WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Право в системі соціально-нормативного регулювання - Курсова робота

Право в системі соціально-нормативного регулювання - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Право в системі соціально-нормативного регулювання
ПЛАН.
стор.
Вступ...........................................................................................................................3
Розділ 1. Нормативне регулювання і соціальні норми.
1.1 Поняття і закономірності нормативного регулювання......................4
1.2 Поняття і види соціальних норм...........................................................7
Розділ 2. Співвідношення права і інших соціальних норм.
2.1 Співвідношення права і релігії..............................................................9
2.2 Співвідношення права і звичаїв............................................................11
2.3 Співвідношення права і моралі.............................................................13 2.4 Співвідношення права і корпоративних норм.....................................16
Розділ 3. Право і соціально-технічні норми.........................................................18
Висновок......................................................................................................................20
Використана література.............................................................................................21
Вступ
Сьогодні, в умовах, коли вже вироблена концепція правової держави з властивими їй істотними ознаками і особливостями, побудова правової держави є однією з найважливіших перспективних задач, оскільки саме вона є, в сучасному розумінні ідеальною формою політичної організації суспільства. Разом з тим ніколи не існувало і не існує загальновизнаного розуміння правової держави. Пояснюється це дією різних чинників, таких як: особливості історичного і культурного розвитку, демократичні, політичні і правові традиції, своєрідність політичної і правової систем, відмінності в праворозумінні і осмисленні права, як універсального соціального регулювальника суспільних відносин і зв'язків. Разом з тим ідея правової держави завжди розумілася в дуалізмі Держави і Права. Одночасно вона спиралася на загальнофілософське уявлення про право як про вищу цінність, що володіє своїм власним змістом.
Різновидом теорії правової держави є концепція "панування права". Примітно, що теорія "панування права" і концепція правової держави загалом походили з одного духовного джерела - філософії Відродження. Разом з тим романо-німецька теорія правової держави має яскраво виражений раціоналістичний аспект, оскільки упорядкування суспільних відносин розумілось тільки за допомогою позитивних законів. У цьому руслі право інтерпретувалося як своєрідна дисциплінуюча система, і, по суті, німецька правова держава є нічим іншим, як втіленням певного правопорядку.
Але все ж, щоб об'єктивно визначити в якій мірі існуюче становище наближене до істини, необхідно розібратися в тому, яке ж місце в сучасному суспільстві займає право (в його позитивному, тобто юридичному значенні).
У рамках даного питання я спробую з'ясувати те, яка ж роль відведена праву серед інших соціальних норм, як різні соціальні норми співвідносяться і взаємодіють між собою, які існують тенденції їх розвитку і перетворення.
Проблема є актуальною, оскільки в процесі історичного розвитку і еволюції суспільних відносин (ускладнення їх елементної структури, появи їх нових різновидів) неминуче постає питання про значення в той чи інший період часу тих чи інших соціальних регуляторів. Внаслідок цього виникають питання про необхідність вдосконалення нормативної бази суспільства, про приведення її у відповідність до нових умов життя, а при історичному відмиранні тих чи інших суспільних відносин чи їх зміні - про усунення норм або їх елементів, що втратили свою чинність.
Розділ 1. Нормативне регулювання і соціальні норми.
1.1. Поняття і закономірності нормативного регулювання.
У повсякденному житті кожної людини нерідко виникає питання - як правильно вчинити в тій чи іншій ситуації на роботі, в суспільних місцях, вдома, в сім'ї, або, інакше кажучи, як погодити свої вчинки з інтересами держави, інших людей? Відповідь на питання про допустиму, бажану і належну поведінку в переважній більшості випадків ми отримуємо з соціальних норм, в яких в загальній формі акумулюється досвід багатьох поколінь людей.
У сучасній суспільній науці обгрунтовано погляд на суспільство як на цілісний соціальний організм. Звідси слідує, що вельми важливою якістю суспільства є організованість, впорядкованість суспільних відносин, а значить, і об'єктивна необхідність їх соціального регулювання, що характеризується рядом особливостей і закономірностей розвитку, зумовлених вимогами цієї системи.
Існування і розвиток соціального регулювання, його місце і функції в суспільному житті характеризується рядом закономірностей.
По-перше, кожне історично конкретне суспільство вимагає певної міри соціального регулювання, інакше, неминучими будуть негативні наслідки для соціальної системи - її неорганізованість чи, навпаки, її зайва регламентація. Ця міра, що виражає обсяг і інтенсивність соціального регулювання, залежить від вимог даної соціальної системи, від етапу розвитку суспільства, рівня його організованості. Чим значніша вона, тим складніші суспільні відносини, тим більша необхідність їх узгодженого і скоординованого розвитку.
По-друге, в процесі розвитку регулювання в суспільстві все більше зростає питома вага соціального. Не пориваючи з психобіологічними чинниками людської поведінки, зливаючись з ними, регулювання все більше звільняється від стихійно-природних елементів і сторін, все більш зв'язується з потребою вираження і забезпечення об'єктивних соціальних інтересів в поведінці людей. Відповідно в регулюванні нарівні з підвищенням конкретності і визначеності зростає нормативність і в зв'язку з цим абстрактність, загальність - те, що так чи інакше відноситься до суспільної свідомості.
По-третє, визначальна роль економічного базису на всіх етапах розвитку суспільства залишається вирішальним чинником соціального регулювання і є присутньою у всіх його виявах і різновидах.
По-четверте, по мірі розвитку соціального життя відбувається зміна якості регулювання, ускладнення і вдосконалення

 
 

Цікаве

Загрузка...