WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Юридична відповідальність за податкові правопорушення: проблеми правового регулювання та шляхи їх подолання - Реферат

Юридична відповідальність за податкові правопорушення: проблеми правового регулювання та шляхи їх подолання - Реферат

маніпулювання витратами на оплату праці та кількістю працюючих; реєстрацію за фіктивною адресою [2, с. 97]. Оскільки найчастіше злочинці для маскування ухилення від сплати обов'язкових платежів використовують офшорні зони та фіктивні підприємства, про що свідчать публікації [5; 6; 8, с. 70], думаємо, було б доцільно у ст. 212 ККУ передбачити більш жорсткі міри відповідальності за такий злочин з використанням зазначених механізмів і способів його вчинення.
Слід погодитися з думкою О. Савченко про прийняття норм, які б встановили кримінальнувідповідальність за відмивання грошей у великих розмірах, отриманих шляхом ухилення від сплати податків [4, с. 81]. Для цього можна використати досвід США, законодавством яких за такий злочин застосовується кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 20 років, або штраф до 500 000 доларів США чи у розмірі, який у два рази перевищує суму отриманих від легалізації злочинно здобутих грошей, з конфіскацією майна [9, с. 39].
Хочеться також висловити міркування щодо доцільність встановлення законодавством України кримінальної відповідальності й за інші протиправні діяння у сфері оподаткування, використавши досвід інших країн. Зокрема, кримінальний кодекс ФРН містить норми про підробку (§ 148), підготовку до підробки (§ 149) знаків оплати, в тому числі мита та інших платежів, що стягуються митними органами; незаконне підвищення посадовими особами розмірів податків та інших податкових платежів (§ 353), порушення податкової таємниці (§ 355) [12, с. 97]. В Австралії самостійним злочином визнається відмова особи відповідати на запитання податкових службовців [11, с. 18, 17].
Належної правової охорони, на нашу думку, потребують також протиправні діяння, які вчинюються у сфері оподаткування службовими особами контролюючих органів, що заподіюють шкоду правам і законним інтересам платників обов'язкових платежів, а також податковими агентами.
Законодавець повинен нормативно урегулювати також питання щодо відповідальності банків, з вини яких до бюджетів, державних цільових фондів не надходять від платників податків обов'язкові платежі через їх неплатоспроможність, врахувавши думки фахівців про те, що з моменту отримання платіжного доручення платника податків на списання податків у бюджет і до моменту списання грошових коштів із розрахункового рахунка платника податків банки вступають у правовий зв'язок із бюджетом [7, с. 47].
Таким чином, банки виступають суб'єктами юридичної відповідальності за порушення строків перерахування обов'язкових платежів до бюджетів або державних цільових фондів і, зокрема, відповідно до Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" повинні сплачувати пеню за кожний день прострочення.
Оскільки однією з причин великої кількості правопорушень у сфері оподаткування є відсутність чіткого механізму взаємодії органів, які мають повноваження щодо виявлення, розкриття та їх припинення, то слушною видається пропозиція О. Савченко про створення координаційних робочих груп з представників МВС, СБУ, ДПА [4, с. 72] для активної боротьби з податковою злочинністю.
Таким чином, основними напрямами щодо удосконалення механізму юридичної відповідальності за податкові правопорушення, повинні бути такі:
- визначення у нормативно-правових актах податкового правопорушення та кола об'єктів і суб'єктів відповідальності за податкові правопорушення, зокрема віднесення до останніх банків, службових осіб контролюючих органів і податкових агентів;
- дотримання конституційного принципу про неможливість бути двічі притягненим до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення;
- удосконалення механізму застосування фінансових (штрафних) санкцій за податкові правопорушення та встановлювати їх у розмірі, необхідному для покриття збитків державі;
- встановлення у ст. 212 ККУ більш жорстких мір покарання, якщо такий злочин скоюється шляхом використання фіктивного підприємництва, офшорних зон та відмиванням коштів у великих розмірах;
- встановлення юридичної відповідальності певного виду не рядом законів і підзаконних актів, які подекуди належать до різних галузей законодавства (податкового, законодавства про адміністративну відповідальність тощо), а винятково відповідним кодексом.
Література:
1. Белинский Е. Вопросы вины в налоговом законодательстве // Государство и право. - 1996. - № 6. - С. 48-55.
2. Гега П. Правовий режим оподаткування в Україні. - К.: Юрінком, 1997. - 144 с.
3. Дудоров О. Система оподаткування України: необхідність кримінально-правової охорони // Право України. - 2003. - № 3. - С. 60-65.
4. Савченко О. Особливості боротьби з податковою злочинністю в сучасних умовах: актуальні пропозиції // Право України. - 2000. - № 10. - С. 79-81.
5. Лисенко В.В. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів. - Ірпінь: Вид-во Академії ДПА, 2001. - 200 с.
6. Лисенко В.В. Фиктивные фирмы (криминалистический анализ). - К.: Парламентское издательство, 2002. - 112 с.
7. Берназюк Я. Участь банків у виконанні платниками податку конституційного обов'язку по сплаті податків, зборів, обов'язкових платежів // Право України. - 2004. - № 1. - С. 42-47.
8. Галкін І. Офшорні зони: легальні й незаконні цілі використання // Право України. - 2003. - № 3. - С. 70-74.
9. Савченко А. "Відмивання" грошей: кримінально-правовий і порівняльний аспекти // Право України. - 1997. - № 5. - С. 38-42.
10. Бєлінський О., Філіпов В., Лобач В. Відповідальність за приховування прибутків за законодавством України // Право України. - 1996. - № 7. - С. 21-24.
11. Бєлінський О., Філіпов В., Лобач В. Відповідальність за окремі правопорушення у сфері оподаткування // Право України. - 1996. - № 8. - С. 17-20.
12. Гревцова Р. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері оподаткування: досвід України у світовому контексті // Право України.- 2000. - № 11. - С. 95-99.
13. Фінансове право: Підручник / Алісов Є.О., Воронова Л.К., Кадькаленко С.Т. та ін. Керівник авт. колективу і відп. ред. Л.К. Воронова. - Х.: Фірма "Консум", 1999. - 496 с.
14. Бондаренко О.І., Баранцев П.П. Ринок нерухомості. Оподаткування. Обов'язкові збори та платежі. Адміністративна та кримінальна відповідальність. - Луганськ: Промдрук ДСД "Лугань", 2000. - 256 с.
15. Финансовое право: Учебник / Воронова Л.К., Давидова Л.А., Карасев М.В. и др. / Отв. ред. Н.И. Химичева. - М.: Издательство БЕК, 1995. - 525 с.
16. Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник. - Харьков: Консум, 1997. - 432 с.
17. Ельцов О. "Контролирующие органы повсеместно нарушают…" // Бизнес. - 1999. - 12 июля. - № 28.

 
 

Цікаве

Загрузка...