WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Функції депутатів місцевих рад - Реферат

Функції депутатів місцевих рад - Реферат


Реферат на тему:
Функції депутатів місцевих рад
Прийнятий у 1997 році Закон України "Про місцеве самоврядування" визначає, що "сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади і здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами" [1, с.7].
У науковій юридичній літературі накопичений досвід щодо визначення поняття функцій в цілому, зокрема з'явилися публікації щодо визначення поняття функцій держави, органів і посадових осіб, функцій державної влади, функцій управління. Також проводяться дослідження щодо визначення функцій місцевого самоврядування в цілому, органів і посадових осіб.
На думку О.Є. Кутафіна, В.І. Фадєєва, під функціями місцевого самоуправління розуміють основні напрями муніципальної діяльності, які в свою чергу обумовлені природою та місцем муніципального самоуправління в системі народовладдя [2, с.112].
Щодо функцій територіальних громад, то "це основні напрями та види муніципальної діяльності цих спільностей, які виражають волю і інтереси місцевих жителів та забезпечують здійснення ними відносин з державою, її органами, суб'єктами місцевого самоврядування в межах Конституції і законів України" [3, с.127].
Під функціями представницьких органів місцевого самоврядування розуміють "основні сторони соціального призначення представницьких органів місцевого самоврядування в Україні, які втілюються в конкретні напрями і види діяльності рад щодо здійсненнязавдань, визначених Конституцією України, Законом про місцеве самоврядування, іншими законами і нормативними актами" [4, с.172].
Отже, мета дослідження полягає в тому, щоб на основі досягнень юридичної науки в сфері визначення функцій органів і посадових осіб, а також аналізу чинного законодавства щодо місцевого самоврядування, дослідити функції депутатів місцевих рад, що в свою чергу дозволить визначити місце та роль депутата як представника територіальної громади та суб'єкта відповідної місцевої ради в системі народовладдя.
Відповідно до поставленої мети зроблена спроба вирішити такі завдання:
- визначити поняття "функції" депутатів місцевих рад як суб'єктів конституційно-правових відносин;
- класифікувати функції депутатів місцевих рад за відповідними критеріями.
Проблема визначення функцій держави, органів державної влади та місцевого самоврядування носить дискусійних характер. Серед науковців не існує єдиного підходу щодо визначення цього поняття. Терміном "функція" досить часто окреслюють такі поняття, як "ціль", "завдання", "компетенція", "права" тощо. Набутий досвід щодо визначень функцій органів публічної влади дозволяє визначити функції, як вид і напрями діяльності відповідних суб'єктів і це, на нашу думку, повинно стати одним із джерел визначення поняття "функції депутатів місцевих рад".
Відповідно до ст. 143 Конституції України територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів і реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують і ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.
На підставі вищевикладеного можна стверджувати, що функції депутатів місцевих рад будуть похідними від функцій місцевого самоврядування в цілому і відповідають правовій природі місцевого самоврядування.
На думку В.В. Кравченко, М.В. Пітцика, основні функції місцевого самоврядування випливають із його завдань і при цьому виділяють такі найважливіші функції, як:
1) залучення населення до участі у вирішенні питань місцевого та загальнодержавного значення; 2) володіння, використання, а також управління комунальною власністю;
3) забезпечення комплексного соціально-економічного та культурного розвитку відповідної території; 4) надання соціальних послуг населенню; 5) забезпечення законності, громадської безпеки, правопорядку, охорона прав, свобод і законних інтересів громадян; 6) соціальний захист населення, сприяння працевлаштуванню громадян; 7) захист прав місцевого самоврядування [5, с.72].
Функції депутатів місцевих рад обумовлені природою депутатського мандата і обумовлюють конкретно-предметну визначеність депутатів у представницькому органі місцевого самоврядування.
Таким чином, можна вважати, що функції депутатів місцевих рад - це основні напрями та види діяльності щодо реалізації депутатських повноважень у найважливіших сферах життєдіяльності територіальної громади; вони мають соціальне призначення, тому щоспрямовані на реалізацію інтересів та потреб населення; у функціях реалізуються депутат-ські права та обов'язки, передбачені законодавством; форми реалізації функцій, зумовлені природою депутатського мандата.
На підставі вищевикладеного, функції депутатів місцевих рад - це основні напрями та види діяльності депутатів як представників інтересів територіальної громади та повноважних і рівноправних членів відповідної ради, які знаходять свій вираз і конкретизацію у компетенції, правах та обов'язках, визначених Конституцією та законами України щодо здійснення місцевого самоврядування.
Відповідно до ст. 45 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" сільські, селищні, міські, районні у містах (у разі їх створення), районні, обласні ради складаються з депутатів та згідно з п.1 ст.10 закону сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, а функції депутатів місцевих рад в основному будуть тотожними з функціями територіальних громад і відповідних місцевих рад.
Згідно зі статтею 10 закону про місцеве самоврядування сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України та законами. Цим Конституція визнала основним носієм функцій і повноважень територіальної громади місцеві ради, в особі депутатів місцевих рад.
Вітчизняна наука конституційного права має певний досвід щодо класифікації функцій місцевого самоврядування в цілому та його органів зокрема.
Зокрема, В.Ф. Погорілко, О.Ф. Фрицький вважають, що функції представницьких органів місцевого самоврядування тотожні з функціями територіальних громад і, зокрема, виділяють серед них такі:політична, економічна, соціальна і культурна, екологічна, представницька, нормотворча, фінансово-бюджетна, контрольна, матеріально-технічна тощо [4, с.174].
Формування та послідовність виникнення функцій залежить від завдань, що постають перед депутатами в процесі їх депутатської діяльності, від потреб та інтересів виборців, економічних можливостей адміністративно-територіальної одиниці тощо.
У зв'язку з тим, що депутати місцевих рад виконують значну кількість функцій, зміст яких досить різноманітний, виникає необхідність їх наукової класифікації.
На підставі вищевикладеного одним із критеріїв класифікації функцій депутатів місцевих рад можна назвати об'єкти впливу або

 
 

Цікаве

Загрузка...