WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правопорушення і юридична відповідальність - Реферат

Правопорушення і юридична відповідальність - Реферат


Реферат на тему:
на тему:
Правопорушення і юридична відповідальність
?
ПЛАН
1.Правопорушення (поняття, ознаки).
2. Види правопорушень. Міжнародне правопорушення.
3. Склад правопорушень та їх елементи.
4. Юридична відповідальність (поняття і поділ).
5. Ознаки юридичної відповідальності.
6. Види юридичної відповідальності.
1.ПРАВОПОРУШЕННЯ (ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ).
Противоправною поведінкою вважають поведінку, що характеризується порушенням норм права. Одним із видів такої поведінки і є правопорушення. Правопорушення є антиподом правомірної поведінки.
Правопорушення - це суспільно небезпечне, винне, протиправне діяння деліктоздатного суб'єкта, за яке чинне законодавство передбачає юридичну відповідальність.
Кожне правопорушення конкретне, оскільки його чинить конкретний індивідуальний або колективний суб'єкт у певний час, у певному місці. Щоб визнати ту чи іншу дію правопорушенням, необхідно встановити, чи має вона ознаки правопорушення.
До основних ознак правопорушення належать:
1) суспільна небезпечність (шкідливість), тобто заподіяння шкоди суспільним відносинам, які охороняються законом (шкода може бути моральною, матеріальною чи фізичною);
2) правопорушенням може бути тільки діяння - дія чи бездіяльність. Думки, переконання, бажання, настрої, світогляд, соціальні або особисті властивості не є правопорушеннями і відповідно не можуть виступати як підстави юридичної відповідальності;
3) протиправність діяння, тобто це діяння повинно безпосередньо порушувати конкретну норму права. Діяння, не врегульовані законодавством не вважається правопорушенням;
4) винність діяння, тобто умисного чи необережного ставлення особи до вчиненого діяння і його наслідків. Про винність говорять тоді, коли особа повинна була обрати варіант поведінки, але вчинила всупереч праву;
5) деліктоздатність суб'єкта, який вчинив правопорушення, тобто він за віком і станом психічного здоров'я усвідомлює характер своїх дій, керує ними та передбачає їх наслідки;
6) юридичне карне діяння, тобто за його вчинення передбачається певні вид і міра юридичної відповідальності;
7) причинний зв'язок між діянням і соціально небезпечними наслідками, що наступили, тобто такі наслідки зумовлені саме цим діянням, а не іншими причинами.
Відсутність хоча б однієї з названих вище ознак не дозволяє розглядати діяння, як правопорушення. Ознаки правопорушення повинні аналізуватись у сукупності, системно.
2. ВИДИ ПРАВОПОРУШЕНЬ.
МІЖНАРОДНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ.
Залежно від ступеня суспільної шкідливості чи небезпеки правопорушення поділяють на злочини і проступки. 4.1. ст.П Кримінального кодексу України дає поняття злочину.
Злочин - це передбачене Кримінальним кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину.
Зі злочинами пов'язана найбільша небезпека для суспільства і особи, вони посягають на суспільний лад, власність, економічні, політичні, культурні й особисті права людини. Злочинами є тільки кримінальні правопорушення.
Проступок має зовнішню схожість зі злочином, але він має меншу ступінь суспільної небезпеки.
Проступок - це суспільно шкідливе протиправне винне діяння (дія або бездіяльність), що порушує приписи інших, крім Кримінального кодексу, норм права.
Проступки діляться на такі види:
1) адміністративні - це правопорушення, які посягають на державний чи громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління;
2) дисциплінарні - це правопорушення, які посягають на трудову, державну, військову, навчальну та інші види дисципліни;
3) цивільні - це правопорушення, що здійснюються у сфері майнових і особистих немайнових відносин.
Поряд із національним правом держав існує і міжнародне право. Порушення його норм є міжнародними правопорушеннями (деліктами), які породжують міжнародно-правову відповідальність, тобто обов'язок правопорушника (деліквента) відновити порушений правопорядок і відшкодувати спричинені збитки.
