WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Предмет і методи господарського права - Реферат

Предмет і методи господарського права - Реферат


Реферат на тему:
Предмет і методи господарського права
?
План
1. Поняття господарського права.
2. Суб'єкти господарського права.
3. Господарські правовідносини.
?
1. Господарське право це самостійна галузь права, яка визначає основні засади господарювання і регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання і іншими учасниками відносин у сфері господарювання.
Зміст предмету господарського права складається з 2 понять.
1. Господарської діяльності.
2. Організ. правові форми суб'єкту господарювання.
Відповідно до закону "Про економ. самост. основ суб'єктом господарства є підприємства різних організаційно-правових форм видів діяльності, яка здійснюється підприємством, як суб'єктами господарства в цілому становить народногосподарствий комплекс пр. господ. діяльн. базується на 2 концептуа. праці.
1. Дозволено в се що не заборонено законом.
2. Суб'єкти господар. повинні вчиняти так, к визначають нормативно-правові акти (це й при стос.суб'єк., які здійснюють контроль і управління у сфері господарювання.
Під господарською діяльністю розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва спрямована на виготовлення і реалізацію продукції (товарів) виконання робіт, надання послуг. (господ. діяльн.) перед. різноманітні види діяльності які як правило здійснюються для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку.
Врегулювання господарських відносин в господарському праві відбув за допомогою 3 методів.
1. Імперативних приписів - визначає дотримання суб'єктами господарювання певних норм поведінки, визначених у нормативно-правових актах.
2. Метод Автономних рішень - передбачає, що суб'єкти господ. для здійснення господарської діяльності самостійно приймають певні правові норми.
3.Метод рекомендацій - за даним методом законодавець не зобов'язує, а рекомендує суб'єктам господарюванням типові моделі процесуального певних правовідносин.
В свою групу імперативний методи поділяється на два види методів, які забезпечують державне керівництво економікою.
- Адміністративним
- Економічним.
Адміністративний метод - це спосіб впливу держави, коли необхідний суспільству результат досягається прямим наказом компетентного органу, що підлягає обов'язковому виконанню:
1. Державна реєстрація суб'єктів господарювання
2. Реєстрація деяких видів господарів
3. Ліцензування
4. Встановлення податкових ставок, та інших платежів, тощо.
Економічні методи - це такі способи впливу держави на господарські правовідносини, коли необхідний суспільний результат досягається шляхом економічної заінтересованості виконавців, до них відносяться:
1. Встановлення податкових пільг.
2. Державне кредитування суб'єк. господар.
3. Надання дотацій.
3. Застосування господарсько-правих санкцій у сфері господарювання. У сучасних застосовуються у комплексі.
2. Суб'єктами господарських правовідносин є - організації, підприємства які мають ряд ознак закріплених господарським законодавством:
1. Наявні певноїорганізаційно-правової форми.
2. Юридично-відокремлена і закріплено за суб'єктом майно у вигляді основних фондів і обігових коштів і інших цінностей (Баланс).
3. Господарська правосуб'єктність.
З урахування особливостей функцій суб'єктів господарювання, законодавство визначає, їх правове становище і відносить до суб'єктів господ. права, а саме:
- підприємства та їх структури підрозділи;
- об'єднання підприємств.
- фінансові і посередницькі інститути
- органи держ. вик. види і інші.
Органи, які забезпечують управління і контроль за діяльністю суб'єктів.
Названі суб'єкти можуть здійснювати господарську діяльність після проведення держ. реєстру і отримання статусу юридичної особи.
Фізичні особи, які здійснюють господарську діяльність проходять держ. реєстр без ств. юр. особи, але мають статус суб'єктів підпр. діял. Адже порівнянь з цим правом коло суб'єктів у господарському праві значно обмежено це юридичні особи і підприємці.
3. На підставі узагальнення указаних господарські правовідносини це визначення, що господарські правовідносини, це врегульовані нормами права суспільні відносини, котрі виникають у сфері господ.діляьності та /або організацій /керівництва такою діяльністю.
Характеризується особливим суб'єктив. складом (юр.особи і підприємці), а також бюджетним організаційних майнових елементів.
Відповідно до ст. 3 ч.4 ГК сферу господарських відносин становлять господарсько виробничі організаційно господ. внутрішньо господарські.
Господарсько-виробничі - є майнові та інші відносини, що виникають між суб'єктами господарювання, при безпосередньому здійсненні господарської діяльності.
Орган. госп. - відп. -визначаються відносини, що складаються між суб'єктами господ та суб'єкт. організаційно господ. повноважень у процесі управління господарською діяльністю.
Внутрішньо господарські відносини складаються між організаційною структурою (під уст. Організація) і тт. структурними підрозділами в особі керівників підрозділів а також наявним складом працівників відповідно до штатного розпису.
Ст. 4. ГК визначає, що значну частину правовідносин, які вимагають в процесі здійснення господарської діяльності регулюють коло галузі права зок.- цим. Трудове, земельне, аграрне, еконлогічен, банкове.
ст. 4 передбачає розмежування правовідносин з іншими галузями права.
Використана література
1. Щербина Валентин Степанович Господарське право.- К: Юрінком Інтер, 2005.-
2. Щербина Валентин Степанович Господарське право України.- К.: Юрінком Інтер, 2002.-
3. Робоча програма з дисципліни "Господарське право" для студентів юридичного факультету.- Запоріжжя: ЗДУ, 2002.- 13с.
4. Пилипенко Анатолій Якович, Щербина Валентин Степанович Господарське право.- К.: Вентурі, 1996.- 288с.
5. Щербина В.С.,Пронська Г.В.,Вінник О.М.,Беляневич О.А.,Повар П.О.,Годун С.В. Господарське право.- К: Юрінком Інтер, 2001.- 320с.
6. Методичні рекомендації з дисципліни "Господарське право України" для студентів юридичного факультету (денної та заочної форми навчання).- Запоріжжя: ЗДУ, 2002.- 51с.
7. Щербина В.С. (Щербина, Валентин Степанович) Господарське право України: Навчальний посібникдля студ.юридичних вузів і факультетів.- К.: Атіка, 1999.- 336с.

 
 

Цікаве

Загрузка...