WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Форми податкового контролю згідно з законодавством України - Реферат

Форми податкового контролю згідно з законодавством України - Реферат

лише ті документи, які свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків і зборів.
Щодо рішення суду, про яке згадується в п. 9 статті 11, необхідно зазначити, що із змісту згаданої норми не зовсім зрозуміло, навіщо рішення суду: для застосування адміністративного арешту активів, у процесі якого проводиться вилучення оригіналів документів, чи безпосередньо для вилучення документів при застосуванні на підставах визначених законодавством адміністративного арешту.
Існує також й третя думка, що її дотримуються окремі представники Державної податкової адміністрації України, згідно з якою законодавець мав на увазі те, що рішення суду на проведення адміністративного арешту потрібно лише у випадку проведення такого арешту через причини, що відрізняються від тих, що визначені у законі [22, с. 35].
На нашу думку, законодавець все-таки мав на увазі, що рішення суду необхідно лише для вилучення документів у процесі застосування адміністративного арешту активів платників податків, оскільки положення, що закріплює компетенцію керівника податкового органу (його заступника) на прийняття за поданням відповідного підрозділу податкової міліції рішення про застосування адміністративного арешту, передбачене підпунктом 9.3.1 пункту 9.3 статті 9 Закону № 2181, залишилося без змін. Крім того, норма закону (про рішення суду) регулює питання саме про вилучення документів, а не про застосування адміністративного арешту активів платників податків.
Законодавцю потрібно більш коректно виписувати правові норми, щоб уникнути їх неоднозначного розуміння та потреби у додаткових роз'ясненнях.
Перераховані вище форми податкового контролю можна поділити на дві групи: основні і додаткові.
Основними є форми, що можуть застосовуватися самостійно, тобто незалежно від застосування інших форм податкового контролю. До них належать: проведення податкових перевірок, облік платників податків та інших елементів, пов'язаних з оподаткуванням, перевірка даних обліку та звітності, податкові пости, контрольні заходи в межах процедури визначення податкових зобов'язань платників податків за непрямими методами, видача висновків, дозволів, приписів і погодження певних дій платників податків.
Додаткові, це ті, що не мають самостійного процесуального призначення і проводяться лише в межах інших форм податкового контролю (найчастіше податкових перевірок). До них належать: одержання пояснень, обстеження приміщень, вилучення документів.
Наведений нами перелік форм податкового контролю, безперечно, не може бути вичерпним. Динамічний розвиток податкового законодавства, вдосконалення податкового контролю сприяє розробці та закріпленню нових форм і методів контролю. Яскравим підтвердженням цього процесу слугує, наприклад, виникнення таких нових форм, як податкові пости, контроль за витратами платників у межах процедур застосування непрямих методів визначення податкових зобов'язань.
Проведений аналіз податкового законодавства засвідчив про неналежний рівень правового регулювання, "розпорошеність" у законодавстві наведених форм податкового контролю. На нашу думку, в Законі про ДПС, а пізніше і в Податковому кодексі, варто закріпити хоча б перелік основних форм податкового контролю. Крім того, на законодавчому рівні необхідно визначити порядок проведення кожної із форм контролю, закріпити мету та випадки застосування, порядок оформлення документів за наслідками їх проведення. Це конкретизує повноваження податкових органів, підвищить якість податкового контролю, та, одночасно, звузить можливості підміняти більш м'які форми (наприклад, надсилання платнику запитів) більш жорсткими (наприклад, виїзні податкові перевірки).
Література:
1. Про внесення змін до деяких законів України: Закон України від 07.07.2005 № 2775-IV // Урядовий кур'єр. - 2005. - № 151-152.
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист): Закон України від 12.01.2005 № 2322-IV // Урядовий кур'єр. - 2005. - № 29.
3. Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України: Закон України від 25.03.2005 № 2505-IV // Голос України. - 2005. - № 59.
4. Про державну податкову службу України: Закон України від 04.12.90 № 509-XII (у редакції Закону України від 24 грудня 1993 року № 3813-XII) // Голос України. - 1994. - № 26.
5. Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04.97 № 168/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 21. - ст. 156.
6. Про порядок погашення зобов'язаньплатників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21.12.2000 № 2181-III // Урядовий кур'єр. - 2001. - № 33.
7. Про систему оподаткування: Закон України від 25.06.91 №1251-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 39. - ст. 510.
8. Про затвердження Положення про Державну податкову адміністрацію України: Указ Президента України від 13.07.2000 № 886/2000 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 29. - ст. 1200.
9. Про контрольні пости державних податкових інспекцій на підприємствах, що виробляють спирт та алкогольні напої: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.97 № 9 // Урядовий кур'єр. - 1997. - № 10.
10. Про затвердження Порядку видачі, обліку, відстрочення та оплати (погашення) векселя (письмового зобов'язання), що видається суб'єктом підприємницької діяльності при здійсненні операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах: Наказ Державної податкової адміністрації України від 25.02.2002 № 83 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 11. - ст. 550.
11. Про затвердження форми Акта про результати камеральної перевірки податкових декларацій (розрахунків) по окремих загальнодержавних і місцевих податках і зборах: Наказ Державної податкової адміністрації України від 27.10.2004 № 616 // Вісник податкової служби України. - 2004. - № 43.
12. Про посилення державного контролю за виробництвом та обігом спирту, повнотою та своєчасністю надходження до бюджету акцизного збору: Наказ Державної податкової адміністрації України від 24.03.2004 № 160 // Офіційний вісник України. - 2004. - №14. - ст. 982.
13. Про посилення державного контролю за цільовим використанням спирту підприємствами, що виробляють горілку та лікеро-горілчані вироби, повнотою та своєчасністю надходження до бюджету акцизного збору: Наказ Державної податкової адміністрації України від 14.05.2005 № 178 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 22. - ст. 1231.
14. Андреев В. Виды финансового контроля за предпринимательской деятельностью // Российская юстиция. - 1998. - №10. - С.13.
15. Белобжецкий И.А. Финансовый контроль и новый хозяйственный механизм. - М.: Финансы и статистика, 1989.
16. Бурцев В.В. Государственный финансовый контроль: методология и организация. - М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 2000.
17. Вознесенський Є.А. Финансовый контроль в СССР. - М.: Юридическая литература, 1973.
18. Кредитно-расчетные правоотношения и финансовый контроль. - М.: Наука, 1964.
19. Кучеров И.И., Судаков О.Ю.. Орешкин И.А. Налоговый контроль и ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах / Под ред. И.И. Кучерова. - М.: АО "Центр ЮрИнфоР", 2001.
20. Ногина О.А. Налоговый контроль: вопросы теории. - СПб.: Питер, 2002.
21. Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні: Монографія. - Ірпінь, Академія державної податкової служби України, 2001.
22. Тарасенко В. Повноваження органів державної податкової служби при погашенні податкових боргів (з урахуванням змін, внесених до Закону України "Про державну податкову службу в Україні") // Вісник податкової служби України. - 2005. - № 21 (351). - С. 35.
23. Финансовое право: Учебник / Под ред. О.Н. Горбуновой. - М.: Юристъ, 1996.

 
 

Цікаве

Загрузка...