WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Суспільні відносини з приводу укладення договору комерційної концесії (франчайзингу) - Дипломна робота

Суспільні відносини з приводу укладення договору комерційної концесії (франчайзингу) - Дипломна робота

у кредитора права вимагати зустрічного задоволення. Зустрічне задоволення може виражатися в передачі речі, в матеріальному забезпеченні в натурі, але найчастіше зустрічне задоволення виражається як оплата грошових коштів.
Договір комерційної концесії є каузальним ( від латинського слова causa - причина), оскільки в ньому наявні підстави, тобто той юридичний результат, який має бути досягнутий виконанням угоди, на відміну від абстрактних угод, до яких підстава є юридично байдужою.
Необхідно підкреслити, що цей договір може використовуватись виключно у сфері підприємницької діяльності, в зв"зку з чим його сторонами можуть бути лише юридичні або фізичні особи, які зареєстровані як суб"єкти підприємницької діяльності.Цей договір є одним з багатьох виключно підприємнийьких договорів[8, с.401].
Мета договору комерційної концесії - сприяти просуванню на ринок певних товарів (зокрема, високотехнологічного устаткування, яке як правило, єзасобом виробництва інших товарів), виконанню робіт та наданню послуг.
Істотними умовами договору є його предмет і ціна (винагорода). Особливість предмета договору полягає в тому, що він становить комплекс виключних прав, які необхідні для використання у певній сфері підприємницької діяльності. Конкретний склад такого комплексу визначається метою договору - сприяти просуванню на ринок певних товарів ( робіт, послуг). Враховуючи особливий характер предмета договору, необхідно також вказати ціну. Якщо врахувати, що виключні права за своєю природою унікальні, то плату за користування ними не можна визначити за правилом про ціну, яка за порівнянних обставин переважно стягується за аналогічні товари, роботи послуги. На практиці винагорода найчастіше складається з двох частин - своєрідної "вхідної плати" за приєднання до фірмової мережі правоволодільця та наступних періодичних платежів (що визначаються за твердою шкалою або у відсотках від прибутку). Строк же не належить до істотних умов договору комерційної концесії, адже цей договір може бути укладений на строк або без зазначення строку.
Предметом договору комерційної концесії є право на використання об"єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та ділової репутації. Іншими словами, йдеться про виключні права на результати інтелектульної діяльності і насамперед про ті з них, які спрямовані на індивідуалізацію продукції (робіт, послуг).
Необхідно зазначити, що при визначення предмета договору комерційної концесії йдеться не про виключні права, а про їх комплекс. Проте обов"язковий набір виключних прав, які підлягають передачі користувачеві, як правило, законодавством не встановлюється. Можлива ситуація, коли користувачеві за договором передається тільки одне право, при цьому у нього не виникає права вимагати передачі інших прав у примусовому порядку. Однак, для досягнення мети договору комерційної концесії виключні права передаються саме в комплексі, наявність яких і допомагає відрізнти договорів комерційної концесії від інших близьких йому видів договорів.
Форма договору комерційної концесії визначається як письмова. Недотримання письмової форми договору тягне за собою його недійсність, і такий договір вважається недійсним. Така вимога закону пов"язана з тим, що догові комерційної концесії, з одного боку, може бути укладений тільки суб"єктами підприємницької діяльності, тобто професійними учасниками цивільного обороту, а з іншого - такий договір підлягяє державній реєстрації.
Державна реєстрація договору комерційної концесії, як це передбачається ЦК і ГК Укріїни,проводиться органом який здійснив державну реєстрацію правоволодільця.
При цьому існує така особливість: якщо правоволоділець зареєстрований в іноземній державі, реєстрацію договору комерційної концесії здійснює орган, у якому був зареєстрований користувач. Необхідність реєстрації пов"язана з тим, що головною складовою предмета договору комерційної концесії є право на використання об"єктів інтелектуальної власності, за допомого яких здійснюється індивідуалізація суб"єкта підприємницької діяльності та товарів, що ним продаються ( виконуваних робіт, послуг, що надаються). Надаючи права іншій особі, суб"єкт підприємницької діяльності обмежує тим самим і себе, про що має право знати і суспільство. Не випадково реєстрація, за загальним правилом, прив"язана до особи правоволодільця[11, с.265-270].
Характерною ознакою договору комерційної концесії є те, що дійсність цього договору не пов"язана з його реєстрацією. Лише у відносинах з третіми особами сторони договору мають право посилатися на договір тільки після його державної реєстрації. Однак, незважаючи на це державну реєстрацію не можна назвати факультативною, тому що за її нездійснення законом установлені дві санкції. По-перше, заборона посилатися на договір комерційної концесії у відносинах із третіми особами, що може спричинити для сторін несприятливі майнові наслідки. Наприклад, користувач за зареєстрованим договором може зажадати від ніде зареєстрованого користувача припинення дій, що порушують його права, і відшкодування збитків. По-друге, нездійснення реєстрації створить порушення договору, що спричиняє відповідальність порушника, у ролі якого, за загальним праволом виступає правоволоділець.
Питання про те, хто зі сторін договору - правоволоділець чи користувач повинен звертатися до відповідних органів за реєстрацією, у законі вирішений виходячи з того, що правоволодільцю зробити це набагато простіше. Адже з власністю правоволодільця пов"язане місце реєстрації договору комерційної концесії, а це як правило не тільки територіальна близькість, але і наявність контактів з органами, що реєструють. У той же час сторони на підставі окремої угоди можуть установити інший порядок, а саме, за реєстрацією може звернутися як сам користувач, так і будь-яка третя особа.
Заява про реєстрацію договору комерційної концесії складається у довільній формі. Заявник завіряє заяву своїм підписом і вказує своє прізаище, ім"я, по-батькові, паспортні дані та ідентифікаційний номер платника податків (при його наявності). Під час підписання заяви керівником юридичної особи вказується його посада, підпис завіряється печаткою. Документи представляються в орган, що реєструє уповноваженою особою (заявником) безпосередньо або напрвляється поштовим відпрвленням з оголошеною цінністю при його пересиланні й описом вкладення. Заявникові надається розписка в одержанні документів з вказівкою переліку і дати їхнього одержання органом, що реєструє. Розписка повинна бути видана в день одержання документів органом, що реєструє.
Щодо відповідальності сторін за договором комерційної концесії, то вона настає за наявності загальних підстав цивільно-правової відповідальності, зокрема

 
 

Цікаве

Загрузка...