WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Щодо удосконалення структури юридичних підрозділів державних податкових органів - Реферат

Щодо удосконалення структури юридичних підрозділів державних податкових органів - Реферат

підрозділу - юридичне управління (відділ, сектор, бюро, група тощо) або вводиться посада юристконсульта відповідної категорії (далі - юридична служба) [п. 1 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації, затвердженого постановою КМУ від 27.08.95 № 690].
З метою підвищення рівня правового забезпечення діяльності органів державної влади та інших державних органів, покращання якості підготовки проектів нормативно-правових актів, стимулювання залучення до зазначеної діяльності висококваліфікованих фахівців згідно з п. 1 Указу Президента України "Про деякі заходи щодо зміцнення юридичних служб державних органів" від 11.12.2001 р. № 1207/2001 рекомендовано керівникам державних органів (апаратів усіх органів) установити, що юридичні служби входять до складу зазначених органів (апаратів цих органів) як самостійні підрозділи і підпорядковуються безпосередньо керівникам цих органів (апаратів цих органів). Необхідно зазначити, що наказом ДПА України "Про розподіл обов'язків по керівництву роботою департаментів, головних управлінь, управлінь ДПА України" від 08.04.2003 р. № 163 установлено, що керівництво роботою Департаменту правового забезпечення здійснює заступник Голови - начальник Слідчого управління податкової міліції, хоча згідно з першим Положенням про юридичне управління ДПА України, затвердженим Головою ДПА України у 1996: п.п. 11 п. 1 - юридичне управління визначено як структурний підрозділ ДПА України, що безпосередньо підпорядковується Голові ДПА України. Згідно з п. 2 Указу Президента України "Про деякі заходи щодо зміцнення юридичних служб державних органів" від 11.12.2001 р. № 1207/2001, безпосередньо керівники державних органів мають право встановлювати працівникам юридичних служб додаткові матеріальні виплати, адже якість роботи юристів прямо залежить від умов, в яких вони працюють, так як (за власними спостереженнями) не у всіх державних службовців вони є задовільними, створеними на належному сучасному рівні, тобто наближеними до європейських стандартів.
Прагнення справедливості і суворе слідування закону, тобто чесне і сумлінне виконання своїх обов'язків, яке начебто повинне знаходити загальне схвалення у суспільстві, насправді дає подвійний ефект - задоволення у осіб, чиї дійсні або уявні права захищено, і розчарування чи роздратування (гнів, почуття помсти тощо) у тих, проти кого спрямоване юридичне рішення [15], і саме тому, на нашу думку, юридична служба в ОДПС повинна підпорядковуватись безпосередньо керівнику організації.
Відповідно до норм Загального положення, юридична служба міністерства, підприємства має право:
- перевіряти додержання законності в міністерствах, на підприємствах та в їх структурних підрозділах;
- одержувати у встановленому порядку від посадових осіб міністерства, підприємства, їх структурних підрозділів документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
- інформувати керівника міністерства, підприємства у разі покладення на неї виконання роботи, що не належить до функції юридичної служби чи виходить за її межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань;
- залучати за згодою керівника структурного підрозділу міністерства, підприємства відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться юридичною службою відповідно до покладених на неї обов'язків;
- брати участь у засіданнях колегії, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, що проводяться в міністерстві, на підприємстві, у разі розгляду питань щодо практики застосування законодавства;
- у разі переслідування працівника юридичної служби у зв'язку з виконанням обов'язків, передбачених цим Положенням, інформувати відповідно Мін'юст і управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі;
- пропозиції юридичної служби щодо приведення у відповідність з законодавством проектів рішень, наказів, інших правових актів міністерства, підприємства, що суперечать закону, є обов'язковими для розгляду керівником міністерства, підприємства та їх структурних підпрозділів.
Юридична підтримка роботи ОДПС є одним з найважливіших чинників забезпечення дотримання прав платників податків в умовах постійних змін податкового законодавства. Для покращання роботи юридичної підсистеми необхідно здійснити певні заходи: значне підвищення професійного рівня працівників юридичної служби; переміщення акцентів у роботі на підтримку прав платників податків; підсилення юридичної обгрунтованості дій підрозділів ДПС, які працюють безпосередньо з платниками (аудит, стягнення, апеляції тощо) [14].
Ураховуючи, що адміністрування - це формування загальних цілей та політики організацій, пропонується створення у спеціалізованих державних податкових інспекціях по роботі з великими платниками податків юридичного управління (так як нині окремі групи правового забезпечення (один юрист) входять до галузевих підрозділів і підпорядковуються керівникам відділів, які за фахом не є юристами, а загальна юридичної служби немає), з відділами:
- оцінки нормативно-правових актів та організації правової роботи;
- правового забезпечення податкового адміністрування підприємств сфери матеріального виробництва;
- правового забезпечення податкового адміністрування підприємств невиробничої сфери шляхом внесення зміни до додатка 2, затвердженого наказом ДПА України "Про внесення змін до наказу ДПА України "Про зміни у структурі підрозділів правового забезпечення органів державної податкової служби" від 20 вересня 2002 року № 433, від 24 вересня 2001 року № 381.
Потребує також удосконалення наявна структура юридичних підрозділів, які виконують функції правового забезпечення шляхом перепідпорядкування відповідному Департаменту правового забезпечення, який доцільно назвати відповідно до ознаки юридичності - юридичним, з метою дотримання вимог Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації, затвердженого постановою КМУ від 27.08.95 № 690, так як відділ правового забезпечення та апеляцій Департаменту розвитку та модернізації ДПС керується у своїй роботі Положенням про відповідний Департамент (виконуючи загальні функції правового забезпечення), а тому відділ юридичного забезпечення Депар-таменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів керується у своїй роботі Положенням про відповідний Департамент (виконуючи загальніфункції правового забезпечення) і не керуються Положенням про Департамент правового забезпечення та не підпорядковуються його директору, що є неви-конанням вимог нормативно-правових актів.
Виконання більшості функцій і процедур галузевими Департаментами і управліннями неможливе без чіткого знання та правильного застосування норм Конституції України, кодексів, законів та

 
 

Цікаве

Загрузка...