WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Чергова служба міліції як орган оперативного управління та суб’єкт охоронної діяльності: нарис нормотворчої практики з регулювання її функціонування ( - Реферат

Чергова служба міліції як орган оперативного управління та суб’єкт охоронної діяльності: нарис нормотворчої практики з регулювання її функціонування ( - Реферат

організації реагування на її зміни; в контролі за виконанням; у контролі за станом обліково-реєстраційної дисципліни в органах внутрішніх справ; в координації та узгодженні діяльності галузевих служб; в організаційному і методичному забезпеченні діяльності штабних апаратів, у тому числі і чергових частин тощо. Дещо пізніше в системі МВС знайшли можливість позитивно оцінити внесок чергової служби у боротьбу зі злочинністю, зміцнити її авторитет, підняти престиж роботи в чергових частинах до рівня провідних оперативних служб міліції. Важливу роль, відведену черговим частинам штабних підрозділів в системі галузевих служб органів внутрішніх справ, підкреслив наказ МВС України "Про віднесення штабів підрозділів органів внутрішніх справ до оперативних служб" від 31 травня 1993 року № 317. Він прирівняв у правах працівників штабів, чергових частин до спів-робітників кримінального блоку міліції - кримінального розшуку, апаратів, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю, з незаконним обігом наркотиків тощо.
18 серпня 1992 року введено в дію наказ МВС України "Про заходи щодо подальшого удосконалення діяльності чергової служби України" № 485, який на тривалий час визначив основні напрями роботи чергових частин міліції. Він діє й нині. Вказаний наказ став у нагоді і для підрозділів податкової міліції (поліції) після того, як, згідно з Указами Президента України від 22 серпня і 30 жовтня 1996 року та Постановою Кабінету Міністрів України "Про забезпечення діяльності ДПА України" від 15 листопада 1996 року № 1385, підрозділи з боротьби із кримінальним приховуванням прибутків від оподаткування Міністерства внутрішніх справ були підпорядковані ДПА України.
ДПА України, ГУПМ ДПА, його штабом, якому підпорядковуються чергові частини, органами ДПС в АР Крим, областях, містах і районах було вжито серйозних заходів щодо створення і зміцнення власної чергової служби, поліпшення якісного складу співробітників, підвищення рівня організації роботи в цілому, виконання охоронної функції зокрема. За час, що минув, чергові частини податкової міліції отримали необхідну техніку, засоби охорони і зв'язку, автотранспорт, налагодили взаємодію з іншими структурними підрозділами податкової міліції, інших відомств тощо.
Як підрозділ штабів, створений на прикладі чергової служби органів внутрішніх справ - від назви до організаційно-функціональної побудови, - чергова служба податкової міліції, порівняно із системою МВС, має свою специфіку. Це довела практика понад шестирічної діяльності податкової міліції.
Так, у системі МВС створення чергової служби як оперативного органу управління вимагала необхідність оперативного (прискореного) вирішення організаційних завдань щодо здійснення невідкладних першочергових заходів щодо розкриття злочинів "за гарячими слідами". Це зумовлено детермінованістю системи органів внутрішніх справ, до речі, як і інших правоохоронних систем, де діяльність однієї служби впливає на функціо-нування інших і зумовлює необхідність організації та підтримання взаємодії служб, структурних підрозділів, зобов'язує управління ними всіляко підтримувати цю взаємодію, усувати недоліки в його здійсненні [6]. Чергова служба органів внутрішніх справ вирішує питання, які пов'язані з розкриттям злочинів і при цьому часто мають вирішальне значення. Так, її працівники повинні забезпечити організацію висококваліфікованої і технічно оснащеної слідчо-оперативної групи, її швидкий виїзд на місце події. Особливої ваги набуває вміння чергового працівника міліції правильно оцінити обстановку і при необхідності своєчасно залучити додаткові сили для розкриття злочину, що дозволяє суттєво прискорити пошук злочинця, його затримання. Працівники чергових частин органів внутрішніх справ безпосередньої участі у розкриті злочинів не беруть. Але вони організовують і спрямовують зусилля всіх сил і засобів, підтримують мобільність і оперативність їх дій, мобілізують галузеві служби міліції на здійснення невідкладних слідчо-оперативних заходів, створюють сприятливі умови для успішного розкриття злочинів, встановлення і затримання злочинців. Такий чином чергова служба органів внутрішніх справ робить свій вагомий внесок у розкриття злочинів "за гарячими слідами".
