WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Шляхи удосконалення діяльності чергових частин міськрайорганів МВС України - Реферат

Шляхи удосконалення діяльності чергових частин міськрайорганів МВС України - Реферат


Реферат на тему:
Шляхи удосконалення діяльності чергових частин міськрайорганів МВС України
Наша країна переживає особливо важливий період своєї історії. На порозі третього тисячоліття Україна набула вимріяну століттями незалежність, свободу, право розпоряджатися своїм майбутнім, що, в свою чергу, через призму якісних змін у державному управлінні сьогодення створило передумови для розбудови держави на демократичних засадах, на основі загальнолюдських гуманістичних принципів.
Органи внутрішніх справ наполегливо працюють над створенням сприятливого правового клімату для забезпечення успішної реалізації проголошеного Президентом України реформаторського курсу щодо трансформації суспільного устрою та економіки держави. Захист прав і свобод людини визначає зміст діяльності органів внутрішніх справ. Результати цієї діяльності базуються не тільки на професіоналізмі та самовідданості працівників міліції, а й значною мірою залежать від ступеня довіри до них з боку населення, зміцнення стосунків її підрозділів та окремих працівників з громадськими об'єднаннями, рухами та громадянами [2, c. 23].
Відображаючи інтереси всіх служб і підрозділів органів внутрішніх справ, саме чергові частини знаходяться на складній та відповідальній ділянці роботи, вирішуючи щодня велику кількість найрізноманітніших питань. Так, зокрема, концентрація в чергових частинах усієї оперативної інформації та її виведення усіма системами оперативного зв'язку вказує на призначення кожної чергової частини як центру оперативного управління, першочергового організатора розкриття злочинів тощо.
Доречно також зазначити, що детальний перелік законів та інших нормативних актів, службової документації, картотек і довідкових матеріалів, наявних у чергових частинах і вміння правильного користування ними значною мірою сприяють забезпеченню чітких і злагоджених дій службових нарядів. Крім того, визначено і певні нормативні вимоги щодо добору якісного складу працівників чергової частини, підвищення їх професійної майстерності, а також виховання особового складу у дусі суворого дотримання чинного законодавства та внутрішніх норм і правил.
На сьогодні, очевидними є деякі прогресивні моменти та зрушення в організації роботи чергових частин. Зокрема, налагоджується процес оснащення зброєю, сучасними засобами зв'язку, електронно-обчислювальною технікою, криміналістичною та оперативною технікою, спеціалізованим автотранспортом.
Сучасна чергова частина органів внутрішніх справ являє собою цілу систему взаємопов'язаних і взаємодіючих між собою елементів, певним чином впорядкованих, тобто таких, що знаходяться на різних рівнях управління та характеризуються ієрархічною системою побудови, субординацією взаємовідносин тощо. Чергова частина міськрайвідділу є зв'язуючою ланкою всіх його служб і підрозділів. На відміну від чергових частин УМВС в областях, які, в основному, займаються управлінською діяльністю, добовий наряд органу безпосередньо бере активну участь у практичному виконанні завдань, поставлених перед міськрайорганом внутрішніх справ. Зокрема, мається на увазі, оперативне реагування на заяви і повідомлення про протиправні дії та бездіяльність, професійне керування силами та засобами, задіяними в охороні громадського порядку, комплексне застосування всіх інформаційних потоків для розкриття злочинів, розшуку злочинців чи викраденого майна [3, с. 30].
Таким чином, чергові частини міськрайорганів внутрішніх справ забезпечують оперативне реагування на злочини, правопорушення та інші протиправні дії (чи бездіяльність), незалежно від того, на який відділ чи службу органів внутрішніх справ покладено функції здійснення правоохоронних заходів.
Специфіка чергової служби порівняно з іншими службами управлінської системи органів внутрішніх справ полягає у високому інформаційно-аналітичному навантаженні на чергового протягом доби. Від того, як співробітники чергової частини здійснюють покладені на них функції, залежить ефективність і злагодженість діяльності багатьох підрозділів і служб органів внутрішніх справ у наступний час. Поспішати черговий повинен повільно, точно та детально оцінюючи швидкоплинну обстановку, що складається після одержання сигналу про надзвичайні події, і прийняти правильне рішення. Однак у діяльності чергових не завжди ці вимоги виконуються, часто зустрічається явище перестраховки, тобто проявляється певна обмеженість індивідуальних характеристик людини, яка працює в системі оперативного чергування органів внутрішніх справ, де насамперед потрібна висока швидкість опрацювання великих обсягів інформації обмеженими силами і коштами в реальному масштабі часу.
Принципово структура діяльності чергового органу внутрішніх справ не відрізняється від інших видів трудової діяльності, однак її вивчення має певні труднощі. Зокрема, співробітники чергової частини органів внутрішніх справ взаємодіють із предметом своєї праці опосередковано, через систему технічних пристроїв та інших людей. Оперативний черговий позбавлений можливості безпосередньо впливати на керовані ним об'єкти і змушений користуватися інформацією про їхній стан, що надходить до нього різноманітними каналами зв'язку, тобто він має справу не з реальними процесами, явищами, людьми, а з їх інформаційними моделями. Діяльність чергового органів внутрішніх справ протікає здебільшого на особистісному внутрішньому рівні і не піддається спостереженню, що ускладнює аналіз та оцінку результатів діяльності. Крім того, діяльність одного співробітника чергової частини переплітається з діяльністю багатьох людей у системі оперативного чергування. Дії й операції, що входять до складу однієї діяльності, як правило, розподіляються між черговим, його помічниками та добовим нарядом.
Коли говорять "чергова частина", то мається на увазі підрозділ відділення міліції, міськрайліноргану, Управління МВС України, Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ. "Чергова служба органів внутрішніх справ" - вислів, що вживається досить рідко. Хоча в дійсності навіть у самій міліції чергові частини існують у підрозділах Державтоінспекції та дорожньо-патрульної служби, Державної служби охорони, податкової міліції, спецприймальниках і комендатурах, лінійних відділах на транспорті.
На рівні УМВС - УМВСТ та вище, принаймні, нічних чергових, що збирають інформацію з "низових" органів внутрішніх справ і тих, які виїжджають іноді паралельно на місця події в ближні райони, мають також апарати кримінальної міліції, органів по боротьбі із організованою злочинністю, охорони громадського порядку, а подекуди й інші служби. Крім того, свої чергові служби на всіх рівнях передбачені в пожежних підрозділах МНС України, в установах виконання покарань Державного департаменту з питань виконання покарань, внутрішніх військах, відомчих навчальних закладах. Тобто, як бачимо, в державі існує численна та розгалужена сітка чергової служби, однак єдності між ними немає.
Логічно продовжити, що це призводить і до відсутності єдності впоточному, повсякденному управлінні різними ланками нібито жорстко централізованої системи органів внутрішніх справ. Очевидно, абсолютна централізація і не потрібна, але дане положення важко пояснити турботою про гнучкість системи, воно швидше допускає недосконалість, незавершеність її.
Скільки приміщень, коштів і каналів зв'язку, витрат на забезпечення може бути вивільнено при критичній "інвентаризації" автономно діючих чергових? Наскільки спокійніше зможуть

 
 

Цікаве

Загрузка...