WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання органів прокуратури - Курсова робота

Правове регулювання органів прокуратури - Курсова робота

запропонувати два варіанти.
По-перше, це варіант формування контрольно-наглядових органів через участь у цьому процесі усіх гілок влади з висуненням пропорційного їх представництва.
По-друге - формування контрольно-наглядових органів влади за допомогою всього населення України, тобто через референдум. Оскільки роль контролю і нагляду є дуже великою у державі, то висунення кандидатур на ключові посади у контрольно-наглядовій гілці влади можна було б здійснювати за допомогою всенародного голосування.
Висновок
1. Контрольно-наглядові органи державної влади у Конституції України, законах України та у більшості науково-правової літератури не розглядається як система органів, що утворюють самостійну гілку державної влади
2. Особливості формування і функціонування цих державних органів не дозволяють їх віднести повною мірою до будь-якої з конституційно визначених гілок державної влади.
3. До контрольно-наглядових органів влади України можна віднести:
" Конституційний Суд України;
" Прокуратуру України;
" Державні інспекції (податкова, пожежна, екологічна т. ін.).
4. Крім цього, контрольно-наглядові функції властиві таким державним органам як Антимонопольний комітет України, Національний Рада по телебаченню і радіомовленню і деякі інші органи державної влади.
5. Значимість даних органів надзвичайно велика. Вони сприяють процесу формування і функціонування системи "стримувачів і противаг", як елемента принципу "розподілу влад". У такий спосіб ця структура державних органів сприяє усуненню узурпації влади.
6. Визначення контрольно-наглядових функцій держави не тільки як самостійної гілки влади, але і встановлення місця і ролі цієї гілки влади в структурі функціонування законодавчої, виконавчої і судової влади.
7. Характерною рисою даних понять є подібність змісту цих визначень. Так, поняття "нагляд" визначається як спостереження або спостереження з метою перевірки, а поняття "контроль" - як перевірка, спостереження з метою перевірки .
8. Що стосується сфер суспільних відносин стосовно котрих контроль і нагляд не повинні бути застосовані і не застосовується як форма примусового впливу, то серед них можна виділити такі: особисте життя людини; мирна діяльність партій, і інших об'єднань громадян; мирні збори громадян; відношення з приводу листування, телефонних розмов, телеграфної або іншої кореспонденції; свободи пересування людини.
9. Конституційний Суд є контролюючим органом влади, але не наглядовим так, як у його функції входить рішення питань про відповідність Конституції України законів і інших нормативних актів держави, що розглядаються тільки по зверненнях суб'єктів означених Конституцією України.
10. За Конституцією України прокуратурі приділяється окремий розділ сьомий, а це означає, що прокуратура не входить у будь-яку гілку влади і становить систему державних органів, діяльність яких створює самостійну форму державних функцій.
11. Найбільш ефективним було б об'єднання усіх контрольно-наглядових органів влади в єдину структуру. Така гілка влади має бути незалежною від інших гілок влади, а якщо і залежною, то лише у питанні формування цієї структури.
12. Необхідним вбачається внести нові зміни до чинного законодавства щодо забезпечення економічних прав засуджених до позбавлення волі, а забезпечення прокурорського нагляду за їх втіленням в сучасних економічних умовах стане дієвою гарантією додержання прав та законних інтересів цієї категорії громадян України.
13. Важливим досягненням в питанні скорочення обмежень, щодо засуджених до позбавлення волі є законодавче закріплення і подальше реалізація можливості здійснювати ними деяких громадянських прав, наприклад, участь у виборах.
14. Розмовляючи про місце та призначення прокуратури у системі державних органів, слід підкреслити необхідність збереження наглядової функції прокуратури, у тому числі, загального нагляду.
15. В країні числяться більше 40 різних контролюючих органів. Але багаточисельні податкові адміністрації, цінові інспекції, регіональні управління Національного банку і Фонду державного майна, Контрольно-ревізійної служби та інші, покладений на них нагляд за дотриманням закону, м'яко кажучи не відповідає Конституції.
16. Навряд чи можна досягти цього, відмовившись від прокурорського нагляду, мета якого - забезпечення верховенства Закону, зміцнення законності, захист прав і свобод громадян1.
1.Котелець А. Особливості правозастосовчоі діяльності органів прокуратури у сфері екологіі.//Право Украіни.-1998.-С.67.
Список
використаних першоджерел та літератури
І
Закон України "Про прокуратуру"
Конституція України. // Відомості Верховної Ради України.- 1996.- №30.- С.141.
Відомості Верховної Ради, 1991, №53, ст.793
Рішення Конституційного Суду України №5-зп від 30.10.97
ІІ
Література
Вернидубов І. Підтримання прокуратурою державного обвинувачення в суді і здійснення правосуддя за КонституцієюУкраїни. // Право України.- 1998.
Вернидубов І. Функції прокуратури на перехідний період. //Право України.- 1998.- №2.- С.7.
Копейчиков В.В. Загальна теорія держави і права. К.:Юрінком,- 1997.- С.482.
Корж В. Актуальні питання подальшого реформування органів прокуратури. // Право України.- 1998.- №5.- С.37-38.
Корж В. Незалежність прокурора: деякі проблеми законодавства та практики. // Право України.- 1998.- №11.- С.74.
Корж В. Проблеми вдосконалення повноважень прокурора, судді у кримінальному судочинстві. // Право України.- 1997.- №10.- С.93-95.
Корнієнко М. Стан та деякі проблеми боротьби з організованою злочинністю в столиці України. // Право України.- 1998.- №11.- С.17-18.
Кривенко Л. Тріада влади. Перша серед рівних. // Віче.- 1994.- №7.- С.32.
Курило М. Вдосконалити прокурорський нагляд за додержанням прав та законних інтересів засуджених до позбавлення волі. // Право України - 1998.- №11.- С.59-60.
Медведчук В. Державна влада в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. // Право України - 1998.- №4.- С.5-9
Михайлов А.И. Прокурорский надзор на стадии предварительного следствия. // Вопросы совершенствования предварительного следствия.- М.- 1983.- С.113.
Руденко М. Методика здійснення прокурорського нагляду за додержанням законів у сфері провадження. // Право України - 1999.- №1.- С.54-57.
Руденко Н. Становление прокуратуры в Украине. Аспекты прошлого и настоящего. // Віче.- 1998.- №4.- С.56-61.
Савицкий В.М. Прокурорский надзор за дознанием и предварительным следствием. М., 1959.- С.180.
Суботін С., Черв'якова О. Представницька функція прокурора. // Право України.- 1997.- №11.- С.63-64.
Сухонос В. Проблеми атестації прокурорських працівників. // Право України.- 1998.- №1.- С.62-63.
Трубин Н.С. Прокурорский надзор за соблюдением законов органами дознания. М.,- 1982.- С.129.
Шумський П.В. Прокуратура - її місце та роль в державі. // Право України - 1997.- №8.- С.40-43.
Ясинский Г. Прокурорский надзор в сфере экономики. // Юридический вестник.- 1997.- №3.- С.81.
ІІІ
Енциклопедичні видання та довідники
Юридичний енциклопедичний словник - М.,1987.- С.365.

 
 

Цікаве

Загрузка...