WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Державно–правові відносини у сфері організації і діяльності Конституційного Суду в Україні - Курсова робота

Державно–правові відносини у сфері організації і діяльності Конституційного Суду в Україні - Курсова робота


Курсова робота
на тему:
Державно-правові відносини у сфері організації і діяльності Конституційного Суду в Україні
ПЛАН
Вступ……………………………………………………………………………3
Розділ 1: Поняття і значення Конституційного Суду України як єдиного органу конституційної юрисдикції………………………………5
Розділ 2: Склад і структура Конституційного Суду.……………………….8
Розділ 3: Функції Конституційного Суду………………………………….12
3.1 Основні повноваження Конституційного Суду………………12
3.2 Прийняття і виконання рішень і висновків Конституційного Суду……………………………………………………………...14
Розділ 4: Конституційне провадження…………………………………...18
4.1 Форми звернення до Суду………………………………………18
4.2 Організація роботи і процедура розгляду справ..……………..20
Висновки………………………………………………………….…………..27
Використані джерела……………………………………………….……….29
Вступ
Молода українська держава робить крок за кроком, аби побудувати справді демократичне суспільство, його механізми назавжди б унеможливили повторення на нашій землі епохи тиранії і беззаконня, коли одна особа чи одна партія, виступаючи від імені народу, мордує його і не дає можливості людині захиститися від жорстокої та бездушної державної машини.
16 липня 1990 року ухваленням Верховною Радою Української РСР 12-го скликання "Декларації про державний суверенітет України" почалася нова ера української історії - побудова незалежної української держави і становлення нової системи державної влади. Цей документ вперше закріпив принцип поділу державної влади в Україні на законодавчу, виконавчу та судову.
Як показує досвід демократичних країн, значним чинником дотримання принципу поділу влади і завадою надмірному посиленню однієї з гілок влади є спеціальний орган конституційної юрисдикції, який наділяється правом тлумачити Конституцію та визнавати правові акти вищих органів державної влади неконституційними.
Таким надзвичайно важливим для існування демократії в нашій країні органом є Конституційний Суд України, утворення якого стало можливим після ухвалення нової Конституції України в 1996 році.
Відтепер монополією на істину не володіє навіть єдиний законодавчий орган - Верховна Рада України. Адже кожен її правовий акт, а також Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради Автономної Республіки Крим може бути перевірений на предмет відповідності нормам Конституції. [9,с.3-9]
Важливим є також те, що громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, можуть ініціювати розгляд в Конституційному Суді питань про тлумачення окремих норм Конституції та законів. Тобто за допомогою Конституційного Суду може бути нарешті здолане становище, коли розуміння закону окремим державним відомством, могло не відповідати духу і букві закону, порушувати конституційні права особи!
Виходячи з усього викладеного вище, тема даної курсової роботи видається надзвичайно актуальною, оскільки охоплює широке коло питань, пов'язаних з єдиним органом конституційної юрисдикції. Крім того, одним із її завдань є вироблення реальних пропозицій, орієнтованих на необхідність вдосконалення чинного законодавства України, що регулює дане питання. Також, попри все, варто звернути увагу на недостатній рівень теоретичного вивчення проблем організації та діяльності Конституційного Суду України. Саме на цю проблематику і орієнтована дана курсова робота і саме на цьому ґрунтується її актуальність та дочасність.
Мета даної роботи полягає в тому, щоб на підставі комплексного аналізу конституційного права України з'ясувати правовий статус Конституційного Суду, а також визначити його місце серед інших органів державної влади.
Досягнення зазначеної мети можливе у процесі вирішення таких завдань:
- визначити поняття і значення Конституційного Суду України;
- розкрити правове регулювання його діяльності;
- проаналізувати порядок формування Конституційного Суду і його склад;
- охарактеризувати функції та повноваження Конституційного Суду;
- дослідити порядок діяльності і процедуру розгляду ним справ;
-дати визначення і охарактеризувати поняття "конституційне подання" і "конституційне звернення";
Об'єктом дослідження виступають державно-правові відносини у сфері організації і діяльності Конституційного Суду в Україні.
Теоретичною і методологічною основою курсової роботи послужили нормативно-правові акти України, а також публікації та монографії українських і зарубіжних авторів у галузі конституційного права.
Розділ 1: Поняття і значення Конституційного суду України, як єдиного органу конституційної юрисдикції.
Відповідно до ст. 147 Конституції України Конституційний Суд України - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні, завданням якого є гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України. [1,ст.147]
Конституційний Суд є судовим органом зі специфічними функціями та ознаками. Це не просто орган, що здійснює правосуддя. Це інституція, яка наділена повноваженнями конституційного контролю, який реалізується в судовому порядку.
Статус і повноваження Конституційного Суду України та його підрозділів визначає Конституція України, Закон України "Про Конституційний Суд України", Регламент Конституційного Суду України та інші акти Конституційного Суду, що регламентують його внутрішню роботу відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України".
У країнах розвиненої демократії державна влада будується за принципом її розподілу на законодавчу, виконавчу та судову. Законодавча влада покликана приймати закони, виконавча влада виконує прийняті законодавчим органом закони. Судова влада стоїть на сторожі дотримання законодавства та його однакового застосування.
Все досить просто і логічно. Така побудова влади дозволяє збалансовувати кожну із її складових, аби не дати можливості одній із них, виконавчій чи законодавчій, узяти гору над іншими, що може привести до тоталітаризму. Зрозуміло, що всі законодавчі та інші правові акти, які діють у демократичній державі повинні відповідати Конституції цієї держави, як нормативному актові найвищої юридичної сили. Але як забезпечити однакове застосування норм Конституції і хто може бути безстороннім арбітром у визначенні питань щодо відповідності Конституції законів чи правових актів виконавчої влади? Надати це право парламенту, уряду чи Президенту? Але ж парламент приймає закони, уряд і Президент виконують закони та ухвалюють свої правові акти, які є обов'язковими до виконання на всій території держави!
Отже перевіряти правові акти законодавчої та виконавчої влади на відповідність Конституції має спеціальний, незалежний, судовий орган. [8,с.5]
Традиційно виділяють дві системи конституційного правосуддя: американську і європейську. За американської системи конституційність законів та інших правових актів перевіряють суди загальної юрисдикції. Найбільшого поширення ця система набула в країнах загального права.Американська система має два різновиди. В одних країнах конституційний контроль здійснюється усіма судами загальної юрисдикції, тобто будь-який суд може вирішити питання про конституційність нормативного акта. В інших країнах конституційний контроль здійснює лише

 
 

Цікаве

Загрузка...