WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Суспільні відносини з приводу укладення договору комерційної концесії (франчайзингу) - Дипломна робота

Суспільні відносини з приводу укладення договору комерційної концесії (франчайзингу) - Дипломна робота

продавати цей продукт чи послугт по заздалегідь визначених законах і правилах ведення бізнесу, що встановлює франчайзер. В обмін на здійснення всіх цих правил франчайзі одержує дозвіл використовувати ім"я компанії, її репутацію (гудвіл), продукт та послуги, маркетингові технології, експертизу, і механізми підтримки. Таким чином, виконання вимог франчайзера не є недоліком, навпаки, дотримання правил означає, що франчайзі має прекрасну можливість отримати прибуток. Щоб одержати такі права, франчайзі робить первісний внесок франчайзеру, а потім виплачує щомісячні внески. Це свого роду оренда, тому що франчайзі ніколи не стає повним власником товарного знаку, а лише має право використовувати товарний знак на період виплати щомісячних внесків. Суми цих внесків обмовляються в франчайзинговому договорі і є предметом переговорів.
На сьогоднішній день стрімке зростання ролі франчайзингу спостерігається практично в усьому світі. Це процес, схоже, буде продовжуватися. Однак дуже мало імовірно, щоб франчайзингові системи завтрашнього дня були цілком ідентичними тим, що існують сьогодні.
Одним із ключових факторів, що стимулюють ріст франчайзингу є зменшення частки традиційного виробництва і витиснення його сектором сфери послуг. Франчайзинг особливо добре підходить для бізнесу в сфері суспільного харчування, тому велику популярність, у наш час, здобуває діловий франчайзинг. Він припускає пристосованість до умов ринку.
Однак, на жаль, розвиток франчайзингу в Україні не знаходить належної підримки на державному рівні. Перше, що гальмує розвиток франчайзингу, - українське законодавство. Наприклад, в США тільки на федеральному рівні створено біля сотні законів, що так чи інакше стосуються франчайзингу, у той час як на Україні відсутній навіть закон про франчайзинг.
Як показують дослідження, приблизно половина з зареєстрованих в Україні підприємств малого бізнесу так і не змогли розгорнути свою діяльність через брак стартового капіталу. Очевидно, що франчайзі прийдеться зіштовхнутися з тими ж проблемами, що й іншим дрібним підприємцям. Відсутність власних засобів,стимувала і буде стримувати успішний розвиток франчизних підприємств, але є підстави думати, що завдяки специфічним особливостям франчайзингу ринок альтернативного фінансування в даний момент для них більш сприятливий. На жаль, на підтримку з боку франчайзерів вітчизняним підприємцям поки розраховувати не приходиться. Така позиція заснована на нестабільності українського інвестиційного ринку і закордонні франчайзери побоюються ризикувати не маючи надійних гарантій.
Проте, незважаючи на наявність окремих гальмуючих факторів, франчайзинг в Україні розвивається. Усе більше підприємців звертається до використання цієї ефективної форми ведення бізнесу. Значення його для української економіки переоцінити складно: для франчайзера - це один з найшвидших і ефективних способів створення нових належних підприємств, об"єднаних у єдину систему, для франчайзи - розвивати свій власний бізнес на базі перевіреної бізнесу-моделі, а для держави - ефективний інструмент підтримки малого й індивідуального підприємництва, а отже, і розвитку всієї української економіки.
Список використаних джерел
