WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Форми податкового контролю згідно з законодавством України - Реферат

Форми податкового контролю згідно з законодавством України - Реферат

комплекс контрольних заходів є специфічною формою податкового контролю, через яку реалізують завдання податкових органів з перевірки правильності обчислення, повноти та своєчасності сплати до бюджетів платежів, що спрямована на встановлення реального розміру об'єкта оподаткування.
Ця форма податкового контролю виходить за межі суто розрахункових операцій щодо формального визначення подадкового зобов'язання платників. Можна сказати, що вона передує таким діям, оскільки необхідно провести спеціальні контрольні заходи (обстеження, хронометражі тощо) зі збору об'єктивної інформації про витрати такого платника, розмір його активів, кількості осіб, які перебувають з ним у відносинах найму, а також оцінці інших елементів податкових баз.
Цей інститут є відносно новим у національному законодавстві, спроби його застосування робилися з 1998 року. Із внесенням 22 червня 2004 року змін до підпункту 4.3.3 пункту 4.3 статті 4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" [6] (далі - Закон № 2181) конкретна методика визначення суми податкових зобов'язань за непрямими методами повинна затверджуватися законом. Оскільки такий закон ще не прийнято, то даний інститут в Україні на сьогодні фактично не застосовується.
4. Податкові пости. Ця форма податкового контролю запроваджується лише щодо окремих категорій платників податків. Вперше вона застосовувалася у період з 1 лютого 1997 по 1 квітня 2000 року відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 1997 р. № 9 [9].
На сьогодні податкові пости, що запроваджуються, можна поділити на три види. Перший - це контрольні пости, що створюються на підприємствах-виробниках спирту відповідно до наказу Державної податкової адміністрації України від 24 березня 2004 року № 160 [12].
Другий вид податкових постів - це так звані постійні представники податкових інспекцій, що створюються з 31 березня 2005 року згідно з Законом України від 25.03.2005 № 2505-IV [3] та наказу Державної податкової адміністрації України від 14.05.2005 р. № 178 [13]. На відміну від попереднього виду податкових постів постійні представники діють на акцизних складах підприємств, що виробляють горілку та лікеро-горілчані вироби.
Третій вид податкових постів, що має аналогічну назву, запроваджений згідно з Законом України "Про внесення змін до деяких законів України" від 7 липня 2005 року № 2775-IV [1] на підприємствах, що виробляють продукти органічного синтезу із використанням спирту етилового денатурованого (технічного спирту).
Суть податкових постів полягає у тому, що запроваджується принцип, схожий до того, що застосовується у митній сфері, коли на території підприємства діє режим митного складу, і підакцизний товар може бути випущений за межі приміщення підприємства-виробника лише у випадку сплати акцизу, або коли є повна вірогідність того, що його буде сплачено.
Метою податкових постів є підвищення ефективності роботи із запобігання та боротьби з незаконним виробництвом і обігом спирту та продукції з вмістом спирту, посилення контролю за повнотою та своєчасністю надходжень до бюджету акцизного збору
5. Видача висновків, дозволів, приписів і погодження певних дій платників податків. Згідно із законодавством, в окремих випадках підставою для здійснення визначених дій є попереднє отримання платниками податків згоди органів ДПС на їх здійснення. Така форма участі податкових органів у вирішенні окремих питань, пов'язаних з оподаткуванням, гарантує більш якісне виконання платниками покладених на них податкових обов'язків. Так, відповідно до Закону про ДПС рішення про надання відстрочення та розстрочення податкових зобов'язань, вирішення питань щодо податкового компромісу, списання безнадійного боргу здійснюється податковими органами за зверненнями платників. Також державні податкові інспекції надають суб'єктам підприємницької діяльності дозволи на відстрочення оплати (погашення) векселів, що виписуються при здійсненні операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах.
Відповідно до абзацу другого підпункту 7.7.5 пункту 7.7 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість" [5] податкові органи надають органам державного казначейства висновки із зазначенням суми, що підлягає відшкодуванню з бюджету платникам, так зменшуючи можливість безпідставного відшкодування ПДВ.
Випадки попереднього одержання платниками дозволів податкових органів на здійснення окремих операцій (дій) також передбачені при застосуванні режимів податкової застави та адміністративного арешту активів, податкових постів і в деяких інших випадках.
6. Одержання пояснень. Ця форма не має самостійного застосування і виступає як допоміжні заходи при здійсненні інших форм податкового контролю. Так, відповідно до п. 3 статті 11 Закону про ДПС податкові органи мають право: одержувати у платників податків (посадових осіб платників податків) пояснення з питань, що виникають під час перевірок і стосуються реалізації повноважень органів ДПС.
Обов'язок платників податків давати пояснення з питань оподаткування у випадках, передбачених законами, під час перевірок, що проводиться податковими органами, передбачений також частиною 3 статті 9 Закону України "Про систему оподаткування" [7].
Специфічними видами цієї форми контролю могли б виступати одержання висновків спеціалістів, експертів, свідчення свідків, але, на жаль, такі контрольні дії хоча і мають місце, але чітко не визначені національним податковим законодавством. Наприклад, обов'язкова участь понятих передбачена під час опису активів платника, випадок залучення суб'єкта оціночної діяльності (експерта) - при опечатуванні кас, касових приміщень, складів та архівів на період до ухвалення відповідного рішення судом про спонукання платника до проведення інвентаризації.
7. Обстеження приміщень.Проведення перевірок і деяких інших контрольних заходів вимагає дослідження не лише звітності та інших документів платника, але й фактичних результатів його діяльності (продукції на складах, обладнання, приміщень). Це дозволяє визначити відповідність фактичних даних про господарську діяльність платника (об'єкти оподаткування) наданим ним документальних даних. Ця форма контролю хоча і має місце майже у всіх випадках проведення виїзних податкових перевірок, але Законом про ДПС не визначена, оскільки відповідна норма була вилучена Законом України від 12.01.2005 № 2322-IV [2].
Разом з тим норми про відповідне право податкових органів чи обов'язок платників не перешкоджати його реалізації збереглися в ряді правових актів, зокрема, Указі Президента України від 13.07.2000 № 886/2000 (п. 5) [8], Законі України "Про систему оподаткування" (п. 4 частини 1 статті 9) [7], Законі України № 2181 (підпункт "г" підпункту 9.1.2 пункту 9.1 статті 9).
8. Одержання та вилучення документів. При здійсненні податкового контролю органи ДПС наділені досить широкими повноваженнями зі збору інформації, зокрема у формі документів з різних джерел. Відповідно до статті 11 Закону про ДПС податкові органи мають право, у визначених законодавством випадках, одержувати безоплатно необхідні відомості від платників податків, банків, НБУ та його установ, від органів, уповноважених проводити державну реєстрацію суб'єктів, а також видавати ліцензії на провадження видів господарської діяльності, від органів внутрішніх справ, від органів реєстрації актів громадянського стану тощо.
Крім того, органи ДПС у випадках та у порядку, встановлених законами України, мають право надсилати платникам письмові запити з вимогою надати не лише пояснення щодо зазначених у них фактів, а й документальне їх підтвердження.
При проведенні перевірок податкові органи наділені правом вилучати у підприємств, установ та організацій копії фінансово-господарських і бухгалтерських документів, а при проведенні арешту активів платника податків на підставі рішення суду - вилучати оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (п. 9 статті 11 Закону про ДПС). При цьому вилученню підлягають

 
 

Цікаве

Загрузка...