WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Функції та повноваження президента України у сфері національної безпеки - Реферат

Функції та повноваження президента України у сфері національної безпеки - Реферат


Реферат на тему:
Функції та повноваження президента України у сфері національної безпеки
Функції із забезпечення національної безпеки держава здійснює через певний механізм, в якому задіяні всі органи державної влади, основну роль серед яких відіграє Президент України. Його функції та повноваження в цій галузі посідають особливе місце в системі функцій органів державної влади в сфері національної безпеки.
З існуванням держави виникають загрози, які бувають як внутрішні, так і зовнішні. Для того щоб держава попереджувала ці загрози, і існують певні структури, якою є Рада національної безпеки і оборони України. Її виникнення зумовлене об'єктивною необхідністю.
Реалізація зовнішніх ознак найбільше проявляється в функції Президента України із забезпечення національної безпеки, який не входить безпосередньо до жодної з гілок влади. Проте його статус як глави держави наділяє його повноваженнями, згідно з якими він є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, дотримання Конституції, прав і свобод людини і громадянина.
На нього покладається обов'язок забезпечення як недоторканості зовнішніх кордонів України, так і безумовного припинення спроб будь-яких сил всередині країни розчленити територію України або відокремити якусь її частину. Оскільки ці повноваження більше чи менше властиві всім органам державної влади, Президент, безумовно, впливає на діяльність усієї системи державних органів у сфері національної безпеки України і особливо на організацію на діяльність органів виконавчої влади у цій сфері, тому що він особисто їх формує.
Саме тому він наділений відповідними конкретними повноваженнями: є Верховним Головнокоман-дуючим Збройних Сил України та інших військових формувань, очолює Раду національної безпеки і оборони України.
Президент як глава держави у першу чергу є Верховним Головнокомандуючим Збройних Сил України, а тому наділений правом призначати на посади та звільняти з них вище командування Збройних Сил, інших військових формувань, здійснювати керівництво у сфері національної безпеки. Акти з цих питань повинні бути скріплені підписами Прем'єр-міністра і міністра, який відповідає за акт та його виконання.
Президент разом із Верховною Радою визначає стратегію гарантування національної безпеки, контролює діяльність державних органів щодо гарантування національної безпеки у межах компетенції, визначеної законом; бере найактивнішу участь у формуванні органів національної безпеки держави. Так, Президент формує персональний склад Ради національної безпеки і оборони України, яка є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові та очолює її.
Він керує її роботою, головує на її засіданнях, планує питання, що виносяться на розгляд, вводить своїми указами у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України.
Функції Ради національної безпеки і оборони України є похідними від функцій держави, державних органів у сфері національної безпеки та функцій військових формувань Воєнної організації держави. До Воєнної організації держави, крім Збройних Сил України, належать військові формування: Державної податкової служби, внутрішні війська МВС, війська Цивільної оборони, управління державної охорони, війська Державної прикордонної служби, війська урядового зв'язку, підрозділи Служби безпеки України та інші, які мають організаційну структуру військового типу, що характеризується наявністю єдиноначальності, підпорядкованості і дисципліни та створені відповідно до законів України.
Функції держави в сфері національної безпеки якнайяскравіше і найповніше втілені в функціях глави держави - гаранта конституційного ладу, головною функцією якого є функція забезпечення національної безпеки. А складовими цієї функції є функції державних органів, що утворюють систему органів національної безпеки.
Донині проблема визначення функцій Президента України стоїть досить гостро, що зумовлено трьома головними причинами: 1) особливою важливістю даного органу серед вищих органів державної влади, широтою і значущістю його повноважень, закріплених Конституцією; 2) гаданою "відсутністю місця" для глави держави при розбудові державного апарату за принципом поділу влади; 3) недосконалістю правової регламентації функцій Президента України у Конституції.
Теоретична нерозробленість проблеми функцій Президента України чітко виявилася у наукових публікаціях, присвячених роз'ясненню конституційних положень щодо статусу глави держави, автори яких не змогли вийти за межі формулювань Основного Закону. Зокрема, автори першого коментаря до Конституції України на підставі положень ст.102 виділяють такі пріоритетні функції Президента, як:
- гарантування державного суверенітету України;
- гарантування територіальної цілісності України;
- гарантування Конституції України, прав і свобод людини і громадянина [1].
Тотожний підхід до класифікації функцій Президента України простежується в роботах Ф.Г. Бурчака, В.Ф. Погорілка [2], за винятком функцій представництва у відносинах України з іншими державами та функцій державного будівництва (державотворення).
У цілому питання про функції глави держави сьогодні набуло актуальності не тільки для України, а й для багатьох зарубіжних країн, що значною мірою зумовлено переходом до змішаних форм правління, зокрема - до напівпрезидентської, де чітко спостерігається виділення особливих напрямів діяльності глави держави, не пов'язаних з виконавчою діяльністю, і взагалі з його уособленням, відокремленням від виконавчої гілки влади. З огляду на проблематичність реалізації принципу поділу влади у напівпрезидентській республіці українські державознавці М.В. Цвік та І. Процюк називають цей різновид республіки "неправильною державною формою" [3].
Ще одним негативним моментом у розробці проблем визначення функцій Президента України є відрив галузевих досліджень від фундаментальних положень теорії держави та права.
На нашу думку, функції Президента України - це основні напрями діяльності глави Української держави, які виражають його місце і загальне призначення у державному механізмі, а також роль у вирішенні суспільних завдань, що стоять перед державою.
Отже, виходячи з наведеного поняття, можемо сказати, що функції Президента в сфері національної безпеки - найбільш постійні та загальні напрями і види діяльності глави Української держави у сфері національної безпеки, які виражають його місце у системі органів національної безпеки та роль у вирішенні завдань, що стоять перед національною безпекою України.
Їх можна класифікувати за об'єктами, суб'єктами і способами та засобами діяльності Президента України в сфері національної безпеки.
Оскільки суб'єкт один - Президент України, то здійснювати класифікацію за цією ознакою, на нашу думку, недоцільно.
За об'єктами (сферами діяльності Президента України) слід розрізняти, насамперед, галузеві функції: забезпечення політичної безпеки, забезпеченняекономічної безпеки, забезпечення воєнної безпеки, тощо.
До цієї сфери належить майже половина всіх повноважень глави Української держави, що загалом відповідає закріпленій Основним Законом ролі Президента як Верховного

 
 

Цікаве

Загрузка...