Отже, міжнародне правопорушення - це свідома і неспровокована поведінка суб'єкта міжнародних відносин, внаслідок якої сталося порушення міжнародного правопорядку.
За характером наслідків і ступенем суспільної небезпечності серед міжнародних правопорушень розрізняють: найтяжчі (злочини проти людства), серйозні та ординарні.
Злочини протії людства - це найтяжчі міжнародні правопорушення, які ставлять під загрозу загальний мир і безпеку держав і народів. Поняття і класифікація цих злочинів закріплені у статутах Нюрнберзького (ст. 6) і Токійського (ст. 5) міжнародних військових трибуналів, створених після Другої світової війни для покарання головних німецьких та японських воєнних злочинців.
Згідно з положеннями і принципами цих статутів, що були підтверджені спеціальними резолюціями Генеральної Асамблеї ООН від 1 І грудня 1946 р. та від 21 листопада 1947 p., злочини проти людства поділяють на три основні групи: злочини проти миру, воєнні злочини та злочини проти людяності.
Злочини проти миру - це планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни, участь у загальному плануванні чи змові, спрямовані на здійснення будь-яких із згаданих вище дій тощо.
Воєнні злочини - це порушення законів і звичаїв ведення війни. Наприклад, використання забороненої зброї; безглузде, невиправдане військовою необхідністю руйнування населених пунктів; використання дітей як військової сили; вбивства військовополонених чи знущання над ними; вбивства заручників тощо.
Злочини проти людяності - це посягання на загальновизнані права і свободи людини. Наприклад, убивства, знущання, перетворення на рабів, заслання та інші жорстокі дії, вчинені щодо цивільного населення окупованої території; переслідування з політичних, расових чи релігійних мотивів; посягання на загальновизнані права і свободи людини.
Одним із найнебезпечнішнх злочинів проти людяності є геноцид, тобто дії, що чиняться з наміром знищити цілком або частково певну національну, етнічну, расову або релігійну групу як таку, у тому числі: вбивство членів такої групи; заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень або спричинення розумового розладу; навмисне створення для певної групи таких життєвих умов, які розраховані на її цілковите або часткове фізичне знищення; заходи, спрямовані на те, щоб запобігти народжуваності дітей у середовищі такої групи тощо.
Серйозні міжнародні правопорушення - це такі порушення норм міжнародного права, які хоча безпосередньо і не ставлять під загрозу загальний мир та безпеку держав і народів, але зачіпають їхні істотні інтереси. Наприклад, радіоактивне забруднення навколишнього середовища, порушення свободи відкритого моря (державне піратство), передача ядерною державою ядерної зброї неядерній державі, виробництво і накопи-чення забороненої зброї і т.д.
Ординарні міжнародні правопорушення - це такі порушення міжнародно-правових норм, якізачіпають інтереси окремих держав і народів. Наприклад, порушення угоди про розподіл водних ресурсів прикордонної річки.
Від міжнародних правопорушень слід відрізняти недружні акти, спірні ситуації і злочинні вчинки окремих фізичних осіб проти міжнародного права.
Недружній акт - це така умисна поведінка держави, яка спрямована проти інтересів іншої держави, але при цьому не порушує міжнародного права. Наприклад, підвищення митних податків.
Спірна ситуація - це така ситуація у розвитку міжнародних відносин, коли між державами з певних питань виникли суперечності, але порушення міжнародного правопорядку з їхнього боку немає.
Злочинні вчинки окремих фізичних осіб проти міжнародного права - це такі дії окремих фізичних осіб, які заборонені нормами національного права держав і боротьба з якими ведеться також відповідно до міжнародних угод та загальновизнаних міжнародно-правових звичаїв. Наприклад, до таких дій належать піратство, тероризм, наркобізнес, виготовлення і продаж іноземної валюти тощо.
Для того щоб те чи інше конкретне діяння було визнано
правопорушенням, необхідно, щоб воно відповідало певним у законі ознакам.
Вони дозволяють відмежовувати правопорушення від порушень інших
соціальних норм і утворюють

 
 

Цікаве

Загрузка...