WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Фактори відтворення тіньових відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності - Реферат

Фактори відтворення тіньових відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності - Реферат

своєї діяльності за межі державного контролю, з відповідним вчиненням ряду правопорушень, що супроводжують будь-яку протизаконну діяльність.
Наведені загальносоціальні фактори - це явища, процеси, чинники, наслідки і інші прояви реальної діяльності, які здійснюють будь-який обумовлюючо-стимулюючий вплив чи є сприятливими умовами для відтворення тіньових відносин у сфері ЗЕД. Щодо рівня прямої детермінаці, на першому місці стоять організаційно-управлінські фактори, що мають економічнепідґрунтя, є безпосередніми причинами вчинення тіньових проявів (безпосередньо їх продукують). Другі - закріплюють перші у правову форму і відтворюють певні технічні технологічні передумови, які продукують відповідні мотиви тіньової поведінки і опосередковано впливають на її виникнення (стимулюють, провокують протиправну поведінку, але не зумовлюють її). Треті - створюють сприятливе політичне, ідеологічне морально-психологічне середовище, що стимулює відповідні сприятливі умови розповсюдження тіньових зовнішньоекономічних відносин та вчинення конкретних тіньових проявів. Роль останніх, загальносоціальних факторів зводиться до того, що вони оправдовують, підводять ідеологічну, морально-психологічну базу, стимулюють або якось по-іншому сприяють вчиненню тіньових проявів чи відтворенню як тіньових відносин, так і безпосередніх чинників, що їх обумовлюють. Фактори, які функціонують на загальносоціальному рівні і створюють сприятливий фон для негативних проявів у сфері суспільних відносин іменують соціальними передумовами. "...Поряд з цим, умови - це явища, процеси, ідеї та таке інше, необхідні для того, щоб настали певні наслідки, але самі по собі на детермінаційно-зумовлюючому рівні вони їх не викликають" [11, 222].
У той же час самі тіньові прояви, відтік валютних коштів за кордон, як наслідок певних причин і умов, набувають статусу причин для інших негативних явищ - зниження надходжень до бюджету, недофінансування соціальних програм тощо. Визначення таких складових елементів факторів, як причини, умови, наслідки, причинно-наслідкові зв'язки (безпосередні, опосередковані, стимулюючі) має значення як для наукового аналізу факторів тінізації у сфері ЗЕД, так і для практики. При розробці організаційно-управлінських заходів чи прийняття управлінських рішень знання про фактори дозволяють сконцентрувати зусилля не тільки на локалізації наслідків, спричинених тіньовими проявами, що завжди виводять на перше місце репресивні методи, якими не завжди можна розв'язати проблему в цілому, а й на усуненні причин, що зумовлюють тіньові прояви, і умов, що сприяють їх вчиненню.
У заходах детінізації економіки на 2002-2004 рр., ухвалених Указом Президента України від 05 березня 2002 р. № 216/2002 [12, 161], основними причинами розповсюдження тіньової економічної діяльності в Україні визначено, наприклад, "високий податковий тиск", "низький рівень податкової дисципліни", "нестабільність податкового законодавства", "недостатню прозорість процедури приватизації державного майна" тощо, останні три з яких швидше є сприятливою умовою і певною мірою спонукальним мотивом вчинення тіньових проявів. Саме цей спонукальний мотив, щодо можливості безнаказано реалізувати тіньовий намір й ухилитись від оподаткування чи повернути валютну виручку з-за кордону, придає зазначеним й іншим подібним факторам відтінок причинного характеру. Саме тому ці і ряд інших факторів-передумов, факторів-наслідків авторами вищезгаданих Заходів щодо детінізації економіки (далі - Заходи) безапеляційно віднесено до "категорії" причин, що зумовлюють виникнення тіньових відносин . Це пояснюється тим, що наведений нами поділ факторів на (безпосередні й опосередковані) причини й стимулюючі умови більше розроблено в кримінологічній науці, ніж у теорії управління. У той же час, як зазначалось вище, в управлінській науці і практиці тих чи інших управлінських рішень ці методологічні аспекти мають суттєве значення. Про це свідчать неодноразові факти, коли від того чи іншого управлінського рішення щодо розв'язання проблем детінізації економіки фіскально-репресивним шляхом або "легалізації" тіньової економіки шляхом амністії тощо суспільство отримувало результат, зворотний задекларованому [1, 54-55; 14].
Поділ факторів на причини та умови певною мірою є умовним, оскільки зазначені вище явища, процеси, умови та чинники перебувають у стані постійної взаємодії, взаємозв'язку, а їх роль у системі детермінації може змінюватись. Тобто соціальні чи технологічні передумови тінізації відносин можуть ставати безпосередніми причинами, що прямо зумовлюють виникнення інших негативних, у тому числі і тіньових проявів. Так, надмірна зарегульованість підприємницької діяльності, низький рівень оплати праці держслужбовців може бути причиною таких тіньових проявів, як корупційні діяння.
У той же час сама "зарегульованість", корупція або правова незахищеність суб'єктів господарювання від сваволі чиновників є швидше наслідком, ніж безпосередньою причиною тіньових економічних відносин. Теж саме можна сказати і про таку причину розповсюдження тіньової економічної діяльності, як "низький рівень податкової дисципліни". Остання можлива на фоні хаотично-непрозорих і технологічно можливих масових тіньових відносин з метою ухилення від оподаткування, яке окремим складом правопорушення з'явилось в Україні з появою нової системи оподаткування.
Таким чином, із визначених у Заходах щодо детінізації економіки України на 2002-2004 роки причин тіньової економічної діяльності в Україні, безпосередньою причиною, що на детермінаційному рівні зумовлюює тіньову економічну діяльність, можна виділити одну - високий податковий тиск на суб'єктів підприємницької діяльності. Усі інші є опосередкованими причинами розповсюдження тіньових процесів або передумовами, що сприяють відтворенню тіньових економічних процесів і похідних від них тіньових проявів у вигляді корупції, ухилень від оподаткування, неповернення валютної виручки з-за кордону тощо. Поряд з цим, надмірний податковий тиск як безпосередньозумовлюючий фактор тіньової поведінки основної частини суб'єктів підприємництва є результатом відповідних управлінських і правових рішень, закладених у чинній системі оподаткування України. Виходячи з зазначеного, цей, на перший погляд суто економічний фактор, що зумовлює тіньову економічну поведінку суб'єктів підприємництва з метою розкриття і класифікації його технологічних складових, доцільно віднести також до категорії організаційно-правових факторів, які виникли на підґрунті

 
 

Цікаве

Загрузка...