WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Чергова служба міліції як орган оперативного управління та суб’єкт охоронної діяльності: нарис нормотворчої практики з регулювання її функціонування ( - Реферат

Чергова служба міліції як орган оперативного управління та суб’єкт охоронної діяльності: нарис нормотворчої практики з регулювання її функціонування ( - Реферат

залучених до чергувань, є згадана вище Інструкція про організацію роботи чергової служби податкової міліції від 11 травня 2000 року. На нашу думку, вона не повністю і не тільки за своїм обсягом - 5,5 сторінок*, охоплює всі напрями діяльності чергової служби податкової міліції. Тим більше, що близько 60 % змісту Інструкції присвячено функціональним обов'язкам начальника (старшого інспектора), інспектора і помічника оперуповнова-женого чергової частини податкової міліції. Головне в тому, що Інструкція не містить алгоритмів дій чергового наряду в разі виникнення можливих екстремальних ситуацій, що загрожують небезпекою особовому складу, охороні адмінбудівель і приміщенням, майну й іншим цінностям органів ДПС, податкової міліції, а також не визначає типових ситуацій, пов'язаних зі скоєнням злочинів у сфері оподаткування і заходів чергової служби щодо їх викриття. Це одна з причин того, що Перелік документації, яка на сьогодні повинна бути у приміщеннях чергових частин підрозділів податкової міліції, перевищує 40 найменувань. Зрозуміло, що у випадку виникнення екстремальних ситуацій звертатись у разі необхідності одночасно до такої кількості документів, навіть декількох з них, черговим не зручно. Вже тільки це зумовлює ризик можливого прийняття ними помилкових управлінських рішень у процесі оперативного управління силами і засобами податкової міліції.
_________________________________________
* Для довідки: обсяг наказу МВС України від 18 серпня 1992 року № 485, що стосується організації діяльності чергової служби органів внутрішніх справ, сягає приблизно 300 сторінок з додатками.
Особливої ваги прийняття черговими податкової міліції правильних оперативних управлінських рішень набуває в разі виникнення загрози особистій безпеці співробітників ДПС, нормальній діяльності податкових органів, їх охороні, коли йдеться про посягання на життя, здоров'я, законні інтереси працівників, а також права, гарантовані їм, як і іншим громадянам, Конституцією, і коли від оперативно прийнятого, виваженого, чітко розрахованого рішення залежить захищеність податкових органів, їх працівників від насильницьких посягань (фізичного, психологічного та іншого характеру), що можуть мати своїм наслідком заподіяння шкоди життєво важливим інтересам податківців. Нормативні документи (наприклад, Інструкція про порядок збору, обробки, надання оперативної інформації у підрозділах податкової міліції; Перелік надзвичайних подій або скоєння злочинів, про які необхідно доповідати в ГУПМ ДПА України тощо) і реко-мендації ДПА України вимагають від податківців у разі виникнення загрози безпеці негайно інформувати про це чергову службу податкової міліції для вжиття відповідних заходів [8].
Зрештою можна зазначити, що в сучасних умовах для чергової служби податкової міліції характерно розпорошення її завдань, обов'язків, вимог (доповнюючих, уточнюючих тощо) у різних нормативних актах ДПА України. Тобто сьогодні єдиного, цільового за призначенням, комплексного за змістом нормативного акта - наказу або положення, - який би детально регламентував діяльність чергової служби податкової міліції, чітко визначав її завдання, функції, принципи діяльності, алгоритми дій у різноманітних службових ситуаціях, у тому числі і у разі виникнення загрози безпеці податківців, нормальній службовій діяльності податкових органів, у системі ДПС України не існує, хоча необхідність впровадження в практику діяльності підрозділів податкової міліції такого нормативного акта очевидна.