Теоретично необхідність оперативного вирішення організаційних завдань зі здійсненням невідкладних першочергових заходів щодо розкриття злочинів "за гарячими слідами" існує і для підрозділів податкової міліції. Зокрема, це випливає з вимог ч. 2 ст. 21 "Повноваження податкової міліції" Закону України "Про державну податкову службу України" від 4 грудня 1990 року № 509-XII. У Законі зазначається, що "особа начальницького складу податкової міліції незалежно від займаної посади, місцезнаходження і часу в разі звернення до неї громадян або посадових осіб із заявою чи повідомленням про загрозу особистій чи громадській безпеці або в разі безпосереднього виявлення такої загрози повинна вжити заходів щодо запобігання правопорушенню, охорони місця події і повідомити про це в найближчий орган внутрішніх справ". Дана вимога стосується і працівників чергової служби податкової міліції. Проте такі ситуації не є типовими для чергових частин податкової міліції. Податкова практика свідчить, що такий стан справ пояснюється специфікою скоєння, виявлення і розслідування злочинів у сфері оподаткування. На практиці податківці користуються іншими методами [7] , ніж ті, що використовують органи внутрішніх справ для розкриття віднесених до їх компетенції злочинів "за гарячими слідами". Останнє, на відміну від податкової міліції, є характерним для чергової служби системи МВС, а для чергових частин податкової міліції - це швидше виняток.
Сьогодні в системі податкової міліції чергова служба є самостійним підрозділом штабів. Її діяльність, у тому числі і щодо виконання охоронної функції, регулюється низкою організаційно-розпорядчих документів - наказами, інструкціями, вказівками тощо, які, по суті, є формою реалізації ДПА України функції з процесу управління. До цих документів ДПА України належать, зокрема, наступні: накази - "Про організацію охорони приміщеньта пропускного режиму до них, охорону працівників ДПА України і прийому громадян" від 7 травня 1997 року № 128, "Про затвердження деяких актів з питань приймання, реєстрації, обліку і розгляду в підрозділах податкової міліції заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини" від 24 червня 1998 року № 304, "Про інформацію щодо надзвичайних подій в органах податкової служби" від 25 серпня 1998 року № 407, "Про організацію роботи по усуненню недоліків, які призвели до трагедії в ДПІ у Приморському районі м. Одеси" від 5 листопада 1999 року № 613, "Про затвердження Настанови по службі озброєння для підрозділів податкової служби України та навчальних закладів ДПА України" від 23 травня 2000 року № 267, "Про створення власної служби охорони адміністративних приміщень та об'єктів органів ДПС України" від 14 вересня 2000 року № 490, "Про наслідки перевірки наказів ДПА України від 5 листопада 1999 року № 613 та від 14 вересня 2000 року № 490" від 9 квітня 2000 року № 156; Інструкція про організацію роботи чергової служби податкової міліції Державної податкової адміністрації України, затверджена ГУПМ ДПА 11 травня 2000 року і надіслана на місця для використання в роботі листом від 12 травня 2000 року № 6506/7/26-1217; розпорядження "Про внесення змін до розпорядження ДПА України від 6 березня 2000 року № 81-р" від 9 січня 2001 року № 1-р; вказівки "Про заходи щодо вдоско-налення діяльності чергових частин" від 7 вересня 1999 року № 13514/7/26-1200; "Про організацію роботи підрозділів Державної податкової служби України в період посиленого режиму" від 16 вересня 1999 року № 14011/7/26-0017; від 22 вересня 2000 року № 127995/7/26-1017 щодо запобігання протиправним діям стосовно працівників податкової міліції та ін.
Основним документом, що регулює діяльність міліціонерів-податківців,

 
 

Цікаве

Загрузка...