WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Функції та вимоги до їх реалізації органами внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод людини - Реферат

Функції та вимоги до їх реалізації органами внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод людини - Реферат

населення.
Чільне місце в діяльності органів внутрішніх справ повинен зайняти принцип гуманізму. Гуманізм трактується як система ідей і поглядів на людину як найвищу цінність, яка спрямована на утвердження поваги до гідності й розуму людини, її права на земне щастя, вільний вияв природних людських почуттів і здібностей. Принцип гуманізму через призму його втілення в діяльність органів внутрішніх справ має знайти своє застосування поєднанням вимогливості і довіри, любові і поваги до людини з нетерпимістю до всіх форм приниження і пригноблення особи.
Працівники органів внутрішніх справ у своїй повсякденній діяльності, спрямованій на попередження, припинення і розкриття злочинів і здійснення оперативно-розшукових заходів, з одного боку, повинні забезпечити вимогливість до затриманих, свідків і підозрюваних, а з іншого - проявляти до них довіру і повагу, виключити із своєї роботи нетерпимість та будь-які форми приниження чи пригноблення особи.
Органи внутрішніх справ - правоохоронні органи виконавчої влади, які складаються з галузевих служб: міліції, слідчого апарату, внутрішніх військ. Їм відведена відповідальнароль у механізмі правової держави. Вони беруть участь у здійсненні внутрішніх і зовнішніх функцій держави - здійснюють діяльність щодо захисту економіки і навколишнього середовища від злочинних посягань (підрозділи боротьби з економічною злочинністю, екологічна міліція), стоять на сторожі громадського порядку (державна автомобільна інспекція, патрульно-постова служба та ін.), співпрацюють на міжнародному рівні у справі забезпечення світового порядку (ІНТЕРПОЛ), мають за мету захист та охорону прав і свобод людини [7, с. 86-95].
Під функціями органів внутрішніх справ розуміють основні напрями їх діяльності в процесі вирішення поставлених перед ними завдань, тобто функції органу внутрішніх справ охоплюють собою сукупність способів, методів, прийомів і дій, за допомогою яких виконуються завдання і досягаються цілі органів внутрішніх справ [8, с. 61].
Функції органів внутрішніх справ визначаються завданнями, які вони повинні виконувати. Основними завданнями органів внутрішніх справ України є: забезпечення прав і свобод громадян, захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку і забезпечення безпеки громадян; боротьба зі злочинністю; попередження злочинів, їх припинення, розкриття і розслідування, розшук осіб, які вчинили злочин, вжиття заходів до усунення причин та умов, які сприяли вчиненню правопорушень; забезпечення безпеки дорожнього руху; охорона і захист державних об'єктів, майна всіх видів власності [9].
До основних функцій органів внутрішніх справ, відповідно, належать: організація та забезпечення охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю; захист прав і свобод людини, держави від протиправних посягань; організація та забезпечення безпеки дорожнього руху в містах та інших населених пунктах, а також на автошляхах; здійснення оперативно-розшукової діяльності; проведення дізнання та досудового слідства у кримінальних справах, віднесених до їх компетенції. Ці функції є загальними для всієї системи органів внутрішніх справ. Крім того, їх окремі структурні підрозділи виконують свої специфічні або конкретні функції. Тобто систему функцій органів внутрішніх справ можна зобразити у вигляді загальних напрямів їх діяльності та багатьох дрібніших відгалужень від них, які, в свою чергу, можуть мати ще дрібніші елементи.
Міліція є єдиною системою органів, які входять до структури Міністерства внутрішніх справ України, виконує адміністративну, профілактичну, оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну, виконавчу та охоронну (на договірних засадах) функції. Окремі служби органів внутрішніх справ (зокрема, міліція) наділені функціями дізнання, які вони здійснюють у межах вимог кримінально-процесуального закону.
Працівники органів внутрішніх справ мають бути обізнані зі стандартами прав людини та з тим, як ці стандарти застосовуються у сфері їх відповідальності. Вони повинні розуміти принципи та етичне підґрунтя цих прав, мати відчуття тотожності з цими традиціями. На них необхідно покласти обов'язок сприяти правам людини та бути здатними застосовувати стандарти прав людини у своїй роботі. Виконання подібного завдання можливе лише за наявності високого рівня морально-правової культури правозастосовувача, певного рівня розвитку його правової свідомості, прагнення дотримуватися правових приписів, продиктованих внутрішніми моральними переконаннями. При цьому в основу переконань закладено повагу до гідності особи без будь-яких проявів дискримінації за національною, расовою, релігійною чи іншою ознакою.
У контексті забезпечення прав людини важливим завданням органів внутрішніх справ є формування морально-правової культури правоохоронця та суворе дотримання законності і службової дисципліни, без чого ці права залишаться декларацією. Динаміка накопичення досвіду в цій галузі на сучасному етапі має свої особливості, які обов'язково потрібно враховувати при вихованні особи в правоохоронних органах, щоб цивілізовано захищати права людини. Формування та вдосконалення морально-правової культури сприяє всебічному і гармонійному розвитку особи працівника правоохоронних органів, виробленню у нього морально-правових якостей, необхідних для забезпечення прав і свобод людини.
Положення представника влади зобов'язує з честю і гідністю поводитися на службі, бути прикладом у дотриманні громадського порядку, норм моральності, непримиренно ставитися до недоліків, виявляти і усувати негативні прояви в роботі, підвищувати професійну майстерність. Працівники органів внутрішніх справ повинні діяти відповідно до закону і в усіх випадках дотримуватися встановлених правил. Ні за яких обставин правоохоронна діяльність не може супроводжуватися порушенням закону. Усі працівники міліції особисто відповідають перед законом за свої дії та вчинки, проте роль керівників у забезпеченні дотримання правозахисних стандартів своїми підлеглими є особливо важливою.
Культура, професійна освіта, правосвідомість, знання обов'язків відповідно до посади мають поєднуватися з умінням творчо вирішувати практичні завдання, орієнтуватися в складній обстановці, виявляти твердість і наполегливість у припиненні правопорушень [10].
Необхідність формування щодо прав і свобод людини інтелектуальних і соціальних навичок правоохоронця збігається з його професійним обов'язком прийняття в конкретних ситуаціях рішень з правозахисних позицій.
Інтелектуальними навичками можуть бути: здатність працівників органів внутрішніх справ до самоконтролю відповідно до набутих знань про права і свободи людини, вміння оцінювати ними свою поведінку і рішення, свідомо обираючи між різними цінностями, віддаючи перевагу як найбільш важливим - правам і свободам людини. Розуміння підстав вибору дає можливістьпереборення упередженості та стереотипів в оцінці нестандартних ситуацій.
Соціальними навичками працівника органів внутрішніх справ визнаються: належне ставлення працівників органів внутрішніх справ до прав і свобод людини -

 
 

Цікаве

Загрузка...