WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Особи, які сприяють кримінальному судочинству - Курсова робота

Особи, які сприяють кримінальному судочинству - Курсова робота

Суду України. Він є суддею цього суду і поряд з виконанням обов'язків судді здійснює організаційну роботу з підготовки засідань Пленуму, забезпечує ведення протоколу, підписує разом з Головою Верховного Суду постанови Пленуму і провадить дії, необхідні для виконання прийнятих Пленумом постанов.
Перекладач, експерт, спеціаліст і секретар судового засідання підлягають відводу на тих же підставах, що й суддя, з тим обмеженням, що їх попередня участь у цій справі як перекладача, експерта, спеціаліста і секретаря судового засідання не може бути підставою для відводу [1, ст. 62].
Заявлений цим особам відвід під час попереднього розслідування вирішується особою, яка провадить дізнання, слідчим або прокурором, а під час судового розгляду - суддею або судом, який розглядає справу [1, ст. 64]
4.5 Правопорушник.
Тертишник В.М. серед осіб, які виконують допоміжну роль у кримінальному процесі виділяє і правопорушника. Правопорушник - це особа, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, включене законом в перелік злочинів, щодо яких здійснюються провадження протокольної форми досудової підготовки матеріалів. Після порушення кримінальної справи судом і віддання до суду правопорушник називається підсудним.
У ході протокольної форми досудового провадження правопорушник має право: знати, з приводу чого проти нього розпочато протокольне провадження; давати пояснення, в тому числі і рідною мовою, а також користуватися послугами перекладача, або відмовитися давати пояснення івідповідати на запитання; знайомитися зі складеним поясненням і вимагати внесення у нього змін, уточнень, доповнень; заявляти клопотання і відводи; подавати скарги на дії і рішення особи, яка провадить дізнання (органу дізнання), прокурора і суду; ознайомлюватися після закінчення протокольного провадження з усіма матеріалами.
Правопорушник зобов'язаний:
o з'являтися за викликами органу дізнання, прокурора та суду (після відібрання відповідного зобов'язання);
o не ховатися від органу дізнання, прокурора та суду;
o не перешкоджати встановленню істини.
Якщо ж правопорушник перешкоджає встановленню істини шляхом впливу на інших учасників протокольного провадження, він, за наявністю для цього підстав, може бути притягнутий до кримінальної відповідальності. [12, ст. 184]
ВИСНОВОК
Отже, до осіб, які виконують допоміжну роль у кримінальному процесі належать: свідок, заявник про злочин, поняті, перекладач, експерт, спеціаліст, секретар судового засідання, заставодавець, поручитель тощо. Ці учасники кримінального процесу сприяють кримінальному судочинству за допомогою виконання завдань, покладених на них законом.
Свідком є учасник кримінального процесу, який не має статусу потерпілого, обвинуваченого, підозрюваного або підсудного і якому відомі будь-які обставини, що підлягають встановленню у справі, та відсутні обставини, що заважають його допиту. Будь-який громадянин України, якщо він став очевидцем розслідуваної події, незалежно від його становища (прокурор, голова місцевої адміністрації, суддя, президент держави тощо) може бути допитаний як свідок.
Експерт - це незацікавлена в справі особа, що володіє спеціальними знаннями й уміннями в окремій галузі науки, техніки, мистецтва або ремесла і яка залучається у встановленому законом порядку до участі в кримінальному процесі для провадження експертизи.
Спеціалістом у кримінальному процесі визнається будь-яка не заінтересована в результаті справи особа, яка має необхідні спеціальні знання в науці, техніці, мистецтві чи ремеслі або володіє вміннями, навиками у певній галузі діяльності і відповідно до ст. 128-1 КПК України залучається до участі у проведенні слідчої дії для сприяння слідчому в збиранні та дослідженні доказів.
Кримінально-процесуальне законодавство передбачає учать у процесі понятих. Залучення останніх має на меті створення необхідних умов для об'єктивного та правильного провадження слідчих дій, засвідчення та закріплення доказів.
Також залучається і перекладач, тобто викликана слідчим, особою, що провадить дізнання, суддею чи судом особа, що вільно володіє мовою, якою ведеться судочинство, а також рідною чи іншою мовою, якою володіють особи, що залучаються до участі в кримінально-процесуальній діяльності, і усно перекладає з однієї мови на іншу.
За участі секретаря судового засідання розглядаються всі справи в суді першої інстанції.
Нарешті, останньою особою, яка певним чином допомагає правосуддю є правопорушник. Правопорушник - це особа, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, включене законом в перелік злочинів, щодо яких здійсню-ються провадження протокольної форми досудової підготовки матеріалів.
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Кримінально-процесуальний кодекс України. - К., 2001.
2. Кримінальний кодекс України.- К.: Юрінком Інтер, 2001.
3. Закон України "Про судоустрій України" // Відомості Верховної Ради України.- 1992.- № 358 (Зі змінами, внесеними Законом України № № 2531-ПІ від 21 червня 2001 року).
4. Закон України від 19.12.1992 "Про адвокатуру" // Відомості Верховної Ради України.- 1993.- № 9,- Ст.62.
5. Закон України від 20.12.1990 "Про міліцію" //Відомості Верховної Ради України.- 1991.- № 4(Із змінами, внесеними Законом України № 2537-ПІ від 21.06. 2001).
6. Закон України від 18.02.1992 "Про оперативно-розшукову діяльність"//Відомості Верховної Ради України. - 1992.- № 22 (Із змінами, внесеними Законом України № 2246-III від 18 січня 2001 року // Офіційний вісник України,- 2001,- № 8,-Ст.З).
7. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та проведення судових експертиз, які затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5; Настанова про діяльність експертно-криміналістичної служби МВС України.- Наказ МВС України від 30.08.99 № 682 та інші.
8. Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні, затверджене Указом Президента України від 10 червня 1993 р.
9. Михеєнко М. М., Нор В. Т., Шибіко В. П. Кримінальний процес України.- К., 1999.
10. Нове у кримінально-процесуальному законодавстві України: Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих закладів освіти / За ред. Ю.М.Грошевого. - Харків: Право, 2002.
11. Стахівський С.М. Відповідальність свідка у кримінальному процесі // Право України,- 1997,- № 2.- С. 39-41.
12. Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. 4-те вид., допов. і переробл. - К.: Видавництво А.С.К., 2003
13. Тертшиник В. М. Науково-практичний коментар Кримінально- процесуального кодексу України.- Харків: Арсіс, 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...