Сьогодні, ураховуючи важливість завдань, поставлених державою перед органами ДПС, для чергової служби податкової міліції потрібні чіткі регламентації завдань, функцій, а також форм і методів діяльності. Усе це і повинен містити у собі відповідний нормативний акт. Саме видання ДПС України єдиного нормативного акта з організації діяльності чергової служби допоможе визначити сучасні місце і роль чергових частин підрозділів податкової міліції у боротьбі з правопорушеннями у сфері оподаткування, виконанні охоронної функції. На нашу думку, це шлях подальшого організаційно-функціонального вдосконалення їх діяльності. При підготовці керівного документа з організації діяльності чергової служби податкової мі-ліції в обов'язковому порядку необхідно враховувати наявні особливості функціонування податкової системи в цілому, що випливають із покладених на неї державою завдань. Розробка проекту відповідного нормативного акта вимагає проведення попереднього поглибленого дослідження проблеми вдосконалення діяльності чергової служби. Для його здійснення можна запропонувати наступну схему роботи. У першу чергу, необхідно визначити основні функції, що здійснює чергова служба, які з них за загальною класифікацією функцій системи управління - штабні чи забезпечуючі, - найбільш їй притаманні. Важливими питаннями є також з'ясування того, у яких сферах управління - внутрішньоорганізаційній чи зовнішній - виявляють себе функції чергової служби і до яких підрозділів податкової міліції вона повинна належати за функціональною структурою - галузевих, функціональних, штабних.
Таким чином, відповіді на ці та деякі інші питання дозволять розробити і вжити заходів щодо усуненнянеузгодженостей, що можуть виникнути при дослідженні функціонування чергової служби податкової міліції, визначити, чи на кожному з управлінських рівнів (стратегічному - ГУПМ ДПС України, оперативному - УПМ в АР Крим, областях, тактичному - ГВПМ, ВПМ ДПІ) за організаційною структурою системи (ієрархією) необхідно мати чергову службу, і зрештою, що вона являє собою сьогодні і якою повинна бути в майбутньому.
Безсумнівно, така робота вимагає виваженого підходу, часу і спільних зусиль практиків і науковців. Результати проведених досліджень повинна відобразити нормотворча практика ДПА України, чітко і повно визначивши основні засади діяльності чергової служби податкової міліції, прямим результатом удосконалення якої стане підвищення якості прийняття оперативних управлінських рішень, ефективності контролю за оперативною обстановкою, додержанням податкового законодавства на території обслуговування, рівнем забезпечення безпеки особового складу підрозділів податкової міліції, охороною і захистом адмінбудівель, приміщень, що належать органам ДПС України.
Література:
1. Розвиток та модернізація Державної податкової служби України: Інформаційний довідник Департаменту розвитку та модернізації ДПС України. - К., 2001. - 18 с.
2. Штаб (нім stab військ.) - орган управління військами. Основні завдання штабу - вивчення обстановки; розроблення планів та підготовка даних, необхідних для прийняття рішень і управління бойовими діями військ. Штаб організовує бойову підготовку, пункти управління і зв'язку, взаємодію та ін.; контролює виконання підлеглими відданих командуванням наказів, розпоряджень, допомагає підлеглим у підготовці і проведенні операції тощо: Українська радянська енциклопедія. - Т. 16. - К.: Головна редакція Української радянської енциклопедії 1964. - С. 380.
3. Крылов С.М. Пути укрепления дежурной службы СССР // Вестник штабной работы. - М., МВД СССР, 1973. - № 8. - С. 10.
4. Ложкин И.В. Основные проблемы совершенствования деятельности дежурной службы органов внутренних дел. Теория и практика службы штабов. - Ленинград: Ленинградские высшие курсы штабных работников, 1980. - С. 72.
5. Туманов Г. А. Организация управления в сфере охраны общественного порядка. Юридическая литература. - М.: 1972. - С. 99-100.
6. Мельник П., Новиков С., Самилык Г. Расследование преступлений в сфере экономики: Учебно-практическое пособие. - К.: "ДИЯ" ЛТД, 1998; Лисенко В. Розслідування ухилень від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів. - Харків: Консум, 1997 та ін.
7. Дії працівників державної податкової служби в екстремальних ситуаціях. - К.: Управління боротьби з корупцією та безпеки ДПА України, 2000. - С. 5, 17, 22, 26.

 
 

Цікаве

Загрузка...