WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Чергова служба міліції як орган оперативного управління та суб’єкт охоронної діяльності: нарис нормотворчої практики з регулювання її функціонування ( - Реферат

Чергова служба міліції як орган оперативного управління та суб’єкт охоронної діяльності: нарис нормотворчої практики з регулювання її функціонування ( - Реферат


Реферат на тему:
Чергова служба міліції як орган оперативного управління та суб'єкт охоронної діяльності: нарис нормотворчої практики з регулювання її функціонування
Основний документ, що регламентує сьогодні діяльність чергових частин підрозділів податкової міліції - Інструкція ГУПМ ДПА України з організації роботи чергової служби податкової міліції Державної податкової адміністрації України від 11 травня 2000 року, - відводить їй місце органу оперативного управління, яке повинне забезпечувати постійне оперативне керівництво підрозділами податкової міліції, контроль за їх діяльністю та надання практичної і методичної допомоги, спрямованої на викриття порушників податкового законодавства, а також визначає завдання з охорони податкових органів.
Необхідно зазначити, що взагалі становленню чергової служби міліції саме як органу оперативного управління сприяли наукові і методичні розробки таких науковців і фахівців штабної справи, як Д. Афанасьєв, О. Аксьонов, М. Богданов, К. Горяінов, Г. Зуйков, В. Іллічов, І. Каро, С. Крилов, А. Лєкарь, І. Ложкін, А. Міндагулов, Д. Могилевський, Г. Морєв, П. Олійник, В. Самохвалов, Г. Туманов, В. Туфлін, Г. Шелудько й ін., з ініціативи яких свого часу були підготовлені і видані основні нормативні акти з регламентування діяльності чергових частин міліції.
У системі органів ДПС України розробка визначеної проблеми, незважаючи на її очевидну актуальність, залишилась, на жаль, поза увагою науковців. Проте, на нашу думку, подальше вдосконалення діяльності чергової служби податкової міліції, необхідність якого випливає з основних положень Програми довгострокової модернізації ДПС України, Стратегічного плану розвитку ДПА України [1], неможливе без урахування досвіду нормотворчої практики щодо правового врегулювання діяльності чергових частин міліції, яка віддзеркалила їх становлення як органів оперативного управління міліцейськими силами і засобами. Виходячи з цього, у статті ми розглянемо найбільш значущі, на нашу думку, нормативні акти, що в останні десятиріччя визначили місце чергової служби як органу оперативного управління, яке вона посідає в системі міліцейських формувань і сьогодні; спираючись на попередні теоретичні дослідження, положення нормативних актів та результати вивчення сучасної практики роботи чергових частин УПМ ДПА у Вінницькій, Сумській і Донецькій областях, у тому числі при виникненні загрози безпеці працівників і виконанні охоронної функції, спробуємо визначити найбільш перспективні напрями дослідження її діяльності з метою вдосконалення як органу оперативного управління податкової міліції і суб'єкта охоронної діяльності.
Визначальним рубежем щодо формування чергових частин міліції у тому вигляді, у якому ми маємо їх сьогодні, в підрозділах податкової міліції, зокрема, і щодо виконання охоронної функції, був початок 1970-х років. У той час у системі органів внутрішніх справ колишнього МВС СРСР були створені штаби. Розбудова штабних підрозділів наголошувала на військовій традиції, якої дотримувалось МВС, і була логічним продовженням розвитку міліції як складової воєнної організації держави [2]. До штабів інтегрували і чергові частини міліції. Саме тоді була обґрунтована необхідність мати потужні чергові частини міліції як координуючі органи управління [3]. До цього роль і значення чергової служби в системі міліцейських підрозділів були принижені. Структурно чергові частини входили в наружну службу міліції і керували тільки постовими і патрульними нарядами. Їх роль у боротьбі зі злочинністю зводилась до реєстрації подій і доповіді керівництву про події і пригоди, що сталися на території оперативного обслуговування. Чергові не були наділені розпорядчими функціями. У їх віданні не було сил і засобів, за допомогою яких можна було б вирішувати оперативні завдання щодо боротьби зі злочинністю. Бракувало транспорту, оперативної і криміналістичної техніки.
