WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Шляхи удосконалення нагородної справи в Україні - Реферат

Шляхи удосконалення нагородної справи в Україні - Реферат

України, відзнаками Президента України;
- утворити дорадчі органи з питань нагородження при центральних і місцевих органах виконавчої влади з метою забезпечення у нагородній практиці принципів відкритості, прозорості, гласності і чесності; визначення графіка, порядку та форм роботи цього органу, його персонального складу;
- реформування нагородних служб у центральних і місцевих органах виконавчої влади;
- проведення детального моніторингу питань, що стримують розвиток нагородної справи та впливають на падіння авторитету державних нагород України;
- розроблення проекту нової редакції Закону України "Про державні нагороди України" та інших нормативно-правових актів, необхідних для вдосконалення та розвитку нагородної справи в Україні шляхом запровадження нових критеріїв і підходів до представлення кандидатур на нагородження державними нагородами України;
- підготовка методичних рекомендацій з питань організації нагородноїсправи в Україні, як складової основи державної нагородної політики;
- удосконалення правового та організаційного механізму захисту державних нагород України.
На другому етапі провадитиметься:
- здійснення практичних заходів, спрямованих на підвищення ефективності організації роботи нагородних служб у центральних і місцевих органах виконавчої влади, впровадження у їхню діяльність принципів прозорості та відкритості;
- покладання персональної відповідальності на керівників органів, яким надана право вносити подання про нагородження державними нагородами України щодо неухильного додержання вимог нагородного законодавства стосовно:
а) ретельного добору кандидатур, які подаються до відзначення державними нагородами і належну підготовку відповідних документів про їхнє нагородження;
б) строків внесення подань про нагородження з нагоди державних, професійних свят, визначних подій в історії України, ювілею особи або ювілею підприємства, установи, організації, регіону, району, міста, селища, села;
в) процедур представлення до нагородження;
г) строків представлення до наступного нагородження осіб, яких попередні роки було відзначено державними нагородами;
д) обов'язкового погодження подань про відзначення державними нагородами з центральними та місцевими органами виконавчої влади;
- посилення контролю щодо неухильного дотримання вимог чинного законодавства України про державні нагороди;
- забезпечення на постійній основі взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади з Комісією державних нагород і геральдики при вирішенні питань нагородження;
- збільшення інформованості громадськості про здійснювану нагородну справу в Україні;
- приведення нормативно-правових актів у відповідність із новим законодавством України;
- встановлення дієвої відповідальності за порушення нагородного законодавства України.
Зважаючи на багатовекторність діяльності комісії, яка повинна поєднувати у своїй роботі вирішення питань нагородної і геральдичної справи, на сьогодні виникає питання про створення у складі Комісії робочих експертних груп. До роботи в цих групах можна залучити провідних фахівців з даних питань, представників громадськості, які оперативно і неупереджено надаватимуть висновки і пропозиції щодо вдосконалення нагородної практики і геральдичної справи.
Окреслено шляхи вдосконалення нагородної справи в Україні. Кожний з цих напрямів вимагає копіткої роботи, але її потрібно здійснити, адже ефективність діяльності Комісії державних нагород та геральдики буде оцінювати громадськість не за кількістю окреслених завдань, а за конкретними рішеннями.
Здійснення нагородної справи є надзвичайно важливою, але разом з тим і складною справою. Вона охоплює комплекс заходів правового, матеріального, організаційного, пропагандистського характеру і повинна бути спрямована на якомога повнішу реалізацію конституційних повноважень Президента України у сфері нагородження. Головною метою у цій діяльності повинна стати проекція нагородної справи на зміцнення авторитету президентської гілки влади.
Можемо зазначати, що створення та впровадження ефективних організаційних, правових та інших умов розвитку та реалізації положень нагородної справи в Україні, забезпечення гласності і відкритості нагородного процесу відповідно до засад демократизації українського суспільства, вдосконалення організації діяльності органів державної влади, що забезпечують нагородний процес, запровадження більш об'єктивного і прозорого механізму визначення критеріїв оцінки заслуг осіб, підходів до представлення кандидатур і нагородження державними нагородами, залучення громадськості і врахування їхньої думки у процесі нагородження, створення можливостей для вільного та об'єктивного висвітлення у засобах масової інформації вагомих досягнень нагороджених осіб і шляхів розв'язання проблемних питань у нагородній практиці є пріоритетними завданнями у формуванні нових підходів до вдосконалення нагородної справи в Україні.
Підводячи підсумок, можна сказати, що нагородження стало невід'ємним інститутом суспільно-політичного розвитку держави.
Здійснення комплексу визначених кроків забезпечить належні умови для реалізації конституційних повноважень Президента України у сфері відзначення державними нагородами, впровадить прозорість і відкритість державної нагородної політики, підвищить довіру громадськості до діяльності органів державної влади у цій сфері.
Література:
1. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 544 с.
2. Відзнаки Президента України: Ордени, медалі, нагородна зброя: (Фотоальбом) / Авт.-упоряд.: М.П. Білоблоцький, В.Й. Бузало, В.М. Куценко, В.М. Литвин, В.П. Рябоконь. - К.: Мистецтво, 1999. - 168 с.: іл. - Укр., англ.
3. Конституція України.
4. Про державні нагороди України: Закон України від 16 березня 2000 року № 1549-III.
5. Про вдосконалення нагородної справи в Україні: Указ Президента України від 18 серпня 2005 року № 1177.
6. Концепція вдосконалення нагородної справи в Україні, схвалена Указом Президента України від 18 серпня 2005 року № 1177 "Про вдосконалення нагородної справи в Україні";
7. Про впорядкування відзначення пам'ятних дат і ювілеїв: Указ Президента України від 2 грудня 1995 року № 1116.
8. Малиновський В.Я. Державне управління: Навчальний посібник. - Луцьк: Ред.-вид. відд. "Вежа" Вол. держ. ун-ту імені Лесі Українки, 2000. - 559 с.
9. Системна інформатизація законотворчої та правоохоронної діяльності: Монографія / Кер. авт. кол. Швець М.Я.; За ред. В.В. Дурдинця та ін. - К.: Навч. книга, 2005. - 639 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...