WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Цивільна правоздатність і дієздатність - Реферат

Цивільна правоздатність і дієздатність - Реферат

піклувальником. В той самий час, піклувальник може письмово дозволити такій фізичній особі, яка обмежена у цивільній дієздатності, самостійно одержувати та розпоряджатися заробітком, пенсією, стипендією та іншими доходами. Особа, яка обмежена у цивільній дієздатності, самостійно відповідає за порушення нею договору, укладеного за згодою піклувальника, та за шкоду, що завдана нею іншій особі.
д) Фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу здоров'я чи недоумства нездатна усвідомлювати значення своїх дій чи керувати ними. Фізична особа визнається недієздатною з моменту набрання законної сили рішеннямсуду про це. Над фізичною особою, яка визнана недієздатною, встановлюється опіка, що проводить до втрати нею можливості вчиняти будь-який правочин. За шкоду, заподіяну недієздатною фізичною особою, відповідають його опікун або заклад, який зобов'язаний здійснювати за нею нагляд. У разі видужання чи значного поліпшення психічного стану фізичної особи, яку визнано недієздатним, суд поновлює його в цивільній дієздатності.
4. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, ЯК СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН.
Учасниками майнових і особистих немайнових відносин, що урегулюються сучасним цивільним законодавством, крім фізичних осіб, виступають різноманітні організації - державні, кооперативні, громадські, господарські товариства та інші організації. Але для того, щоб ці організації стали суб'єктами цивільних правовідносин, вони повинні бути юридичною особою та мати такі ознаки:
1) організаційна єдність, тобто юридична особа повинна мати певну структуру, яка характеризується наявністю системи соціальних взаємозв'язків членів юридичної особи та їх структурною і функціональною диференціацією (органи управління, структурні підрозділи), певну мсту і завдання, які закріплені статутом або іншим установчим документом;
2) реєстрація у встановленому законом порядку, тобто юридична особа має бути легалізована державою, шляхом засвідчення факту її створення. Державна реєстрація юридичної особи здійснюється на підставі Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" від 15 травня 2003 року. Юридична особа вважається створеною з моменту її державної реєстрації та внесення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, і з цього часу вона може бути суб'єктом цивільних та інших відносин;
3) наявність цивільної правоздатності та дієздатності, тобто юридична особа повинна мати соціально-правову можливість бути визнаною учасником цивільних правовідносин;
4) наявність майнової відокремленості, тобто юридична особа повинна мати своє майно, відокремлене від майна колективу, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади та інших юридичних осіб і володіти ним за правом власності. Крім того, юридична особа повинна мати самостійні фінансові документи (баланс чи кошторис, рахунок у банку);
5) самостійна майнова відповідальність за зобов'язаннями, тобто юридична особа повинна нести самостійну відповідальність за зобов'язаннями всім своїм майном, якщо інше не встановлено законом;
6) участь у цивільному обігу від власного імені, тобто кожна юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить вказівку на її організаційно-правову форму та характер її діяльності. Юридична особа, крім повного, може мати скорочене найменування. Юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування;
7) здатність бути позивачем і відповідачем у суді, тобто юридична особа від свого імені має право бути учасником цивільного процесу, захищати свої права та відповідати за взяті на себе зобов'язання.
Отже ст.80 ЦК України встановлює, що юридичною особою визнається організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.
Цивільна правоздатність юридичної особи визначається характером і змістом її діяльності, що передбачена статутом або засновницьким договором між учасниками організації. При цьому, окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, юридична особа може здійснювати після одержання нею спеціального дозволу (ліцензії).
Цивільна правоздатність юридичної особи виникає з моменту її створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.
Цивільна дієздатність юридичної особи виникає одночасно з виникненням у неї цивільної правоздатності і здійснюється через систему органів юридичної особи або через своїх учасників. Юридична особа може мати як один орган (директор, президент), так і декілька одночасно (спостережна рада, правління, загальні збори). Зазначені органи можуть бути як колегіальними, так і одноособовими.
Результати пошуку
1. Цивільний процес.- К.: Прецедент, 2006.-
2. Цивільний кодекс України.- К.: Юрінком Інтер, 2003.- 464с.
3. Цивільний процесуальний кодекс України.- К.: Магістр - ХХІ сторіччя, 2005.-
4. Цивільний кодекс України.- К.: Юрінком Інтер, 2004.- 464с.
5. Цивільний кодекс України.- Харків: Одіссей, 2003.- 336с.
6. Цивільний кодекс України.- К.: "Видавництво "Київська правда", 2003.- 321с.
7. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар.- Харків: Одіссей, 2006.-
8. Чорнооченко Світлана Іванівна Цивільний процес.- К.: Центр навчальної літератури, 2005.- 472с.
9. Плани та методичні вказівки до семінарських, практичних, лабораторних занять з дисципліни "Цивільний процес".- Запоріжжя: ЗНУ, 2006.-
10. Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар/ Авт. Комент. В.І.Терешніков.- Вид. 8-е,доп. І перероб.- Харків: Консум, 2003.- 408с.- 32.00
11. Цивільний кодекс України: Коментар/ За заг ред. Є.О.Харитонова, О.М.Калітенко.- Вид. 2-ге із змінами за станом на 15 січня 2004р.- Харків: Одіссей, 2004.- 856с.- 88.00
12. Цивільний процесуальний кодекс України (за станом на 10 червня 2000 року).- К.: Парламентське видавництво, 2000.- 175с.
13. Фурса Світлана Ярославівна, Фурса Євген Іванович, Щербак Світлана Володимирівна Цивільний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар.- К.: Видавець Фурса С.Я.:КНТ, 2006.-

 
 

Цікаве

Загрузка...