WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Державно–правові відносини у сфері організації і діяльності Конституційного Суду в Україні - Курсова робота

Державно–правові відносини у сфері організації і діяльності Конституційного Суду в Україні - Курсова робота

процесі загального судочинства спору щодо конституційності норми закону, яка застосовується судом, провадження у справі зупиняється і відкривається конституційне провадження, справа розглядається Конституційним Судом невідкладно.
Предметом конституційного провадження у справах щодо конституційності норм законів, якими суперечливо регулюється порядок реалізації конституційних прав та свобод людини і громадянина, є вирішення спірних питань конституційності норм двох чи більше законів або актів міжнародного права, визнаних обов'язковими на території України, що встановлюють різний порядок реалізації одних й тих самих конституційних прав та свобод, чим суттєво обмежуються можливості їх використання. У рішенні Конституційного Суду визначається, норми якого закону є конституційними, а якого - неконституційними і нечинними.
Конституційний Суд розглядає справи й дає висновки щодо конституційності чинних міжнародних договорів України та міжнародних договорів України, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість. Питання щодо конституційності чинного міжнародного договору розглядається Конституційним Судом за конституційним поданням Президента України, Кабінету Міністрів України. У разі дачі висновків про невідповідність міжнародного договору Конституції України Конституційний Суд у цьому ж провадженні вирішує також питання щодо неконституційності цього договору чи його окремих частин. Питання щодо конституційності міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість, розглядаються Конституційним Судом за конституційним поданням Президента України, Кабінету Міністрів України до прийняття Верховною Радою України відповідного закону. Відкриття конституційного провадження у цих справах зупиняє розгляд Верховною Радою України питання щодо надання згоди на їх обов'язковість. [5,с.559]
Підставою для відкриття конституційного провадження у справі щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту є конституційне подання Верховної Ради України з даного питання. На підставі аналізу поданих Верховною Радою України документів і матеріалів Конституційний Суд дає відповідний висновок. В зарубіжних країнах органи конституційного правосуддя грають різну роль у процедурі імпічменту. В одних країнах вони дають лише висновки з різних питань, пов'язаних з процедурою імпічменту, в інших - безпосередньо вирішують питання про усунення глави держави з поста на підставі звинувачення, висунутого парламентом. [3,с.5]
Підставою для конституційного подання щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів України є практична необхідність у з'ясуванні або роз'ясненні, офіційній інтерпретації положень Конституції та законів України. Підставою для конституційного звернення щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України є наявність неоднозначного застосування положень Конституції або законів України судами України, іншими органами державної влади, якщо суб'єкт права на конституційне звернення вважає, що це може призвести або призвело до порушення його конституційних прав і свобод. У резолютивній частиш висновку Конституційного Суду офіційно тлумачаться положення Конституції та законів України, щодо яких було подано конституційне подання чи конституційне звернення. У разі, якщо при тлумаченні Закону України (його окремих положень) була встановлена наявність ознак його невідповідності Конституції України, Конституційний Суд у цьому ж провадженні вирішує питання щодо неконституційності цього Закону.
Висновки
Таким чином, забезпечуючи верховенство Конституції України, Конституційний Суд України забезпечує верховенство Конституції України, збереження конституційного ладу держави, конституційних прав та свобод людини і громадянина. Такі повноваження випливають із тексту присяги судді Конституційного Суду України, в якій судді зобов'язуються "забезпечувати верховенство Конституції України, захищати конституційний лад держави, конституційні права та свободи людини і громадянина" [2, ст. 17].
На думку М. Тесленка, Конституційний Суд самим фактом свого створення і діяльності покликаний гарантувати політичну і правову стабільність суспільного життя, надійно охороняти права і свободи громадян, захищати, а не засуджувати. В центрі його юрисдикції перебувають основні права, людська гідність [8,с.6-8].
Гадаю, що Конституційний Суд України відіграватиме ще більш значну роль у житті нашої держави за умови, коли про його діяльність знатиме якомога більше людей, коли кожен розумітиме роль і місце суду в системі влади в Україні й можливості використання авторитету Конституційного Суду в захисті конституційних прав та свобод всіх і кожного.
В свою чергу, потребує ознайомлення з документами органів конституційної юрисдикції європейських країн та судів країн СНД. Є практична необхідність, як для нас з вами, так і для самих суддів Конституційного Суду опрацювання публікацій вітчизняних і зарубіжних конституціоналістів. Вирішити цю проблему можливо шляхом створення в Суді управління, яке підтримувало б зв'язки з відповідними підрозділами європейських конституційних судів та судів країн СНД і здійснювало б переклад на державну мову документів і матеріалів з питань конституційного правосуддя. З досвіду роботи Федерального Конституційного Суду Німеччини відомо, що на 8 годину ранку кожного дняпрацівник бібліотеки робить добірку з питань конституційної юстиції у 7-10 світових виданнях: Для того, щоб Конституційний Суд України було прийнято до Конференції європейських Конституційних судів, рівень його діяльності має відповідати європейській моделі конституційного правосуддя.
Вважаю, що порушені питання з урахуванням їх важливості мають бути предметом уваги не лише Конституційного Суду України.
Використані джерела:
1. Конституція України. - К., 1998.
2. Закон України "Про Конституційний Суд України" // Відомості Верховної Ради. - 1996. - № 49.
3. Василюк С. Конституційний механізм взаємодії законодавчої і судової влади в Україні // Право України. - 2004. - № 9 - С. 3-7.
4. Козюбра М. Конституційний Суд в системі органів державної влади // Державно-правова реформа в Україні. Матеріали науково-практичної конференції. Листопад 1997. - К., 1997. - С. 23-26.
5. Погорілко В. Конституційне право України. - К.: Наукова думка. - 2002.- 731С.
6. Селівон М. Проблемні питання співвідношення конституційного і загального судочинства / Матеріали наукової конференції "Конституція України - основа модернізації держави та суспільства" 21-22 червня 2001 року. - X.: Право, 2001. - 467 С.
7. Скомороха В. Конституційний Суд України: досвід і проблеми // Юридичний вісник України. - 1998. - № 44. - С. 41-44.
8. Тесленко М. Про місце Конституційного Суду України в системі вищих органів державної влади // Право України. - 1999. - № 12 - С.6-8.
9. Ткачук А. Знайомтесь: Конституційний Суд України. - К.1998 - 68 С.
10. Шаповал В. Конституційний Суд України: питання правового статусу / Реферативний огляд чинного законодавства України. Науково-аналітичний центр. - С. 41 - 48.

 
 

Цікаве

Загрузка...