WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Формування комунікативних якостей особистості податківця - Реферат

Формування комунікативних якостей особистості податківця - Реферат

спілкування в цьому випадку - не простий двосторонній процес, він направлений власною ініціативою слідчого, тому в більшості випадків є одностороннім. І тільки в окремих випадках допитувані зацікавлені в розкритті злочину та допомагають слідчому у встановленні істини.
Аналіз професійної діяльності працівника податкової міліції побудувано на основі діяльнісного виміру психологічної структури особистості В.В. Рибалки, в якій розглянуті основні компоненти діяльності людини: потребнісно-мотиваційні, інформаційно-пізнавальні, цілеутворюючі, результативні, емоційно-почуттєві компоненти діяльності.
На основі аналізу професійної діяльності працівників податкової міліції булирозроблені теоретичні моделі професійної комунікативної діяльності та професійно важливих комунікативних якостей особистості працівників податкової міліції у типових ситуаціях трудової діяльності, які розглянуті в п'яти професійних ситуаціях: виїмка, обшук, пред'явлення предметів і документів, що мають доказове значення; судово-бухгалтерська експертиза, допит свідка, допит підозрюваного, очна ставка.
Отже, до вивчення проблеми формування професійно важливих комунікативних якостей потрібно підходити комплексно та враховувати вплив компонентів структури особистості на професійне становлення і формування професійно необхідних якостей.
У другій частині "Експериментальне вивчення професійно важливих комунікативних якостей курсантів факультету податкової міліції" розкрита узагальнена модель професійно важливих комунікативних якостей особистості слідчого податкової міліції, дані результати експертної оцінки моделі професійно важливих комунікативних якостей особистості слідчого податкової міліції, методика емпіричного вивчення професійно важливих комунікативних якостей курсантів факультету податкової міліції, результати констатуючого експерименту з дослідження комунікативних якостей курсантів факультету податкової міліції, висновок до розділу.
На основі аналізу ситуацій професійної діяльності слідчого податкової міліції була розроблена загальна модель професійно-важливих комунікативних якостей особистості працівників податкової міліції у професійній діяльності, по кожному компоненту діяльності.
Потребнісно-мотиваційна сфера працівника податкової міліції визна-чається професійно важливими якостями особистості: правоусвідомленням особистості - сукупністю правових поглядів і розуміння правової дійсності, знання правових норм, ставлення до професійної діяльності; професійною концепцією - сукупність професійних поглядів, спонукань і потреб, розуміння своїх цілей, завдань, прав та обов'язків, засобів їх реалізації, розуміння, з якими людьми прийдеться працювати, як будувати з ними стосунки та взаємодіяти; професійними мотивами - любов до професії та вибраної спеціальності, інтерес до тонкостей професіоналізму, здоровий рівень професійних домагань, правомірно будувати свої стосунки по-діловому, потреба у самоствердженні.
При аналізі інформаційно-пізнавального компоненту діяльності слідчого було виділено такі професійно важливі якості, які забезпечували б ефективний процес у типових ситуаціях професійної діяльності: вміння встановити психологічний контакт з працівниками оперативної служби, з підозрюваними, обвинуваченим, особами, яких обшукують, свідками, понятими та іншими особами, які беруть участь у даному процесі; вміння організувати та керувати комунікативним процесом, вміння аналізувати невербальну інформацію (по можливості невербальну інформацію перетворити на вербальну); вміння в розмові враховувати індивідуальні особливості свідка, підозрюваного, обвинуваченого, колег (спеціаліста, слідчих, оперативних працівників та інших осіб, які беруть участь у розслі-дуванні); вміння витримано, тактовно, не перебиваючи вислухати свідка, підозрюваного, обвинуваченого, колег (спеціаліста, слідчих, оперативних працівників та інших осіб, які беруть участь у розслідуванні); вміння оперувати інформацією та аналізувати отриману інформаційну базу; вміння використовувати, трактувати отримані специфічні знання для проведення слідства; вміння професійно скласти запитання для експерта, оперативних працівників та інших осіб, які беруть участь у розслідуванні; вміння у до-ступній формі та професійно дати розпорядження колегам для подальшого проведення розшуку; вміння вибрати тактику послідовності запитань на допиті залежно від ситуації; вміння професійно та зрозуміло пояснити мету очної ставки допитуваним; вміння психологічно підготувати допитуваного, який розкрив правду; дотримуватися у спілкуванні процесуальних і моральних норм; вміти моделювати та передбачувати позиції допитуваних та їх наслідки; вміння відтворити інформацію в процесуальних актах, протоколі та вміти правильно заповнити процесуальну документацію.
Аналізуючи цілеутворюючий компонент (розуміння партнера по спілкуванню) виділено такі професійно важливі якості слідчого податкової міліції: вміння аналізувати інформацію, що підтверджує вчинення податкового злочину; вміння викривати дезінформацію, фальсифікацію, обман; вміння відрізняти огріхи в спілкуванні від обману; вміння контро-лювати та аналізувати поведінку і реакцію допитуваних; вміння інтерпретувати та розуміти причини і мотиви поведінки свідка, підозрюваного, обвинуваченого (казуальна атрибуція); вміння нейтралізувати психічні бар'єри спілкування; зрозуміло ставити запитання експерту, спеціалістам; професійно та зрозуміло дати розпорядження колегам; вміння провести засвідчувальну роботу з оформлення доказів; професійна тактовність у спілкуванні; вміння словесно спростити ситуацію, яка склалась, не ускладнюючи її; вміння визначити спосіб спілкування, враховуючи індивідуальні особливості допитуваних; у бесіді з допитуваними враховувати їх особисті стосунки.
Для виконання професійної діяльності, враховуючи результативний компонент (міжособистісної взаємодії), необхідні такі професійно важливі якості: вміння вибрати лінію та стратегію міжособистісного спілкування, оцінюючи обстановку та ситуацію; вміння управляти рольовою поведінкою; володіння техніками правомірного впливу; вміння розрізняти види обманів; володіння техніками впливу, запевнення, навіювання; здатність до співпраці; навички саморегуляції поведінки та емоційного стану; вміння дотримуватися при розмові моральних норм і

 
 

Цікаве

Загрузка...