WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Функції та вимоги до їх реалізації органами внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод людини - Реферат

Функції та вимоги до їх реалізації органами внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод людини - Реферат


Реферат на тему:
Функції та вимоги до їх реалізації органами внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод людини
Розгляд теоретичних і практичних проблем забезпечення прав і свобод людини є одним із основних напрямів сучасних наукових досліджень у сфері правоохоронної діяльності, що потребує інтегративного поєднання знань багатьох галузей юридичної науки. Проте особливе місце щодо забезпечення прав і свобод людини належить адміністративно-правовим засобам, використання яких здійснюється у сфері державного управління. Саме в цій сфері переважно реалізуються повноваження органів внутрішніх справ.
Особливу роль у системі органів державної влади, які займаються забезпеченням свобод людини, відіграють правоохоронні органи, зокрема, органи внутрішніх справ. До компетенції міліції входить захист життя, здоров'я, прав і свобод, власності громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань. Органи міліції забезпечують особисту безпеку людини, попереджують правопорушення, охороняють громадський порядок, розкривають злочини, розшукують злочинців, піклуються про безпеку дорожнього руху, захищають власність. Законні вимоги працівника міліції обов'язкові для виконання кожною людиною і посадовими особами.
Однак, критично оцінюючи досягнуті результати, слід зауважити, що на сьогодні ще не достатньо розглянуті питання особливого становища органів внутрішніх справ, яке зумовлюється обсягом і складністю їх компетенції при здійсненні правоохоронної діяльності, а також тим, що на них покладається основний тягар боротьби зі злочинністю та роботи з профілактики і запобігання злочинам з метою реалізації єдиної державної політики боротьби зі злочинністю, яка є складовою внутрішньої політики суверенної і незалежної України. Крім того, органи внутрішніх справ найчисленніші серед правоохоронних органів України.
Діяльність органів внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод людини багатоаспектна, її результати залежать не тільки від професіоналізму та самовідданості працівників міліції, але й від ступеня довіри до них з боку широких верств населення, налагодження співпраці правоохоронних підрозділів та окремих працівників з громадськими об'єднаннями та громадянами. Вона включає в себе як запобігання порушенням, відновлення та забезпечення прав і свобод людини, так і повагу та дотримання їх власне органами внутрішніх справ.
Велику увагу у вирішенні значних питань постійно приділяє керівництво Міністерства внутрішніх справ України [1; 2]. У виступах керівників МВС неодноразово підкреслювалось, що сучасні соціально-економічні перетворення в нашій державі орієнтовані на втілення в життя конституційних принципів свободи людини та справедливості і спрямовані на формування громадянського суспільства [3].
Українська демократична, соціально-правова держава базується на системі гуманістичних положень і принципів. Відповідно до ст. 8 Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Цей принцип належить до найважливіших, прогресивних здобутків політико-правової історії людства і покликаний забезпечити гуманістичний розвиток суспільства. Правова ідея справедливості, згідно з якою людина, її гідність, права, свободи та інтереси є вищою соціальною цінністю, визнається в Україні верховним принципом, який проголошено в Конституції України і має бути основою всього чинного законодавства. Усі органи і посадові особи держави та місцевого самоврядування повинні здійснювати свої повноваження, винятково виходячи з пріоритетності права [4, с. 110].
На забезпечення принципу верховенства права у нашому суспільстві спрямована правоохоронна діяльність. Завдання правоохоронної діяльності полягають у захисті встановленого Конституцією України суспільного ладу держави, економічної та політичної систем, прав і законних інтересів особи, підприємств, установ, організацій, суб'єктів усіх форм власності, економічної та територіальної цілісності України. Особливе місце серед завдань правоохоронної діяльності посідає забезпечення прав і свобод людини, її життя, здоров'я, честі, гідності, недоторканності та безпеки.
Щодо втілення конституційного принципу верховенства права в розвиток системи органів внутрішніх справ, слід зазначити, що згідно зі ст. 3 Закону України "Про міліцію" її діяльність ґрунтується на принципі законності. Вітчизняні вчені визначають законність у сфері виконавчої влади як верховенство законів, їх обов'язковість, недопущення протиставлення законності доцільності, нерозривний зв'язок законності і культури, їх єдність [5, с. 124].
Дія принципу законності у сфері діяльності органів внутрішніх справ має певні особливості. Вона зумовлена насамперед специфікою зазначеної сфери при проведенніорганізаційно-правових заходів, спрямованих на забезпечення охорони громадського порядку і громадської безпеки, прав і законних інтересів громадян, підприємств, організацій від злочинних посягань. Тому вимоги законності в діяльності органів внутрішніх справ повинні бути непорушними і дотримуватись усіма суб'єктами управління на всіх його рівнях без будь-яких винятків. Передусім зазначені вимоги стосуються правових актів, що регулюють діяльність органів внутрішніх справ. З урахуванням принципу законності вони повинні відповідати нормам чинного законодавства України.
Проте у межах закону можна вирішувати різні питання суто формально, а можна й так, щоб повною мірою забезпечити ефективність правових норм відповідно до демократичних принципів справедливості, гуманізму та визнання людини найвищою цінністю держави, в чому і полягає сутність принципу верховенства права. Тому доцільно, на нашу думку, принцип верховенства права закріпити в Законі України "Про міліцію".
Отже, важко не погодитися з тим, що закон - це не продукт довільної діяльності держави, він має, по-перше, відповідати демократичним правовим принципам справедливості, гуманізму, демократії тощо, по-друге, утверджувати і забезпечувати права, свободи і законні інтереси людини, по-третє, відображати суспільні відносини, що об'єктивно склалися, закон не повинен їх надмірно випереджати або відставати від них [6, с. 124]. Тож коли закон буде повною мірою відповідати зазначеним вимогам, можна стверджувати, що в державі панує принцип верховенства права.
Конституційне положення про те, що народ є носієм суверенітету та єдиним джерелом влади, передбачає участь народу в управлінні державою та виняткове право народу своїми вольовими рішеннями визначати і змінювати конституційний лад України. У зв'язку з цим важливого значення набуває принцип взаємодії органів внутрішніх справ з населенням та принцип гласності.
Для того щоб принцип взаємодії органів внутрішніх справ з населенням запрацював, в основу його вихідних положень доцільно покласти нові засади, які повинні спиратися на широке залучення громадськості до взаємодії з цими органами через індивідуальну форму спілкування. Тільки повернення довіри до працівників міліції і усвідомлення всіма членами суспільстванеобхідності надання їй допомоги в боротьбі зі злочинністю дозволить залучити до цієї роботи найбільш свідому частину

 
 

Цікаве

Загрузка...