WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Формування комунікативних якостей особистості податківця - Реферат

Формування комунікативних якостей особистості податківця - Реферат

норм етики; вміння конструктивно вирішу-вати конфлікти; вміння, проводячи обшук, психологічно впливати на особу, яку обшукують для отримання уточнюючої інформації; вміння передбачити конфлікт, використати необхідну стратегію поведінки; вміння вести офіційно-рольове спілкування; вміння використовувати активізацію спілкування; вияснити мотиви протидії та їх нейтралізувати; вміння нейтралізувати емоційно-негативне напруження в ситуації допиту; вміння емпатійно ставитись до допитуваних; вміння відрізняти та враховувати психічні особливості допитуваних; вміння аналізувати емоційно-вольовий стан допитуваного при поставлених запитаннях; вміння рефлексивно управляти емоційною поведінкою допитуваних.
Емоційна сторона діяльності слідчого податкової міліції, виконуючи професійну діяльність, враховує необхідність таких професійно важливих якостей: вміння зняти емоційну напругу; вміння емпатійно ставитись до допитуваних та осіб, яких обшукують; вміння встановлювати емоційні контакти з учасниками спілкування; вміння слухати учасників бесіди, доброзичливе, ввічливе ставлення до людей; проникливість, здатність розуміти внутрішній світ співбесідника, стан психіки; вміння контролювати антипатійне ставлення до осіб, яких підозрюються у скоєнні злочину; вміння виявляти позитивне ставлення до підозрюваного та формувати у нього позитивну атракцію; вміння нейтралізуватиемоційно-негативне ставлення до підозрюваного; вміння враховувати психічні особливості допитуваних; вміння аналізувати динаміку емоційно-вольового стану при поставлених запитаннях; вміння рефлексивно управляти емоційною поведінкою опонента.
Розроблені нами моделі професійно важливих комунікативних якостей особистості працівників податкової міліції у професійній діяльності для кожного компонента діяльності пройшли експертизу. Експерти, які проводили дану експертну оцінку, на нашу думку, найкомпетентніші в даній галузі, мають стаж роботи більше п'яти років і працюють за фахом - слідчий. Експертиза моделей професійно важливих комунікативних якостей особистості слідчого податкової міліції проводилася в три етапи. Основний інструментарій експертної оцінки - моделі професійної діяльності слідчого, професійно важливих комунікативних якостей слідчого податкової міліції і анкети особистісного диференціалу, в яких слідчі визначали необхідну міру розвитку запропонованих комунікативних якостей у балах від 0 до 10.
За результатами експертної оцінки, можна зробити висновок, що всі запропоновані нами в особистісному диференціалі професійно важливі комунікативні якості на певному етапі розвитку необхідні для виконання професійної діяльності. Ранжуючи результати було встановлено, що найбільший коефіцієнт розвитку певної якості становить 100 %, найменший - 44 %. Такі показники вказують на те, що зроблений нами підбір професійно важливих якостей слідчих податкової міліції вдалий, всі запропоновані нами якості були відмічені експертами.
Так, проводячи допит, слідчі вважають, що найбільше повинні бути розвинені такі якості, як уміння розробити тактику послідовності запитань - 100 %; вміння моделювати та передбачувати позиції допитуваних та їх наслідки - 90 %; вміння виявляти позитивне ставлення до допитуваних та формування у них позитивної атракції - 90 %; вміння дотримуватися при розмові процесуальних і моральних норм - 84 %; професійна тактовність при спілкуванні - 78 %; володіння знаннями та вміння працювати з документацією - 90 %; вміння та навички формувати результати слідчої дії - 74 %; вміння виявляти дезінформацію та обман - 83,5 %; роз'яснити повно і точно мету очної ставки - 79 %; на очній ставці враховувати особисті взаємостосунки допитуваних - 78 %; на очній ставці психологічно підготувати допитуваного, який розкрив правду, - 89 %; вміння використовувати прийоми правомірного впливу - 78 %; вміння запевнити, володіти методами навіювання - 44 % та ін.
Виділивши професійно важливі якості за компонентами діяльності, які зазначенні вище в статті, було визначено ті методики, які б виявили наявність чи відсутність певних якостей. До методики діагностування професійно важливих комунікативних якостей слідчого входить такий комплекс тестів: методика КОС-2 В.В. Синявського і Б.О. Федоришина, оцінка самоконтролю у спілкуванні М. Снайдера, методика виявлення загального рівня комунікативності Є.В. Руденського і Л.К. Аверченко, методика діагностики міжособистісних відношень Т. Лірі, методика 16-факторний особистісний опитувальник Р. Кеттелла.
Констатуючий експеримент проводився серед курсантів 3 курсу факультету податкової міліції, на основі методики емпіричного вивчення професійно важливих комунікативних якостей. У констатуючому експерименті брало участь 130 курсантів Національної академії державної податкової служби України. Результати констатуючого експерименту підтвердили передбачення в тому, що професійно важливі комунікативні якості у курсантів розвинені не достатньо. Виміряний рівень комунікативних можливостей у курсантів третього курсу не достатній для ефективного виконання майбутніх професійних обов'язків. Так, у більшості респондентів по всіх коефіцієнтах бал середній, а деякі фактори взагалі відсутні (наприклад, нонконформізм - 0 %; та дипломатичність - 11 %). Отримані результати, підтвердили, що спеціальні комунікативні якості наприкінці третього курсу у курсантів ще несформовані або сформовані частково, що зашкоджуватиме становленню і самоусвідомленню майбутніх спеціалістів. Можна передбачити, що якщо не провести з цими респондентами комплекс спеціальних занять, то формування комунікативних якостей почне відбуватися тільки тоді, коли курсанти приступлять до виконання професійних завдань, тобто прийдуть на роботу. Непідготовленість курсантів у комунікативній сфері викликатиме труднощі при встановленні та налагоджуванні контактів, виконуючи свої професійні обов'язки, наприклад, при проведенні допиту. Результати констатуючого експерименту підтверджуються результатами опитування молодих працівників, слідчих, податкової міліції на курсах підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації ДПС України, де було встановлено, що у 29 % слідчих, які працюють від 1-5 років, виникають труднощі у встановленні контактів. Така проблема має глибинний початок і базується на тому, що створюючи навчально-виховний процес в

 
 

Цікаве

Загрузка...