WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Формування комунікативних якостей особистості податківця - Реферат

Формування комунікативних якостей особистості податківця - Реферат


Реферат на тему:
Формування комунікативних якостей особистості податківця
Професійна діяльність слідчого податкової міліції належить до групи комунікативних професій, а її ефективність залежить від знань, умінь, навичок, здібностей у сфері спілкування. Основний зміст цієї діяльності складає комунікативний процес, тому спілкування в даній галузі можна розглядати як професійне, а відповідні комунікативні якості - як професійно важливі якості особистості слідчого.
Специфіка професійного спілкування регламентована в Кримінально-процесуальному кодексі України, в зв'язку з яким слідчий зобов'язаний роз'яснити та допитати свідків (ст. 167), експерта (ст. 201), підозрюваного (ст. 107), обвинуваченого (ст. 143). Слідчий з розслідуваних ним справ має право давати органам дізнання (в даному випадку податковій міліції) доручення і вказівки про провадження розшукових і слідчих дій. Такі доручення і вказівки слідчого є обов'язковими (ст. 114 КПК України) [3]. Загальними та обов'язковими принципами професійного спілкування є законність і гласність, гуманне ставлення та повага до особи, культура і такт (ст. 3, 4, 5 Закону України "Про міліцію") [1]. Процедура цього спілкування розглянута в законі, починаючи з підстав і закінчуючи процесуальними формальностями, що завершують діалог сторін у протокольній формі.
Тому, зважаючи на актуальність даної теми та її недостатню дослідженість, враховуючи нагальну необхідність вивчення цієї проблеми, під керівництвом доктора психологічних наук, професора В.В. Рибалки було проведено комплексне наукове дослідження на тему: "Формування комунікативних якостей особистості майбутнього фахівця податкової міліції у вищому навчальному закладі". Об'єктом дослідження обрано процес професійної підготовки майбутніх фахівців податкової міліції в умовах вищого навчального закладу; предметом - психологічні особливості формування комунікативних якостей особистості у курсантів податкової міліції як майбутніх фахівців в умовах вищого навчального закладу; метою дослідження є підвищення ефективності професійної підготовки курсантів на основі розробки і застосування науково обгрунтованих методів формування комунікативних якостей особистості працівника податкової міліції.
Виходячи з цього, гіпотеза дослідження полягає в тому, що формування професійно важливих комунікативних якостей курсантів у навчально-професійній підготовці фахівця податкової міліції забезпечує ефективний процес професійної діяльності, а саме у викритті та розслідуванні злочинів у податковій сфері та упорядковування діяльності платників податків.
Згідно з предметом і метою дослідження були визначенні такі завдання:
1. Здійснити теоретичний аналіз проблеми розвитку комунікативних якостей особистості у фахівців податкової міліції як важливої складової їх професійної діяльності.
2. Визначити специфічні особливості професійного спілкування працівників податкової міліції у типових робочих ситуаціях.
3. Розробити комплексну методику діагностування та формування комунікативних якостей майбутніх фахівців податкової міліції.
4. Обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити теоретичну модель психологічної підготовки з формування комунікативних якостей курсантів.
5. Обґрунтувати на основі результатів дослідження доцільні зміни навчальних програм у таких дисциплінах, як "Основи психології", "Юридична психологія", "Конфліктологія", курс практично-психологічної підготовки курсантів податкової міліції.
У першій частині "Теоретичний аналіз формування комунікативних якостей фахівця податкової міліції як проблема психологічної та педагогічної науки" розглянуто аналіз комунікативних якостей особистості як професійно важливих для професійної діяльності фахівців, розвиток і функціонування комунікативних якостей фахівців органів державної податкової служби, теоретичне обгрунтування концептуальних моделей професійно важливих комунікативних якостей особистості працівників податкової міліції у типових ситуаціях трудової діяльності.
Проблему формування професійно важливих комунікативних якостей особистості у професійній підготовці майбутнього фахівця податкової міліції необхідно розглядати на основні підходів до розгляду проблеми комунікативних якостей особистості в цілому:
- комунікативні якості особистості розглядають як складову характеру, що є компонентом структури особистості, а ці якості (риси характеру) проявляються у системі ставлень людини до оточуючих у взаємостосунках, у спілкуванні, у діяльності, до дійсності в цілому;
- важливе значення при визначенні місця і ролі спілкування в діяльності слідчого податкової міліції має нерозривна єдність діяльності і спілкування. Спілкування актуалізує в собі суспільні (соціальні) стосунки людей, індивідуально-психологічні особливості, властивості особистостей. Специфіка комунікативності податківця дозволяє включити її до важливих психологічних якостей, які характеризують їхню діяльність;
- на формування комунікативних якостей особистості безпосередньо впливають її за-гальні та спеціальні здібності. Розглядаючи професійно важливі комунікативні якості слідчого податкової міліції, необхідно зазначити, що такі якості виступають як здібності, необхідні для виконання професійних завдань;
- розглядаючи проблему формування професійно важливих комунікативних якостей у майбутніх спеціалістів податкової міліції, необхідно враховувати і проблему професійної деформації;
- однією з особливостей вивчення проблеми формування комунікативних якостей у про-фесійній підготовці курсантів податкової міліції є врахування комунікативної сторони діяльності в професіограмі спеціаліста.
У ході професійної діяльності слідчому податкової міліції необхідно постійно удосконалювати навички своєї мовної поведінки, підвищувати культуру спілкування. Оскільки мова слідчого має визначене суспільне звучання, до неї ставляться підвищені вимоги, ігнорування яких негативно впливає на його професійний авторитет. Одним із основних видів професійного спілкування є допит у ході попереднього слідства, який займає більш чверті робочого часу в роботі слідчого податкової міліції. Комунікативний контакт між слідчим податкової міліції і порушником (підозрюваним, злочинцем, свідком) при допиті ускладнюється тим, що міжособистісне

 
 

Цікаве

Загрузка...