У зв'язку з цим у 1970-ті роки в органах внутрішніх справ було здійснено важливий управлінський захід, пов'язаний з докорінною перебудовою чергової служби як самостійного структурного підрозділу з дуже важливими функціями висококваліфікованого органу управління в системі штабів міськрайлінорганів, УВС, УВСТ, МВС. Це було необхідно тому, що, будучи за своїм призначенням органами управління, вони, виходячи з покладених завдань і функцій, не могли входити до будь-якої галузевої служби міліції. Чергові частини все більше виявляли себе організаторами розкриття злочинів за "гарячими слідами", координуючими органами в комплексному використанні сил і засобів міліції. Їх сутність визначилась наступним чином: чергова служба є і повинна залишатись пос-тійно діючим, повнокровним, єдиним, відповідальним тільки перед керів-ництвом МВС, УВС, вищим для даного органу внутрішніх справ оперативним центром управління всіма силами і засобами впродовж чергової доби [4].
Робота чергової служби у 1970-1971 рр. перебудовувалась відповідно до змін в організаційній структурі органів внутрішніх справ, які і обумовили підпорядкування чергових частин штабам. За короткий час були створені штатні чергові частини у всіх МВС, УВС, міських і більшості районних органах внутрішніх справ.
На 1970-80-ті роки припадає видання найбільш важливих, на нашу думку, нормативних актів, які мали виняткове значення для подальшого розвитку штабів і чергової служби міліції. Зокрема, це накази МВС СРСР: "Про заходи щодо подальшого вдосконалення роботи штабних підрозділів МВС, УВС" від 16 липня 1971 року, "Про затвердження Положення про Штаб МВС СРСР" від 20 серпня 1982 року, "Про удосконалення і підви-щення ефективності діяльності інспекторських апаратів МВС СРСР, МВС ГУВС, УВС, УВСТ, ОВСТ і чергових частин органів внутрішніх справ" від 1 липня 1986 року; вказівка МВС СРСР з Положенням Про оперативне управління Штабу МВС СРСР від 25 липня 1982 року тощо.
Відповідно, свої нормативні акти видає МВС України, зокрема, накази: "Про затвердження положення про Штаб МВС УРСР" від 2 січня 1975 року, "Про затвердження Положення про Організаційно-інспекторське управління МВС України" від 29 вересня 1989 року тощо, у яких належна увага приділялась організації діяльності чергової служби міліції, її зміцненню і подальшому розвитку, у т. ч. виконанню охоронної функції.
Така увага до чергової служби сприяла прискоренню її побудови на всіх управлінських рівнях: від тактичного (міськрайліноргани) до стратегічного (МВС СРСР).
На Всесоюзній нараді-семінарі керівних працівників штабних апаратів МВС СРСР, що відбулася 7-10 січня 1980 р. у Волгограді, були наведені дані, які свідчили, що за станом на 1 січня 1980 року, порівняно з 1973 роком, кількість чергових частин в органах внутрішніх справ зросла у 2,6 раза, штатних чергових - у 1,5 раза. До несення чергової служби залучались працівники інших підрозділів міліції. Серед загальної кількості осіб, які несли у той час чергову службу, 76,2 % належали до старшого і середнього начальницького складу міліції і мали відповідні освітнійрівень і досвід практичної роботи у сфері охорони правопорядку [5].
Тенденція щодо зміцнення чергової служби міліції прослідковується і в інших нормативних актах, виданих у подальшому. Наприклад, 30 червня 1991 року МВС України своїм наказом затверджує Положення про основи організації розкриття злочинів "за гарячими слідами" органами внутрішніх справ, яке визначило, зокрема, організаційні заходи їх діяльності щодо реагування на заяви і повідомлення про злочини, а також обов'язки чергової служби, керівників міськраймінорганів, слідчого, працівників оперативних й інших служб, які залучаються до розкриття злочинів і виїздять на місце події.
Після проголошення незалежності 9 грудня 1991 року МВС України видає наказ "Про затвердження Положення про Штаб МВС України" № 501. Цей наказ визначив основні завдання штабної служби та її функції: у безперервному стеженні за оперативною обстановкою та

 
 

Цікаве

Загрузка...