WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Шляхи удосконалення нагородної справи в Україні - Реферат

Шляхи удосконалення нагородної справи в Україні - Реферат

нагородами України та колишнього СРСР, а саме:
а) збереження статусу нагороджених у випадках втрати документів про нагородження державними нагородами СРСР та України;
б) вивчення та розгляд питань щодо можливого повернення державних нагород СРСР особам, які були репресовані в період 30-40-х років та на початку 50-х років і посмертно реабілітованим;
в) забезпечення перевірки та підтвердження нагородження громадян України державними нагородами СРСР у зв'язку з втратою документів, що підтверджують нагородження;
г) встановлення фактів наявності документів до нагород особам, у яких у даний час записи прізвищ, імен, по батьковімістять розбіжності у записах у паспортах;
д) розгляд питань щодо поновлення у правах на нагороди осіб, позбавлених свого часу нагород СРСР у зв'язку із засудженням;
е) здійснення архівно-пошукової роботи з питань підтвердження факту відзначення державними нагородами СРСР та України;
є) надання зацікавленим особам офіційних довідок щодо встановлення факту нагород-ження даної особи державними нагородами України або колишнього СРСР;
- здійснення ефективного контролю за виготовленням державних нагород України та покращанням їхньої якості, а саме:
а) удосконалення існуючих зразків державних нагород України і їхнє приведення у відповідність з світовими стандартами, покращання якості державних нагород України;
б) запровадження нового зразка шийної стрічки до вищих ступенів орденів князя Ярослава Мудрого, "За заслуги", Богдана Хмельницького, "За мужність", нагородних планок до цих відзнак;
в) організації замовлень щодо виготовлення державних нагород та атрибутів до них на кожний поточний рік;
- розроблення та запровадження більш досконалої організації церемоній вручення державних нагород України за участі Президента України, інших осіб за його дорученням, а саме щодо:
а) організації тісної взаємодії служб Кабінету Президента України Секретаріату Президента України та інших органів виконавчої влади у проведенні церемоній вручення нагород Президентом України;
б) належного і вчасного оформлення нагород і документів до них, і організація їхньої відправки в регіони для вручення на місцях нагородженим особам;
в) посилення контролю за врученням державних нагород на місцях;
г) здійснення реєстраційного обліку та індивідуального номерного обліку нагород і документів до них;
- запровадження Єдиного реєстру нагород України, встановлених в Україні, або проведення нагородження ними, а саме:
д) державних нагород України;
е) президентських відзнак;
є) відзнак та нагород, встановлених вищими органами державної влади;
ж) відомчих заохочувальних відзнак, встановлених центральними органами виконавчої влади;
з) нагород місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
и) інших відзнак, запроваджених релігійними або громадськими організаціями тощо.
3. Метою науково-методичного забезпечення нагородної справи є здійснення комплексу заходів щодо популяризації історичної нагородної спадщини України, систематичного глибокого вивчення вітчизняної та іноземної нагородної практики, історії її розвитку, нагородотворчих ініціатив органів державної влади та громадських організацій шляхом оперативного розроблення на основі результатів такого вивчення пропозицій щодо подальшого розвитку нагородної справи в Україні та її нагородної системи.
З цією метою передбачається:
- підготовка та видання збірників з питань нагородного законодавства України, нагородної справи в Україні, плакатів та інших друкованих матеріалів про державні нагороди України;
- вивчення вітчизняної та світової нагородної практики;
- організація пересувних експозицій державних нагород України, відомчих заохочуваль-них відзнак у музеях України.
4. Метою інформаційного забезпечення є здійснення заходів щодо широкого інформу-вання громадськості про діяльність Президента України щодо відзначення державними нагородами України, а також здійснювані заходи державними та іншими органами у питаннях нагородної справи в Україні.
З цією метою передбачається:
- започаткування регулярного і всебічного висвітлення у засобах масової інформації церемоній вручення Президентом України державних нагород України;
- започаткування публічного інформування громадськості про діяльність органів і служб, що забезпечують реалізацію нагородної справи;
- висвітлення у засобах масової інформації досягнень осіб, відзначених державними нагородами України;
- регулярну публікацію у газетах указів Президента України про відзначення державни-ми нагородами України;
- регулярне наповнення веб-сторінки Інтернету "Президент України" інформацією про державні нагороди України, правові акти Президента України з питань нагородного законодавства тощо.
5. Метою запровадження прозорості та відкритості нагородної справи в Україні є комплекс заходів, здійснюваних відповідними центральними та місцевими органами державної влади з метою впровадження принципів гласності, прозорості та відкритості у повсякденну нагородну практику відповідно до засад демократизації українського суспільства.
З цією метою передбачається:
- організувати через засоби масової інформації постійне і широке роз'яснення серед громадськості нових вимог нагородного законодавства України, підходів до формування та реалізації нагородної справи в Україні;
- залучення громадськості до процесу прийняття рішень щодо нагородження, проведення з ними відповідних консультацій з цих питань;
-забезпечення гласного визначення та висунення кандидатур про нагородження за місцем роботи цих осіб, на загальних зборах колективів;
- запровадження максимальної відкритості проходження пропозицій щодо нагородження через комісії з питань нагородження, органи державної влади;
- запровадження прозорості та відкритості органів державної влади шляхом використан-ня можливостей відповідних веб-сторінок (інтернет-сайтів) своїх органів, про внесені пропозиції щодо нагородження державними нагородами, досягнення осіб, відзначених державними нагородами, діяльність відповідних комісій з питань нагородження та з інших питань нагородної справи в Україні;
- організація оперативного інформування громадськості про акти Президента України у питаннях нагородження, діяльність і прийняті рішення Комісією державних нагород та геральдики.
Для реального здійснення вказаних напрямів доцільно було б провести ряд поетапних заходів.
На першому етапі передбачається:
- створити сприятливі умови для реалізації Президентом України конституційних повноважень щодо нагородження державними нагородами

 
 

Цікаве

Загрузка...