WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Щодо удосконалення структури юридичних підрозділів державних податкових органів - Реферат

Щодо удосконалення структури юридичних підрозділів державних податкових органів - Реферат

Полюховича, який визнав місце юридичного управління як функціонального підрозділу (служби), що забезпечує кваліфіковане здійснення окремих функцій управління, який, розглядаючи структуру ОДПС, пропонує поділ підрозділів наступним чином: а) керівництво, б) лінійні (галузеві) підрозділи, в) забезпечуючі (функ-ціональні) підрозділи (служби), г) обслуговуючі підрозділи. При цьому до функціонального як допоміжного підрозділу дослідник відносить юридичне управління, управління кадрів, управління фінансування, матеріально-технічного забезпечення [5, с. 57].
Підхід В.І. Полюховича щодо місця та функціонального призначення юридичного управління в органах державної служби поділяє в своєму дослідженні Г.І. Леліков, який вказує, що допоміжні функції державної служби включають юридичну функцію та функції, пов'язані з судовими позовами. З погляду останнього, сутність юридичної функції полягає у вивченні рішень адміністрації з метою забезпечення коректності їхньої форми і їхньої відповідності правовим нормам. Таким чином, юридична консультація може розглядатися в широкому розумінні цього слова як своєрідна послуга, що легко відокремлюється від самого адміністративного рішення. Функція, пов'язана з судовими позовами, об'єднує в собі всі види діяльності щодо розгляду справ, які можуть призвести до судових пороцесів, а також самих судових процесів. Цю функцію доцільно розв'язувати двома способами. У першому випадку осередок самостійно опікується всіма судовими позовами, пов'язаними зі сферою своєї діяльності.Такий спосіб використовують, коли справа торкається вузькотехнічних питань або коли рішення суду становить істотний інтерес саме для цього адміністративного осередку, або надто близько торкається сторін його діяльності. В іншому випадку велика адміністративна структура організовує спеціальну службу, якій доручається вести всі судово-позовні справи [10, с. 50].
Функціональна структура ОДПС України - це сукупність різних видів, напрямів діяльності, що обумовлені їх метою і завданням, а також сукупність функцій підрозділів, які їх складають, і функціональних обов'язків їх працівників [11, с. 58]. Функція - це науково обгрунтований та логічно завершений набір процедур, видів діяльності, спрямований на досягнення мети, виконання завдання та отримання чітко визначеного кінцевого результату. Функції органів ДПС України як системи управління можна поділити на основні, ресурсні та управлінські [11, с. 64]. Кожна з них є об'єктивно необхідною. А відрізняються вони метою, змістом, процедурами здійснення, використовуваною інформацією [13, с. 189].
Функція правового забезпечення в діяльності ОДПС (юридичних підрозділів) не є допоміжною, а відноситься до основної функції орієнтування всієї системи державної податкової служби. Без попередньої участі юристів щодо юридичної оцінки й аналізу актів перевірок не приймаються правозастосовчі індивідуальні акти про вжиття заходів впливу до платників податків, не видаються податкові роз'яснення, не готуються відповіді на запити, не проводяться службові розслідування, не укладаються цивільно-правові договори, не приймаються рішення про розгляд скарг і апеляцій, не супроводжуються справи в судах за участю податкових органів.
Посилення ролі правового забезпечення останнім часом призвело, як наслідок, до необхідності створення та формування нового відповідного рівня організації роботи всіх підрозділів, до створення суттєво якісної організації взаємодії між службами ОДПС області. З метою підвищення ефективності роботи ОДПС за рахунок максимального використання внутрішніх резервів, усунення дублювання функцій структурними підроз-ділами, розмежування обов'язків працівників, підвищення їх відповідальності за доручену ділянку роботи і вдосконалення організаційної структури ОДПС, підвищення ефективності їх діяльності. Державною податковою адміністрацією України було видано наказ "Про організаційну структуру органів державної податкової служби" від 06.03.1998 р. № 97, 20.04.2000 р. № 207, 09.11.2001 р. № 447 із подальшими змінами та доповненнями. Відповідно до затвердженого переліку функцій та процедур державних податкових адміністрацій та інспекцій, майже кожен підрозділ здійснює одну чи декілька відокремлених функцій правового забезпечення, що, на нашу думку, відволікає трудові ресурси та сприяє неефективному витрачанню робочого часу, необхідного для виконання основних завдань, покладених на ОДПС. З метою належної організації роботи юридичних підрозділів було видано накази ДПА України "Про стан та заходи щодо поліпшення роботи юридичної служби державних податкових органів України" від 04.12.1998 р. № 597, "Про зміни у структурі підрозділів правового забезпечення ОДПС" від 24.09.2000 р. № 381 та інші.
Основним завданням юридичної служби є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних актів організацією, установою, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків. Таке призначення юридичної служби і визначає її важливе місце в системі структурних підрозділів будь-якого відомства та особливо в структурі ОДПС, оскільки вони повною мірою покликані здійснювати контрольні і наглядові функції за діяльністю структурних підрозділів, посадових осіб і керівників щодо дотримання ними норм чинного законодавства [12, с. 8].
Покладена відповідальність на посадових осіб податкових органів (керівників структурних підрозділів) за прийняті ними рішення, за розгляд матеріалів, важливість їх законності для подальшого захисту інтересів держави має важливе значення, але цим не може бути виправдано дублювання визначених процедур, так як у більшості випадків для обгрун-тування владно-примусових рішень керівники ОДПС і начальники галузевих підрозділів отримують від працівників підрозділів правового забезпечення юридичний висновок (консультацію) та юридичну оцінку, правовий аналіз. На нашу думку, у комплексі поточних проблем і перспективних завдань ОДПС одним із основних є завершення комплексу заходів щодо правового регулювання діяльності і юридичного обслуговування щодо виділення з функцій та процедур відокремлених структурних (галузевих) підрозділів тих, які, по суті, є функціями фахівців-юристів. Для вирішення вказаного питання необхідні зміни організаційної структури, враховуючи потребу в цілісній, комплексній системі дій, спрямованій передусім на попередження та усунення причин і передумов негативних явищ як у діяльності ОДПС, так і при мобілізації доходів у бюджет.
Згідно з ч. 8 п. 1 постанови КМУ "Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади" від 14.12.2001 р. № 1693 ДПА України необхідно забезпечити подання кожного півріччя до 10 січня та 10 липня Міністерству юстиції вустановленому порядку інформації про стан організації правової роботи.
У міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади залежно від обсягу, характеру та складності правової роботи утворюється, як правило, у формі самостійного структурного

 
 

Цікаве

Загрузка...