WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Шляхи удосконалення правозастосовної діяльності митних органів України - Реферат

Шляхи удосконалення правозастосовної діяльності митних органів України - Реферат


Реферат на тему:
Шляхи удосконалення правозастосовної діяльності митних органів України
Становлення України як демократичної, соціально орієнтованої правової держави неможливе без вирішення цілого комплексу питань забезпечення прав і свобод громадян. Прийняття Конституції України зумовило потребу у розробленні та здійсненні комплексної правової реформи, головна мета якої визначена конституційним положенням про те, що зміст і спрямованість діяльності держави зводиться саме до утвердження та гарантування прав і свобод людини. Складовим елементом правової реформи є адміністративна реформа, яка спрямована на забезпечення неухильного і якісного виконання законів та інших правових актів у правозастосовній діяльності органів виконавчої влади, на належну реалізацію громадянами своїх прав і свобод, реальне гарантування їх охорони і захисту від порушень, послідовне подолання проявів некомпетентності, бюрократизму, безвідповідальності у діяльності посадових осіб. Конституційна норма, що визначає головним обов'язком держави утвердження і забезпечення прав людини, а також проголошує принцип, згідно з яким саме права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, сформувала новий погляд на суспільне призначення митного права. У сучасних умовах воно повинно визначатися на підставі поєднання завдань як здійснення управлінської діяльності посадових осіб митних органів, так і (причому найчастіше) запровадження та регламентації дійсно демократичних відносин між цими посадовими особами та громадянами, які перетинають митний кордон. Це мають бути відносини такого типу, за якими кожному громадянину було б забезпечено (гарантовано) реальне додержання і охорону належних йому прав і свобод, у тому числі права на вільне переміщення через митний кордон України будь-яких товарів та інших предметів, крім тих, які заборонені законодавством, а також ефективний захист цих прав і свобод у разі їх порушення. Однак нині у правозастосовній діяльності митних органів існують суттєві перешкоди для реального забезпечення прав громадян, які переміщують товари та інші предмети через митний кордон України.
На жаль, на сьогодні майже відсутні комплексні дослідження стану правозастосовної діяльності митних органів України та шляхи подолання існуючих перешкод внаслідок її вдосконалення. Окремі питання вдосконалення такої діяльності досліджувались у роботах А.В. Мазура [1, с. 27] та С. Дроздова [2, с. 35].
Головним завданням статті є аналіз існуючих перешкод у діяльності митних органів щодо забезпечення прав громадян під час здійснення митних процедур і вироблення пропозицій щодо їх подолання та вдосконалення правозастосовної діяльності посадовців митних органів.
Забезпечення прав і свобод громадян при здійсненні митних процедур являє собою специфічну діяльність органів держави (митних органів та їх посадових осіб) зі створення умов, за яких реалізація прав і свобод громадян є безперешкодною і максимально ефективною; її охорона здійснюється з метою запобігання найменшій можливості їх порушення, а захист сприяє їх відновленню та притягненню винної особи до відповідальності. Механізм такого забезпечення повинен щонайменше включати митне законодавство, яке забезпечує повагу і захист прав громадян; ефективну процедуру оскарження рішень, дій та бездіяльності посадових осіб митних органів; ліквідацію у діяльності митних органів України об'єктивних і суб'єктивних чинників, які перешкоджають здійсненню прав громадян у сфері митних відносин.
Найскладнішою справою є усунення таких перешкод, адже навіть у разі наявності ідеального законодавства та ефективної процедури оскарження навряд чи можна розраховувати на реальне забезпечення прав і свобод громадян у митних відносинах, адже такі перешкоди існують перш за все у площині правозастосовної діяльності митних органів. Умовно такі перешкоди можна поділити на дві групи:
1. Організаційно-структурні, які зумовлені недосконалою структурою, організаційною діяльністю Держмитслужби України.
2. Першкоди, які лежать у площині людського фактора та виникають через нездатність посадових осіб митних органів сприймати нові ідеї, основа яких закладена у конституційному визначенні головного обов'язку держави - утвердження та забезпечення прав і свобод громадян.
Перші зумовлені, як видно з самої назви, структурою та організацією діяльності митних органів щодо здійснення митних процедур стосовно громадян, які переміщують товари та інші предмети через митний кордон України. Загальновідомо, що у будь-якій системі переважне значення мають ті внутрішні зв'язки між компонентами, які роблять той чи інший об'єкт системою (у системному аналізі вони отримали назву системоутворюючих факторів). Важливе значення у визначенні якісної специфіки системи, її особливостей та якостей має структура, що являє собою внутрішню будову державного органу як органу управління. У літературі поняття структури визначають як внутрішню форму системи, що являє собою спосіб взаємозв'язку, взаємодії створюючих її компонентів [3, с. 43]. Наявність структури - умова накопичення кількісних змін усередині системи, що є необхідною передумовою для її наступного розвитку та зміни. Європейські дослідники феномену бюрократичних організацій також підкреслюють, що завдяки своїм структурним характеристикам будь-яка бюрократична організація неминуче є контрпродуктивною через деякий час [3, с. 45]. У системі митних органів таке нагромадження кількісних змін мало місце у 1996-1997 роках, коли збільшилася кількість учасників зовнішньоекономічної діяльності та громадян, які перетинали митний кордон нашої держави, ускладнився зміст митного законодавства, процес здійснення митних процедур. Прийнята незадовго до цього Конституція України поставила нові вимоги до органів виконавчої влади, у тому числі і до митних, що поставило питання щодо відповідності існуючої структури вимогам часу та викликало необхідність дій для підтримання робочого процесу реалізації функцій митних органів на належному рівні. Зокрема, назріла необхідність створення спеціалізованих підрозділів з питань митного оформлення суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, впровадження нових вимог до посадових осіб з метою більш вузької їх спеціалізації та підвищення професійного рівня, що й було реалізовано на практиці. У той же час структура підрозділів, які відали питаннями митного контролю та митного оформлення громадян, практично не змінилася.

 
 

Цікаве

Загрузка...