WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні: правові аспекти - Реферат

Фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні: правові аспекти - Реферат


Реферат на тему:
Фактори відтворення тіньових відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності
Визначення факторів, що зумовлюють або сприяють відтворенню тіньових відносин у сфері ЗЕД, спостереження й встановлення тенденцій щодо їх змін, є необхідною передумовою для розробки ефективних організаційно-правових заходів протидії розповсюдженню тіньових процесів. Для подальшої розробки цих питань у межах нашого дослідження необхідно зазначити, що вивченню економічних причин тінізації приділили увагу багато вітчизняних і зарубіжних вчених [1-9]. Серед них А. Базелюк, О. Бандурка, В. Бордюк, В. Геєць, А. Горщак, С. Головін, М. Глухівський, П. Гутман, Е. Дідоренко, А. Ділнот, С. Коваленко, Ю. Козлов, Т. Корягіна, А. Ларьков, В. Мамутов, О. Мандибура, К. Макафі, М. Ніколаєва, В. Попович, В. Рутгайзер, А. Савельєв, О. Турчинов, Е. Фейг, А. Шевяков, А. Шохін.
Учені називають різні причини тінізації економіки - від поганої роботи правоохоронних органів [3], недосконалого правого забезпечення детінізації економіки [2; 6; 8] до особливого менталітету українського народу, сформованого "поганою спадщиною, втратою моральних цінностей ще в радянські часи, коли державний апарат був зацікавлений у існуванні тіньової економіки" [9].
Причини тінізації економіки вивчали майже всі вищеназвані та інші дослідники. Однак узагальненню основного масиву цих публікацій, аналізу причин тінізації економічних відносин, у тому числі і дослідженню теоретико-методологічних аспектів причинного комплексу глобалізації тіньових процесів в Україні присвячено спеціальний розділ (розділ 3.3) в Загальній частині теорії детінізації економіки [11, 221-255].
Проблеми співвідношення злочинності та тіньової економіки в контексті концепції причин, умов та етапів тінізації економічних відносин розглядались у підрозділі 3.3.4.
Визначаючи причини і умови тінізації економічних відносин у даній роботі висувається гіпотеза, що є загальні макрорівневі фактори, які впливають на тінізацію відносин в усіх галузях народного господарства та напрямах підприємницької діяльності. У той же час, кожній галузі народного господарства, напряму підприємницької діяльності притаманні також власні, специфічні причини й умови відтворення тіньових відносин, які залежать від технології капіталооборотних операцій предметної області, причинно-мотиваційним наслідковим і суб'єктним складом. Тобто йдеться про структуризацію причинних комплексів за схемою загальне і особливе [11, 222-225], що свідчить про необхідність дослідження цих проблем у сфері ЗЕД. Більше того, дослідження факторів, що впливають на відтворення тіньових відносин безпосередньо у сфері зовнішньоекономічних відносин практично відсутні.
Поряд з цим, потрібно зазначити, що розробці теорії детермінації, причинності тих чи інших соціальних явищ, процесів, проявів більше уваги приділяє кримінологічна наука [10]. Водночас, необхідність дослідження цих питань у сфері управління можна підтвердити масою прикладів з управлінської практики, коли прийняте те чи інше управлінське рішення саме ставало причиною виникнення тіньових чи інших негативних явищ або принаймні стимулюючою умовою для вчинення глобалізованих тіньових проявів. Принаймні рішення з приватизаційних процедур взагалі і з участю трастів, рішення, що відображають формування фіскальної спрямованості чинної системи оподаткування та обвальна лібералізація ЗЕД, сьогодні є загальновизнаними факторами, що вплинули на глобалізацію тіньових відносин в Україні. Беззаперечним є той факт, що розробити організаційно-правові засади створення економічних передумов детінізації зовнішньоекономічної діяльності не можливо без визначення і усунення факторів, що впливають на відтворення тіньових відносин у сфері ЗЕД. Не можна вдосконалити організаційну і функціональну структуру реєстраційно-дозвільних і контрольних органів держави, органів корпоративного управління суб'єктів ЗЕД без виявлення відповідних недоліків, які є причинами або принаймні сприятливими умовами для відтворення тіньових проявів у сфері ЗЕД.
Причини та умови тінізації зовнішньоекономічних відносин, як будь-яке складне багатофакторне явище, можна класифікувати за різними ознаками. За характером їх можна поділити на об'єктивні і суб'єктивні. Об'єктивні - зовнішні ситуації, події, явища, що зумовлюють, сприяють вчиненню тіньових проявів. Суб'єктивні - в одних ситуаціях формуються на основі об'єктивних - безвихідне становище, викликане надмірним податко-вим навантаженням, на підставі якого формується правовий нігілізм і до інших ситуацій, де не зумовлюється протиправна поведінка особи. Проходить нівелювання моральних цінностей, підривається повага до закону як такого. Його порушення переходить із розряду аномалії в статус дещо ризикової, але звичайної і необхідної події, яка сприймається як обов'язковий елемент підприємливості. Принципове дотримання закону сприймається як аномалія, нездатність до підприємницької діяльності, звичайне "буквоїдство", несумісне з успішним бізнесом. Під впливом об'єктивних і суб'єктивних факторів проходить деформація морально-психологічних якостей особистості. "Межа між бізнесом і шахрайством стирається" [1, 170].
Класифікацію факторів можна продовжити за іншими ознаками. Ми дали її характеристику за тими ознаками, що, з одного боку, необхідні для аналізу і розробки цих проблем у сфері ЗЕД, а з іншого - дозволяють зрозуміти структуру й методологічні засади багатофакторної (причинно-стимулюючої, причинно-наслідкової) обумовленості виникнення і розвитку тіньових відносин, як і ,,...обумовленість (жорстку, розпливчасту, імовірнісну) будь-яких інших соціальних явищ, об'єктів, подій у їх сталому стані чи трансформаційних змінах" [12, 44].
Тіньові зовнішньоекономічні відносини, як і інші, пов'язані з ними негативні соціальні явища, обумовлює ціла система політичних, морально-психологічних, економічних факторів, які мають організаційно-правове підґрунтя. Вони відображають відповідні організаційні, правові і правозастосовчі прорахунки. Результатом таких прорахунків, з одного боку, є: недосконалі механізми реалізації економічної і зовнішньоекономічної політики держави; неналежне функціонування відповідних державних органів (незважаючи на надмірне зростання їх чисельності); інертність і пасивність (щодо захисту своїх економічних інтересів), суб'єктів корпоративного управління та самоврядування трудових колективів; з іншого - закономірна реакція учасників зовнішньоекономічних відносин на ці прорахунки - перенесення

 
 

Цікаве

Загрузка...