WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Шляхи удосконалення правозастосовної діяльності митних органів України - Реферат

Шляхи удосконалення правозастосовної діяльності митних органів України - Реферат

Державу у першу чергу цікавили реальні доходи бюджету, а не міфічні інтереси громадян, що знову підтвердило залишковий підхід органів держави до сфери митних відносин за участю громадян.
Щодо потреб у забезпеченні структурами раціональності суспільного розподілу управлінської діяльності, у тому числі з питань здійснення митних процедур щодо громадян, центральне місце у змісті нормативної моделі взаємовідносин посідають, як свідчить досвід, схеми розподілу завдань, повноважень, відповідальності. Саме відповідно до цих схем будуютьсяконкретні відносини суб'єктів управління як по "горизонталі", так і по "вертикалі". У межах правового регулювання структур органів митної служби фіксація тих чи інших варіантів схем взаємодії пов'язана зі встановленням і розмежуванням компетенції самих органів та їх структурних підрозділів. Так здійснюється розподіл праці між ними, визначається специфічна роль кожного підрозділу і забезпечується узгодженість їх дій [3, с. 43].
Спробуємо проаналізувати структуру підрозділів Держмитслужби, які відають питаннями здійснення митних процедур щодо товарів та інших предметів, які переміщуються через митний кордон України. У центральному апараті Держмитслужби безпосередньо цими питаннями займається Управління технології митного контролю, а саме відділ організації митного контролю і технологій [4, ст. 3]. Таким чином, наявність у масштабах усієї країни одного невеликого підрозділу, що відає питаннями митного контролю сотні тисяч громадян, які перетинають митний кордон, а отже, виконує контроль за забезпеченням прав і свобод громадян при здійсненні митних процедур, лише підкреслює пануючий принцип ігнорування державою цих важливих питань. Звідси, з такого "залишкового" підходу, і численні (на відміну від митних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності) прогалини у митному законодавстві, пасивність при вирішенні інших актуальних питань цього важливого сегмента митної діяльності. Аналіз виконання Закону України "Про звернення громадян" здійснюється іншими підрозділами ДМСУ [5, ст. 5]; такий аналіз не охоплює питань збору неформальних скарг, які становлять значну частину випадків незадовільного реагування громадян на діяльність посадових осіб. Адже одна з найпоширеніших причин неподання скарг при внутрішній упевненості громадянина у незаконності рішень, дій (бездіяльності) посадових осіб, полягає у зневірі його у тому, що скарга може щось змінити. Таким чином, латентність незаконних дій та їх оскаржень у сфері митних відносин сягає досить значного відсотка. У складі митних органів відсутні підрозділи, які б займалися розглядом скарг громадян; фактично не виключена ситуація, коли скарга по суті буде розглядатися у тому ж підрозділі, де працює посадова особа, рішення (діяння) якої оскаржуються.
Велике значення у забезпеченні виконання посадовцями митних органів дотримання прав громадян має проведення внутрішнього контролю, перевірок оперативно-службової діяльності митних установ. Це є одним із важливих засобів забезпечення законності у діяльності митних органів, оскільки суб'єкти відомчого контролю найбільше наближені до діяльності, яка контролюється, можуть професійно оцінити виконання посадових функцій митниками, мають можливість оперативно зреагувати на виявлені недоліки та швидко усувати порушення митного законодавства, поновлюючи відразу права та законні інтереси громадян. Разом з тим відомчий контроль нерідко обмежується лише спробами виявити факти недобору митних платежів, у першу чергу в галузі зовнішньоекономічної діяльності, в той же час питанням забезпечення прав громадян не завжди надається потрібна увага. У цьому аспекті стратегію діяльності Держмитслужби необхідно спрямувати на те, щоб максимально затрудняти маніпулювання митним законодавством з боку окремих посадових осіб і підвищити можливість оперативного перегляду незаконних рішень, які ними можуть прийматися. Звичайно, повинна існувати чітка система внутрішнього контролю в ДМСУ, передбачені заходи щодо підвищеної відповідальності, в тому числі і матеріальної, які повинні нести несвідомі чиновники за порушення прав громадян. Необхідно прийняти окремий нормативно-правовий акт, який би встановлював єдину методику перевірки оперативно-службової діяльності митних органів, у першу чергу з питань дотримання прав і законних інтересів громадян. Важливе значення має і особистий контроль керівника митного органу в межах підпорядкованих підрозділів. Тут також доцільно було б розробити методичні рекомендації керівникам щодо здійснення контрольної діяльності, зокрема щодо вибору об'єкта контролю, мети та способу його здійснення, який найкраще допоміг би встановити фактичний стан справ (наприклад, перевірка, ревізія, спостереження тощо). Не останнє місце при цьому мають правильно здійснена оцінка результатів контролю, пропозиції та рекомендації з удосконалення діяльності митних органів [6, с. 3]. Необхідно в організаційному аспекті розділити функції з прийняття та виконання прийнятих рішень у підрозділах, які здійснюють митні процедури щодо громадян [7, с. 15]. Звичайно, запропоновані заходи повинні мати межі, щоб не виникла небезпека різкої бюрократизації управлінських процесів, що в свою чергу знову ж таки може привести до порушення прав громадян.
Враховуючи викладене, автором пропонується:
1. Створити у складі Державної митної служби України Управління по роботі з громадянами, функціями якого визначити контроль діяльності всіх підрозділів, які здійснюють митний контроль і митне оформлення товарів та інших предметів, у тому числі щодо забезпечення прав громадян, збирання та аналізу формальних і неформальних скарг і нарікань громадян щодо здійснення посадовими особами митних процедур.
2. Створити у центральному апараті Держмитслужби України Управління апеляцій, виокремивши у його складі підрозділ з розгляду письмових скарг і пропозицій громадян.
3. Створити у регіональних митницях відділи (сектори) з розгляду скарг юридичних і фізичних осіб, надавши їм організаційну самостійність щодо підрозділів, які здійснюють митний контроль і митне оформлення.
4. Організувати спеціалізовану професійну підготовку посадових осіб, які здійснюють розгляд скарг і заяв громадян.
5. Організувати обов'язкову правову підготовку персоналу митних органів, який має відношення до здійснення митних процедур щодо громадян з метою здійснення рішучої боротьби з правовим нігілізмом та юридичною необізнаністю державних службовців

 
 

Цікаве

Загрузка...