WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Форми податкового контролю згідно з законодавством України - Реферат

Форми податкового контролю згідно з законодавством України - Реферат


Реферат на тему:
Форми податкового контролю згідно з законодавством України
У національному законодавстві відсутній перелік форм податкового контролю, хоча аналіз правових актів дає підстави впевнено говорити про певну їх представленість. У науковій літературі також не існує єдиної думки щодо сутності та видів цього явища. Позиції вчених щодо форм податкового контролю відрізняються і обумовлюються різним розумінням форми, як способу вираження змісту явища у цілому, а також форми фінансового контролю зокрема.
Дослідження питання про форми податкового контролю є досить актуальним на сьогодні, особливо, зважаючи на його недостатню теоретичну розробленість, активізацію роботи над удосконаленням податкового законодавства. Без відповіді на зазначене коло питань не можна чітко закріпити у законодавстві ту чи іншу форму контролю, визначити межі компетенції податкових органів у сфері оподаткування, покращити якість податкового контролю та, найголовніше, гарантувати додержання прав і законних інтересів платників податків та інших учасників податкових правовідносин.
Одним з найскладніших питань у науці фінансового права залишається питання про співвідношення форм і методів фінансового (податкового) контролю, адже одні і ті ж явища різними авторами розглядаються як форма, метод і навіть вид податкового контролю.
На сьогодні можна виділити дві найбільш поширені думки щодо питання форм і методів податкового та фінансового контролю. Прихильники першої думки вважають, що формами податкового контролю є окремі сторони виявлення змісту контролю залежно від часу здійснення контрольних заходів [18, с. 123; 17, с. 68; 14, с. 13; 23, с. 63-64; 20, с. 243]. Дана позиція набула досить широкої підтримки у наукових колах, і навіть лягла в основу класифікації форм фінансового контрою у законодавстві окремих країн. Зокрема, стаття 265 Бюджетного кодексу Російської Федерації закріплює такі форми державного фінансового контролю як попередній, поточний і наступний, тобто класифікує контроль саме за часом здійснення [20, с. 115].
Друга полягає у розумінні форм контролю як способів вираження не окремих сторін, а сутності контролю у цілому, з урахуванням його правової природи. На відміну від попередньої позиції, друга група вчених критерій часу здійснення контрольних заходів розглядає в основі класифікації не форм контролю, а одного із численних видів контролю [16, с. 89; 19, с. 29; 20, с. 116].
Ми дотримуємося другої точки зору, оскільки вона, на нашу думку, найбільш повно враховує загальнонаукове розуміння форми контролю як "способу організації і вираження певним чином впорядкованої сукупності контрольних процедур" [15, с. 50-51] та відображає його сутність.
Якщо розглядати податковий контроль як цілеспрямовану діяльність уповноважених органів, то формою (зовнішнім проявом змісту) контролю будуть виступати конкретні способи організації та здійснення контрольних процедур. При цьому способи такого прояву мають правову природу, оскільки здійснюються на основі неухильного дотримання вимог правових актів і завжди мають для учасників контрольних правовідносин певні юридичні наслідки.
Варто погодитися з Ногіною О.А., що "попередній, поточний, наступний контроль насправді об'єктивуються і знаходять свій зовнішній реальний вираз, наприклад, у перевірці і співставленні показників проектів бюджетів, в експертизі тощо, тобто самі мають певні форми, а відповідно є видами фінансового контролю" [20, с. 116-117]. Адже, якщо розвивати думку прихильників першого напряму, то як основу для класифікації форм контролю можна взяти будь-яку окрему сторону контролю, тобто критерій поділу на види, зокрема: суб'єктів, об'єктів, місця контролю тощо.
Кучеров І.І. виділяє такі основні форми податкового контролю, як ревізія, перевірка і нагляд [19, с. 28]. З такою позицією можна погодитися лише частково, оскільки далеко не всі із запропонованих механізмів застосовуються саме у сфері податкових правовідносин і мають відповідне правове підґрунтя. Законодавством не передбачено такої форми податкового контролю, як ревізія. На нашу думку, її функції виконує планова податкова перевірка. Така форма, як нагляд, також не передбачена податковим законодавством, і характерна для органів прокуратури, які не є органами податкового контролю.
Таким чином, із названих Кучеровим форм лише податкова перевірка є формою податкового контролю, що дійсно передбачена законодавством.
Разом з тим податкові перевірки не є єдиною формою податкового контролю, хоча й найпоширенішою. В українському законодавстві, на відміну, наприклад, від російського, відсутня окрема стаття, яка б давала, якщо не вичерпний, то хоча б примірний перелік основних форм податкового контролю. Тому, враховуючи наші підходи до розуміння форм контролю, спробуємо усе ж таки виділити ті, які регламентовані національним податковим законодавством.
На нашу думку, крім податкової перевірки, можна виділити такі форми податкового контролю.
1. Облік платників податків та інших елементів, пов'язаних з оподаткуванням. Однією із функцій органів державної податкової служби (далі - органи ДПС), визначених Законом України "Про державну податкову службу в Україні" [4] (далі - Закон про ДПС), є облік платників податків, що здійснюється практично на усіх рівнях системи податкових органів. Дана функція виражається при формуванні та веденні Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів, Єдиного банку даних про платників податків-юридичних осіб та здійсненні у зв'язку з цим цілого ряду контрольних процедур.
Облік платників є однією із основних передумов здійснення ефективного податкового контролю за правильністю обчислення і своєчасністю надходження податків і зборів, що фактично передує усім іншим формам контролю у сфері оподаткування, а тому займає особливе місце в діяльності податкових органів.
Діяльність податкових органів щодо обліку не обмежується лише обліком платників податків. Органи ДПС також здійснюють облік надходження самих податків і зборів, окремих об'єктів оподаткування чи інших елементів, пов'язаних із оподаткуванням. Зокрема, відповідно до статті 8 Закону про ДПС державні податкові інспекції ведуть облік векселів, що видаються суб'єктами підприємницької діяльності при здійсненні операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах у порядку, визначеному наказом Державної податкової адміністрації України від 25 лютого 2002 року № 83 [10].
2. Перевірка даних обліку та звітності. Відповідно до п. 3 статті 10 Закону про ДПС, однією із функцій державних податкових інспекцій є контроль своєчасності подання платниками податків бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням податків, інших платежів, а також перевірка достовірності цих документів щодо правильності визначення об'єктів оподаткування і обчислення податків.
Наказом Державної податкової адміністрації Українивід 27.10.2004 № 616 [11] затверджено форму Акта про результати камеральної перевірки податкових декларацій (розрахунків). Разом з тим, цим наказом затверджено форму акта не з усіх видів податків, з яких передбачено подачу декларацій чи розрахунків, а лише щодо окремих загальнодержавних i місцевих податків i зборів. У переліку відсутні, наприклад, такі податки, як податок на прибуток та ПДВ, хоча за цими платежами передбачено обов'язкове подання податкової звітності. Не передбачено форми акта щодо цих двох платежів й іншими правовими актами.
Подані декларації підлягають обов'язковому вивченню, навіть і поза межами здійснення камеральної перевірки, оскільки виявити неточності у поданій декларації контролюючі органи можуть лише дослідивши їх. Виявлені при цьому невідповідності є підставами для проведення інших форм податкового контролю.
Таким чином, ця форма податкового контролю відрізняється від камеральної (невиїзної) податкової перевірки.
3. Контрольні заходи в межах процедури визначення податкових зобов'язань платників податків за непрямими методами. Зазначений

 
 

Цікаве

Загрузка...