WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Шляхи удосконалення правозастосовної діяльності митних органів України - Реферат

Шляхи удосконалення правозастосовної діяльності митних органів України - Реферат

митних органів.
Звичайно, запропоновані заходи повинні мати межі, щоб не виникла небезпека різкої бюрократизації управлінських процесів, що в свою чергу знову ж таки може привести до порушень прав громадян.
Українській державній службі, інституційне оформлення якої відбулося з прийняттям у 1993 р. Закону України "Про державну службу", деякою мірою притаманне офіційне сприйняття вимог принципу пріоритету прав і свобод людини. Про це свідчить хоча б те, що серед принципів, на яких ґрунтується державна служба, у згаданому законі [8, ст. 3] не тільки визначено такі принципи як демократизм, гуманізм і соціальна справедливість, а й прямо зафіксовано принцип "пріоритету прав людини і громадянина". Але за більше ніж десять років з прийняття згаданого закону дотримання цих формально задекларованих принципів не стало, на жаль, визначальною домінантою реального функціонування державної служби. Поки що у свідомості як більшості митників, так і всіх прошарків населення не подолано негативні наслідки тривалого існування в нашому суспільстві системи влади, в якій інтереси державидомінували над інтересами особи. Збереженню незадовільного стану забезпечення прав і свобод громадян сприяє те, що й досі послаблений контроль за організацією виконання управлінських рішень, не приділяється достатньо уваги питанням оцінки якості роботи і підвищення ефективності управління персоналом. В умовах і до цього часу не завжди виправданої високої централізації повноважень органів Держмитслужби головним показником роботи митних органів залишається не якісне виконання органом чи посадовою особою нормативно визначеної компетенції, функцій та повноважень, а механічне відтворення команд "згори" з наміром догодити керівництву. Все це суттєво перешкоджає громадянам реалізовувати свої законні права у відносинах з митними органами при здійсненні митних процедур. Адже передусім через повсякденні відносини з органами виконавчої влади, у тому числі і з митними, при уже звичних подорожах через кордон, громадяни можуть практично скористатися наданими їм Конституцією та іншими законами України правами і свободами, реалізувати свої законні інтереси. На сучасному етапі потрібно домогтися цілком рівноцінного ставлення посадових осіб митних органів до оцінки як стану виконання з боку громадян обов'язків перед державою, так і стану виконання з боку держави обов'язків щодо забезпечення їх прав і свобод, за що держава несе згідно з Конституцією відповідальність [9, ст. 3].
Не менш складною є друга група чинників, під якою розуміється людський фактор. Структура митних органів інтегрує в себе окремі структури: людей, соціальні процеси, технічні засоби та інші компоненти. При цьому характерною особливістю структури є те, що вона являє собою не просто структуру людей, а виступає як структура соціальних позицій, оскільки конкретні люди - безпосередні носії цієї структури - з часом змінюються, а "соціальні позиції" залишаються. У нашому випадку така "соціальна позиція" є посадою, яку займає один з тисяч службовців митної служби, що мають відношення до здійснення митних процедур щодо товарів та інших предметів, які переміщуються через митний кордон громадянами. Ці посадові особи несуть на собі відбиток того суспільства, членами якого вони є. У цьому суспільстві, де десятиліттями (якщо не століттями) насаджувався культ держави, першість її інтересів щодо загальнолюдських цінностей, державний службовець завжди стояв на сторожі інтересів держави, а не її громадян. Будучи продуктом такого суспільства, посадова особа не завжди здатна на об'єктивний, принциповий підхід до вирішення непростої дилеми "громадянин-держава". З свого боку, серед пересічних громадян поширена недовіра до державних службовців взагалі. Будь-які соціологічні опитування незмінно показують негативний рейтинг службовців з таких питань, як ступінь довіри, рівень корумпованості тощо. Такий висновок підтверджує і велика кількість оскаржуваних рішень, дій (бездіяльності) посадових осіб митних органів. Про стан забезпечення прав, свобод та охоронюваних законом інтересів громадян яскраво засвідчують положення Указу Президента України від 24.10.2003 р. № 1208.2003 "Про серйозні недоліки в роботі Держмитслужби", де, зокрема, зазначено, що:
- не організований ефективний контроль за дотриманням вимог законодавства;
- діяльність ДМСУ в сфері захисту законних прав та інтересів громадян України є незадовільною;
- правова регламентація службової дисципліни в митних органах не відповідає вимогам часу [10, с. 5].
Найважливішою передумовою ефективного державного управління взагалі є справедливий баланс інтересів між державою, з одного боку, та громадянами з іншого. Проголошений у нашій державі курс на реформу публічних галузей права передбачає перетворення владно-розпорядчої діяльності органів держави у діяльність з надання громадянам адміністративних послуг. Однак сьогодні посадові особи нерідко забувають про свою конституційну відповідальність перед громадянином за вирішення конкретних питань. Вони сприймають себе не працівниками сфери надання державних послуг, а наділеними владними повноваженнями чиновниками. Принципово новий зміст спрямованості діяльності органів виконавчої влади означає необхідність появи нового типу державного службовця, діяльність якого була б спрямована на забезпечення пріоритету прав і свобод громадян. Концепція реформи адміністративного права передбачає реформування законодавства про державну службу. Уже розроблений перший варіант Кодексу загальних правил поведінки державного службовця, яким передбачено нові вимоги до цієї категорії працівників. Важливо, щоб ці дії не стали просто даниною моді, черговою формальною компанією, а дійсно сприяли б підвищенню ефективності діяльності державного апарату, у тому числі і посадових осіб митних органів. Які ж вбачаються напрями для виховання якісно нового типу державних службовців? На нашу думку, це:
1. Підвищення професійності, що означає не лише необхідність мати високий теоретичний рівень підготовки, але й уміння працювати з людьми, психологічно правильно застосовувати ці знання.
2. Нові високі вимоги до етики поведінки (взаємоповага, справедливість).
3. Введення у практику діяльності посадових осіб поняття презумпції добропорядності громадян при здійсненні митних процедур.
4. Більш ефективне визначення статусу посадової особи, усунення колізій між великим обсягом повноважень і незначною відповідальністю за наслідки

 
 

Цікаве

Загрузка...