1. Конституція України від 28.06.1996 р.
2. Цивільний Кодекс України від 1 січня 2004 р.
3. Господарський Кодекс України від 4 квітня 2005 р.
4. Закон України "Про концесії" від 3 лютого 2004 р.
5. Постанова Кабінету Міністрів України №611 "Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці" від 9 серпня 1993 р.
6. Постанова Кабінету Міністрів України №740 "Про порядок державної реєстрації суб"єктів підприємницької діяльності" від 25 травня 1998р.
7. Господарське право України: Навчальний посібник/ За ред. проф. Н.О.Саніахметової.-Х.:"Одіссей",2005.-608с.
8. Господарське право України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ М.К.Галянтич, С.М. Грудницька, О.М.Михатуліна-К.:МАУП, 2005.-424с.
9. Господарське право:курс лекцій/О.Вінник-К.:Атіка,2004.-624с.
10. Цивільне право України: Підручник:у 2т./ За заг.ред. В.І. Борисової, Спасибо-
Фатєєвої, В.Л.Яроцького.-К.:Юрінком Інтер, 2004.-Т.2-552с.
11. Цивільне право України. Підручник: У 2 кн. За ред. О.В.Дзери (кер. авт. кол.), Кузнєцової.-К.:Юрінком Інтер,2005.-Кн.2.-640с.
12. Андрощук Г., Денисюк В. Франчайзинг:виключне право і право інтелектуальної власності в договорі// Бізнесінформ.-1997.-№14.
13. Андрощук Г., Денисюк В. Франчайзинг: визначення, переваги, перспективи// Бізнесінформ.-1997.-№9.
14. Андрощук Г., Денисюк В.Франчайзинг:права і обов"язки партнерів// Бізнесінформ.-2001.-№11.
15. Барабанова І.В. Франчайзинг або комерційна концесія?// Сибірська фінансова школа.-1999.-№2.
16. Бєлов В. Договір комерційної концесії (франчайзинг)// Бізнес і банки.-2000.-№32(серп.)
17. Величко О. Договір франчайзингу. Проблеми укладення// Юридичний журнал.-2003-№1-с.75-79.
18. Герасименко А. Договір комерційної концесії (франчайзинг)// Все про бухгалтерський облік.-2003.-4 грудня.-с.31-34.
19. Годовач В. Господарські договори в новому ЦК// Вісник законодавства України.-2004.-№11-с.40-42.
20. Євдокімова В. Франшиза і договір комерційної концесії// Патенти і ліцензії.-2001.-№1.
21. Єрмолінський А.Г. Коротка допомога з франчайзингу.-Приморське патентне бюро,1997.
22. Клинців А. Знайомтеся - франчайзинг// Бізнес.-1998.-№7.
23. Клинців А. Франчайзинг: що це таке?// Бізнес і політика.-2002.-№4.
24. Килимник І. Проблеми відповідальності сторін за договором комерційної концесії// підприємництво, господарство і право. 2004.№10-с.115-121.
25. Качан Є. Договір комерційної концесії// Підприємницька практика:питання - відповідь.-2001.-№1.
26. Касьянова І. Договір комерційної концесії// Підприємницька практика: питання-відповідь.-2001.-№2.
27. Ковальчук Т. Проблеми франчайзинга в сучасній економічній літературі// Економіка України.-2002.-№5.
28. Легейда Є. Франчайзинг :Нова форма організації бізнесу// Бізнесінформ.-2002.-№20.
29. Маккоскер К.Франчайзинг - приклад взаємовигідного співробітництва підприємців// Малий бізнес, ринок і суспільство.2003.-№3.
30. Маркова В.Д. Франчайзинг// ЕКО:Економіка і орг.пром. пр-ва.-Новосибірськ.-2002.-№12.
31. Мендельсон М. Посібник із франчайзингу.-М.:Сіблі інтернешнл, Інк,1999р.
32. Можаєв Л. Ще раз про комерційну концесію// Інтерфакс-аіф.-2003.-№38 (16-22 верес.).
33. Петраш В., Рудашевський В.Ф. Франчайзинг:корпоративна стратегія розширення ринку// Бізнес: організація, стратегія, системи.-1999.-№1.
34. Сердюкова Л. Франчайзинг-власний бізнес під мазкою кращої фірми// Малий бізнес Росії.-2002.-№2.
35. Сосна С.А. Договір франшизи// Законодавство і економіка.-2004.-№15-16.

 
 

Цікаве

Загрузка...