WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання органів прокуратури - Курсова робота

Правове регулювання органів прокуратури - Курсова робота

чинного законодавства про прокурорський нагляд є відсутність в законі інституту чітких підстав прокурорсько-наглядової діяльності. Прокурорський нагляд-різновид прокурорської діяльності, тому він потребує точного визначення свого вихідного моменту, юридичного факту, який породжує обов'язок прокурора вживати необхідні заходи .
Нині обгрунтовується доцільність створення в системі органів прокуратури нових підсистем, зокрема організації спеціалізованих природоохроних прокуратур та прийняття положень про них. Це сприяло б усуненню дублювання під час здійснення цими прокурорами їх правомочності, більш оперативному виявленню порушень у різних сферах суспільних відносин.
Отже потрібний чи не потрібний буде прокурорський нагляд у правовій державі - покаже життя. Поки ж очевидно, що будівництво правової держави - це досить тривалий процес. Правова держава характеризується тим, що в ній править Закон
1.3Спеціальне законодавство про прокуратуру.
Верховна Рада Української РСР 24серпня 1991року проголосила створення незалежної самостійноі української держави-України. Розпочалася активна боротьба за створення правової бази незалежної держави. Верховна Рада України 5 листопада 1991 року прийняла Закон Украіни ,,Про прокуратуру". Цим законом визначені сьогоднішні завдання, функції та повноваження органів прокуратури.
Закон України ,,Про прокуратуру" розроблений відповідно до "Декларації про державний суверенітет України", чинної Конституції, і визначає місце прокуратури в системі розподілу влади: законодавчої, виконавчої і судової. Зміст Закона України ,,Про прокуратуру" свідчить про те, що законодавець розглядає прокуратуру як орган, діяльність якого спрямована на охрану Конституції України та забезпечення верховенства закону у всіх галузях державного, економічного, громадського життя створеного в Україні громадського суспільства, а також захист прав людини та громадян .
Тепер за Законом України ,, Про прокуратуру", виходячи із встановленої системи органів прокуратури, всю систему і Генеральну прокуратуру очолює Генеральний прокурор України.
З 1991 року одним з пріоритетних напрямів прокурорської діяльності є конституційних прав і свобод громадян. Органи прокуратури безкоштовно і оперативніше, ніж нинішні суди, реагують на порушення чинного законодавства. Тому громадяни надають прокуратурі у захисті від сваволі.
Як відомо, згідно з новою Конституцією України, яку ухвалили 28 червня 1996 року, органи прокуратури України позбавлені функцій проведення попереднього слідства і здійснення загального нагляду .
Перехідними положеннями їх залишено у продовж п'яти років до створення спеціальних державних органів, що будуть ці функції виконувати.
Змістом загального нагляду складає нагляд за виконанням законів міністерствами, державними комітетами і відомствами, підприємствами, установами, організаціями, місцевими Радами народних депутатів їх виконавчими та розпорядчими органами, громадськими організаціями і посадовими особами.
Сутність та призначення загального надзору складається у тому, щоб забезпечити нагляд прокуратури за точним виконанням законів у всіх сферах держави, а також посадовими особами та громадянами .
Закон ,,Про прокуратуру" (ст.4) визначає, що діяльність органів прокуратури спрямована на всемірне утвердження, верховенства закону, зміцнення правопорядку і ставить своїм завданням захист неправомірних посягань:
1. на закріплені Конституцією України незалежність республіки, суспільний та державний лад, політичну та економічну системи, права національних груп та територіальних утворень;
2. гарантовані Конституцією, іншими законами України і міжнародними правовими актами соціально-економічні, політичні, особисті права та свободу людини і громадянина;
3. основи демократичного ладу державної влади, правовий статус місцевих Рад народних депутатів, органів територіального суспільного самоврядування.
До предмету загального нагляду включені законність актів, виданих органами державного управління, місцевими Радами народних депутатів і їх виконавчими та розпорядчими органами, громадськими організаціями і посадовими особами. До числа таких правових актів відносяться накази, рішення, ухвали, розпорядження, інструкції та інші нормативні документи як загального, так і індивідуального характеру.
Наглядом за додержанням законів в галузі економічних міжнаціональних відносин, охорони навколишнього середовища, митної та зовнішньоекономічної діяльності складає значну частину роботи прокуратури.
Прокурори зобов'язані послідовно і наполегливо використовувати передбачені законом засоби у справі укріплення законності в економіки, в тому числі у раціональному використовуванні її ресурсів; застосувати весь спектр правових та економічних санкцій у відношенні осіб та громадян, порушивших закон. При цьому прокурор повинен приймати заходи до виявлення і припинення порушень, незважаючи ні на які місцеві розрізнення і всупереч яким би то не було місцевим та відомственим впливом.
Виконуючи загальний нагляд, прокурор користується широкими повноваженнями, які регламентовані ст. 20 Закона ,,Про прокуратуру."При цьому необхідно виходи із того, що прокурору не надано право відміняти чи зміняти рішення, які є незаконними або не обгрунтованими. Його повноваження складаються у тому, що він зобов'язаний своєчасно виявляти порушення закону та прийняти заходи до усунення виявлених порушень, причин та умов, які сприяли їм, а також притягти порушника закону до відповідальності .
Загальний нагляд прокуратури протягом усього періоду його існування був предметом наукових досліджень та суперечок.
Потреба в нагляді за додержанням законів нині не тільки не змінилося, а все більш зростає. Ця функція прокуратури повинна залишатися до створення справді прав. Держави з високою політичною культурою народу, надійною державною владою, відповідними державними традиціями.
Безперечно, що з завершенням широко масової приватизації, коли держава буде не в змозі разпоряджатися більшою частиною власності, обсяг загального нагляду зменшиться. Однак за державою завжди залишатимуться правові методи впливу, як свідчить досвід розвинутих країн, буде створювати для власникарозумні і прийнятні правила гри. А тому нагляд за їх точним та суворим додержанням повинен бути.
Окремі автори стверджують, що нині є багато державних органів, які в межах своєї компетенції здійснюють контроль. Це так. Різного роду державних інспекцій багато і кожній з них все частіше надається ще й право здійснювати юрисдикційної діяльності. Та саме зазначена обставина і вимагає збереження прокурорського нагляду.
Неможливо ставити в один ряд перевірку виконання якогось конкретного закону, яку здійснює прокурор в порядку загального нагляду, та скажімо, перевірку додержання ,, свого " законодавства рибоохоронного, лісовою чи землевпорядною службою. Тут схожість чисто зовнішня. Принципова ж відмінність полягає в тому, що прокурор, здійснюючи будь-яку перевірку виконання закону, завжди виступає від імені держави в цілому, а не як представник відомства. Він діє як слуга закону у широкому розумінні цього слова і якщо під час перевірки, наприклад, додержання конституційного права громадян на працю,

 
 

Цікаве

Загрузка...