WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Шляхи удосконалення правозастосовної діяльності митних органів України - Реферат

Шляхи удосконалення правозастосовної діяльності митних органів України - Реферат

своїх дій та рішень.
5. Усі посадові особи повинні підпадати під постійні та ефективні процедури звітності та контролю.
6. Введення практики відсторонення посадових осіб від виконання службових обов'язків, пов'язаних із забезпеченням прав громадян, у разі підтвердження факту грубого порушення ними таких прав.
7. Удосконалення кадрової політики, механізму кар'єри посадових осіб виключно на конкурсній основі.
8. Публічність діяльності і відкритості контролю за посадовими особами з позицій забезпечення прав громадян.
Одним із найважливіших показників професіоналізму та загальної культури посадових осіб митних органів при здійсненні митних процедур є дотримання необхідних етичних норм. Етика митної служби вивчає вплив окремих службових дій на становище посадової особи, митного органу, митної служби України [11, с. 28]. Зміст етики полягає в тому, що вона є моральним інструментарієм, визначає систему взаємних моральних прав та обов'язків держави й особи, функціонує як внутрішня потреба, утверджуючи повагу до митної служби і держави. Вона є дієвим засобом морально-правового регулювання службових стосунків, підвищення ефективності управління процесом митного контролю та митного оформлення.
Етика митної служби є одним із складників загальної професійної культури, тобто посадова особа повинна виробити власні принципи, норми, цінності професійної майстерності, спілкування, поведінки, дотримуватися встановленої регламентації у різних ситуаціях під час здійснення митних процедур. Державна служба в ряді країн розглядається як особливий вид діяльності з своїми чітко визначеними правилами, акорпус посадових осіб-державних службовців зобов'язаний підкорятися жорстко контролюючим етичним і дисциплінарним нормам. У деяких країнах прийняті спеціальні закони, які містять свого роду етичні кодекси або кодекси честі чиновників. Зокрема, в США такими актами є Принципи етичної поведінки урядових чиновників і державних службовців від 17.10.1990 р., Закон про етику в державних установах 1978 року, у Великій Британії - Статус державної служби. Загальні принципи поведінки державних службовців, у ФРН - Федеральний закон про дисциплінарний режим державної служби, у Франції - Генеральний статус державної служби 1946 р. У зв'язку з цим було б цілком оправданим прийняття в нашій країні Закону "Про адміністративну етику в системі державної служби", який би кодифікував усі наявні етичні норми в системі виконавчої влади.
Оскільки однією з функцій митних органів є здійснення правоохоронної діяльності, то доречно було б вивчити положення Кодексу поведінки посадових осіб по підтриманню правопорядку, затвердженого у 1979 році Генеральною Асамблеєю ООН. У цьому Кодексі, зокрема, підкреслюється, що міжнародні стандарти з прав людини, які відносяться до правоохоронної діяльності, є основою для етичних і законних примусових дій. Кодекс містить конкретні обов'язки посадової особи, у тому числі щодо забезпечення прав людини, та заборони здійснення дій, які принижують честь і гідність.
Посадові особи митних органів при здійсненні своїх повноважень можуть зіткнутися з моральними дилемами, потрапляють у ситуації, коли їм здається цілком обґрунтованою можливість порушення приписів закону для досягнення поставлених завдань. Однак якщо професійні етичні стандарти є високими, то посадовим особам набагато простіше вирішувати моральні дилеми та протистояти спокусі порушити закон. Звідси висновок, що встановлення та підтримання високих стандартів професійної етики у межах митної служби є одним із основних завдань митних органів. Цілком виправданою буде вимога до кандидата на посаду державного службовця ознайомитися зі змістом і сприйняття вимог кодексу як формальної умови для прийому на роботу. Процедури суворого контролю за новими працівниками та періодична оцінка їх діяльності із забезпечення прав громадян будуть також сприяти підвищенню загального рівня стану такого забезпечення.
В юридичній літературі вже обговорювалося питання нормативного затвердження на рівні акону Кодексу честі посадової особи митної служби України [11, с. 29]. Він повинен являти собою нормативно-правовий акт, який є гарантом високопрофесійної, гуманної, високоморальної службової діяльності посадових осіб митної служби. Кодекс визначає моральні принципи, норми, цінності митної служби та правила поведінки посадової особи митної служби, які мають бути спрямовані на вирішення моральних питань, пов'язаних з службовою діяльністю посадової особи. Такий кодекс може та повинен стати складовою частиною системи етичного забезпечення службової діяльності посадових осіб митних органів та, на нашу думку, буде сприяти появі нового типу державного службовця митних органів, діяльність якого була б спрямована на забезпечення пріоритету прав громадян.
Отже, подолавши ці перешкоди, митні органи зможуть почати перехід від здебільшого управлінської та каральної функції при здійсненні митних процедур до право- забезпечувальної, пов'язаної із забезпеченням реалізації прав і свобод громадян, і правозахисної, пов'язаної із захистом порушених прав. Саме в такому напрямі змінювалися акценти у процесі еволюції митного права в країнах Європейського Союзу, куди задекларувала свій рух наша держава.
Література:
1. Мазур А.В. Особистий огляд як виняткова форма митного контролю // Митна справа. - 2002. - № 2.
2. Дроздов С. Окремі аспекти інтегрування України в Європейське та світове співтовариство // Право України. - 1998. - № 9.
3. Кубко Е.Б. Организационные основы реформирования государственных структур // Бюлетень законодавчої та юридичної практики України. - 1998. - № 2.
4. Положення про Державну митну службу України.
5. Порядок розгляду звернень громадян у Держмитслужбі України, затверджений Наказом Голови Держмитслужби від 10.08.2004 № 584.
6. Бойцова В.В. Организация контроля за деятельностью должностных лиц в разных государствах // Президентский контроль. - М., 1996. - № 2.
7. Колодій А.М. Конституція України як основа правової реформи в нашій державі // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. -1998. - № 2.
8. Про державну службу: Закон України.
9. Конституція України.
10. Про серйозні недоліки в роботі Держмитслужби: Указ Президента України від 24.10.2003 р № 1208.2003.
11. Корольов О.П. Імідж посадових осіб митної служби України: дотримання етикету // Митна справа. - 2004. - № 1.

 
 

Цікаве

Загрузка...