гімн України. Прапор має два кольори.
Стаття 35: Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа- від церкви.
Стаття 47: Кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду.
Стаття 49: Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне сі рахування.
Стаття 52: Діти рівні у своїх правах незалежно від походження.
Стаття 53: Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.
Стаття 65: Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
Стаття 66: Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодувати завдані ним збитки.
Стаття 68: Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України.

 
 

Цікаве

Загрузка...