WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Юридичні компаративістські дослідження: деякі проблеми теорії та методології - Реферат

Юридичні компаративістські дослідження: деякі проблеми теорії та методології - Реферат

компаративістики не тільки загальне і особливе у порівнянні національних правових систем, але й елементи їх непорівнюваності [13].
Подібний шлях вирішення зазначеної вище проблеми дозволяє окреслити предмет юридичної компаративістики на відміну від інших юридичних наук. Зокрема:
- порівняльне дослідження окремих галузей, інститутів і норм права або законодавства є компетенцією відповідних галузевих наук, так само як і порівняльне дослідження систем наукових знань (теорій, концепцій, доктрин, ідей, принципів) доцільно здійснювати у межах теорії держави та права, або порівняльно-правові історичні дослідження - історії держави та права тощо;
- дослідження галузей та інших складових однієї або декількох іноземних національних правових систем чи порівняльне дослідження міжнародного права і галузей та інших компонентів національної правової системи, якщо не проводиться їх порівняння з іншими правовими системами - це знову ж таки прерогатива галузевих та інших юридичних наук.
Проте залишається не з'ясованим важливе питання - а яка з юридичних наук вивчає загальні закономірності становлення та функціонування національної правової системи, зв'язки та тенденції їх розвитку міжгалузевого або міждисциплінарного рівня? Найбільше шансів претендувати на це має загальна теорія держави та права, яка у своєму складі повинна мати, як складову, національну теорію держави та права або теорію держави та права України.
Такий підхід, з одного боку, активізує дослідження теоретичних питань становлення та розвитку національних державних і правових систем із використанням досвіду досліджень цих проблем у інших суспільствах, а з іншого - орієнтує загальнотеоретичні дослідження на вивчення проблем національного державо- і правотворення, зокрема, законодавства, його систематизації, удосконалення державного апарату та інші, які мають міждисциплінарний рівень, тобто підвищиться практична спрямованість і значущість наукових досліджень.
Не зовсім неймовірною здається й інша думка, а саме існування. На сьогодні це вже реальність, національної правової системи України як явища і теоретичної конструкції (поняття), які у їх єдності покищо не можуть бути визнаними предметом ні однієї юридичної науки, надають можливість висловити пропозицію щодо формування нових юридичних наук - національного права України та державного права України [14], а також неюридичної суспільної науки загального державознавства та державознавства України [15].
Підсумовуючи, доцільно зазначити, що наукові результати юридичної компаративістики та порівняльно-правових досліджень у перспективі можуть створити нову і значну за обсягом методологічну та теоретичну базу вітчизняної юриспруденції.
Розвиток міждержавних і міжнаціональних відносин, інформаційних технологій, зміна пріоритетів у праворозумінні та інші фактори обумовили проведення порівняльно-правових досліджень у різних сферах юриспруденції, але сучасний стан вітчизняної юридичної компаративістики, методології та методик проведення порівняльно-правових досліджень ще не в змозі повною мірою задовольнити наукові та практичні потреби. Одним із завдань юриспруденції є активізація порівняльно-правових досліджень, нарощування їх обсягів та підвищення якості, особливо проведення, одночасно з вирішенням загальнотеоретичних і методологічних проблем, порівняльно-правових досліджень на рівні галузевих і прикладних наук.
ЛІТЕРАТУРА
1. Проблеми методології сучасного правознавства // Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції. - К., 1996. - С. 19.
2. Проблеми методології сучасного правознавства // Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції. - К., 1996. - С. 19-20.
3. Рене Давид. Основные правовые системы современности: Пер. с франц. - М., 1988. - С. 23-24.
4. Саидов А.Х. Сравнительное правовведение и юридическая география мира. - М., 1993. - С. 44.
5. Під правовою системою у даній статті розуміється цілісна і внутрішньо організована сукупність усіх правових явищ (нормативних, ідеологічних , суб'єктних, об'єктних, динамічних та інших) у їх єдності та взаємодії.
6. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. - М., 1996. - С. 31.
7. Рене Давид.Основные правовые системы современности. - М., 1988. - С. 24-37; Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. - Т. 1. - М., 1995. - С.8-11; Саидов А.Х. Сравнительное правоведение и юридическая география мира. - М., 1993. - С. 45-57 ; Сравнительное правоведение: Сб. статей / Под ред. В.А. Туманова. - М., 1978. - С. 5-76, 127-211; Очерки сравнительного права: Сборник / Под ред. В.А. Туманова. - М., 1981. - С. 36-153; Тилле А.А., Швеков Г.В. Сравнительний метод в юридических дисциплинах. - М., 1978. - С. 6-21; Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. - М., 1996. - С. 54-60.
8. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. - М., 1996. - С. 57-60.
міждисциплінарний рівень, тобто підвищиться практична спрямованість ізначущість наукових досліджень.
Не зовсім неймовірною здається й інша думка, а саме існування. На сьогодні це вже реальність, національної правової системи України як явища і теоретичної конструкції (поняття), які у їх єдності покищо не можуть бути визнаними предметом ні однієї юридичної науки, надають можливість висловити пропозицію щодо формування нових юридичних наук - національного права України та державного права України [14], а також неюридичної суспільної науки загального державознавства та державознавства України [15].
Підсумовуючи, доцільно зазначити, що наукові результати юридичної компаративістики та порівняльно-правових досліджень у перспективі можуть створити нову і значну за обсягом методологічну та теоретичну базу вітчизняної юриспруденції.
Розвиток міждержавних і міжнаціональних відносин, інформаційних технологій, зміна пріоритетів у праворозумінні та інші фактори обумовили проведення порівняльно-правових досліджень у різних сферах юриспруденції, але сучасний стан вітчизняної юридичної компаративістики, методології та методик проведення порівняльно-правових досліджень ще не в змозі повною мірою задовольнити наукові та практичні потреби. Одним із завдань юриспруденції є активізація порівняльно-правових досліджень, нарощування їх обсягів та підвищення якості, особливо проведення, одночасно з вирішенням загальнотеоретичних і методологічних проблем, порівняльно-правових досліджень на рівні галузевих і прикладних наук.
Література:
1. Проблеми методології сучасного правознавства // Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції. - К., 1996. - С. 19.
2. Проблеми методології сучасного правознавства // Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції. - К., 1996. - С. 19-20.
3. Рене Давид. Основные правовые системы современности: Пер. с франц. - М., 1988. - С. 23-24.
4. Саидов А.Х. Сравнительное правовведение и юридическая география мира. - М., 1993. - С. 44.
5. Під правовою системою у даній статті розуміється цілісна і внутрішньо організована сукупність усіх правових явищ (нормативних, ідеологічних , суб'єктних, об'єктних, динамічних та інших) у їх єдності та взаємодії.
6. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. - М., 1996. - С. 31.
7. Рене Давид.Основные правовые системы современности. - М., 1988. - С. 24-37; Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. - Т. 1. - М., 1995. - С.8-11; Саидов А.Х. Сравнительное правоведение и юридическая география мира. - М., 1993. - С. 45-57 ; Сравнительное правоведение: Сб. статей / Под ред. В.А. Туманова. - М., 1978. - С. 5-76, 127-211; Очерки сравнительного права: Сборник / Под ред. В.А. Туманова. - М., 1981. - С. 36-153; Тилле А.А., Швеков Г.В. Сравнительний метод в юридических дисциплинах. - М., 1978. - С. 6-21; Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. - М., 1996. - С. 54-60.
8. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. - М., 1996. - С. 57-60.

 
 

Цікаве

Загрузка...