WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Основні міжнародні правові акти про економічні та культурні права людини - Реферат

Основні міжнародні правові акти про економічні та культурні права людини - Реферат

Міністерство Освіти України
Івано-Франківський інститут права,
економіки та будівництва
Кафедра теорії держави та права
Курсова робота
з теорії держави і права
Тема " Основні міжнародні правові акти про економічні та культурні права людини"
Виконав: ст. гр. Ю - 98 - 1
Фіалковський Р.С.
Науковий керівник:
доц. Васькович Й.В.
Івано-Франківськ
1998р.
Зміст
Вступ
1. Поняття прав людини.
2. Права людини та їхня відмінність
від інших прав.
3. Визначення і характеристика економічних,
політичних і соціальних прав людини.
4. Міжнародно-правові стандарти
та джерела прав людини.
5. Міжнародно правові документи про економічні,
політичні та культурні права.
5.1. Міжнародно правові документи,
які захищають економічні права людини.
5.2. Міжнародно правові документи,
які захищають політичні права людини.
5.3. Міжнародно правові документи,
які захищають культурні права людини.
6. Міжнародно-правові організації з прав людини.
6.1. Всесвітні.
6.2. Регіональні.
7. Основні тенденції розвитку прав людини.
8. Міжнародно-правові стандарти з прав людини та законодавство України.
Висновки
Список використаних першоджерел
Вступ
У сучасному світі немає суспільства, в якому не використовувалися б, не культивуалося б поняття права. Тому правильне розуміння тих явищ, які цим поняттям відображаються, набуває безпосередньо світоглядного значення. Світогляд людини не може бути повним, досконалим, якщо у ньому відстні знання щодо сутності права.
Прте "участь" у форсуванні світогляду людини - не єдиний прояв реального значення положень, викладених у даній курсовій роботі.
Немає, ясна річ, такої людини, яка у своєму буденному житті не використовувала б таких слів, як "право", "права", "свобода", "обов'язок" та ін. Адже саме до цих термінів (точніше - до понять, що ними позначаються) вдаються тоді, коли виникає потреба довести обгрунтованість своїх вимог, очікувань, виправдати свої вчинки, дії. А переконливість, ефективність застосування у таких випадках, зазначених понять і термінів відчутно посилюється, якщо їх розуміння грунтується на наукових аргументах, висновках..
1. Поняття прав людини.
"Ми, народи Об'єднаних націй, повні рішучості... знову утвердити віру в основні права людини, в достоінство і цінність людської особистості, в рівність прав чоловіків та жінок і в рівність прав великих і малих націй" - Преамбула Статуту Організації Об'єднаних Націй, створеної в 1945 р.
Концепція прав людини включає у себе два поняття цієї ідеї, дві групи прав. Перше полягає в тому, що невід'ємні і невідчужувані права належать людині тому, що вона людина. Це моральні, або природні права, які випливають з самої людської природи кожного індивіда, і призначення їхнє у тому, щоб підтримувати в людині почуття власної гідності. До другого понятя належать юридичні права, які встановлюються відповідно до нормотворчих процесів, які відбуваються як на національному, так і на міжнародному рівні. Основою подібних прав є згода тих, на кого вони розповсюджуються, тобто згода суб'єктів права, у той час, як основупершої групи прав складає природний порядок.
Основні права людини - це певні можливості людини, які необхідні для її існування та розвитку в конкретно-історичних умовах, об'єктивно вивчаються досягнутим рівнем розвитку людства (економічним, духовним, соціальним) і мають бути загальними й рівними для кожної людини .
Права людини - це невідчужувані свободи і права особи, які індивід отримує в силу вого народження, основне поняття природного і, взагалі, будь-якого права в світі . Права охоплюють громадянські права і політичні свободи, економічні і культурні права, а також права спільнот, тобто дітей, жінок, національних меншин, народів тощо. До певної міри, можна гворити і про права людства. При розповсюдженні прав людини на спільноти вони не відчужуються від індивіда, вихідним залишається ивзнання самоцінності всіх індивідів, що складають ту чи іншу спільноту.
2. Права людини та їхня відмінність
від інших прав.
Права людини принципово відрізняються від інших правза двома аспектами. По-перше, вони характеризуються тим, що:
- належать кожній людині тільки через її людську природу (нема необхідності їх купувати чиотримувати від когось);
- у визначених законом межах вони є невід'ємними;
- всі можуть їх застосовувати і користуватися ними рівною мірою.
По-друге, основні обов'язки, щовипливають з прав людини, покладені на держави та їхні уряди, а не на інших людей .
Основним у характеристиці прав людини є те. що вони повинні бути під захистом закону. Більше того, будь-які суперечки стосовно цих прав мають розглядатися компетентним. Безстороннім і незалежним судом, який застосовуватиме процедури, що забезпечать повну рівноправність та справедливість щодо всіх сторін, і вирішуватиме суперечку згідно з існуючими законами, що відому громадськості та відкрито проголошені.
3. Визначення і характеристика економічних, політичних і соціальних прав людини.
Термін "права людини" використовуються для визначеня широкого спектру прав - від права на життя до права на культурну самобутність. Вони включають усі елементарні передумови існування, відповідного людській гідності. Ці права можуть упорядковуватися і називатися по різному. На міжнародному рівні, як правило, існує відмінність між громадянськими та політичними правами, з одного боку, та економічними, соціальними та культурними правами, з іншого. Ідея сформувати основні права виникла з потреби захистити людину від тиранічного використання державної влади. Тому спочатку увага була зосереджена на тих правах, які зобов'язують державну владу втримуватися від певних дій. Права людини цієї категорії, звичайно, називають фундаментальними свободами. Саме ці ідеї слугують орієнтирами для законодавчого забезпечення умов життя, гідних людини.
Специфічна природа прав людини, як суттєвої передумови розвитку людства, впливає як на відносини між людиною та державою, так і на стосунки між самими людьми. Перший тип впливу відомий, як "вертикальний ефект" прав людини.
Проте, хоча первинною метою прав людини є встановлення правил відносин між людиною і державою, деякі з цих прав також є важливими у стосунках між людьми. Цей, так званий "горизонтальний ефект", крім всього іншого, означає, що держава в особі своїх органів не тільки зобов'язання утримуватися від порушення прав людини, але й мусить захищати людину від зазіхань інших людей.
Є тільки класифікації прав людини. Одна з класифікацій поділяє права на "класичні" та "соціальні".
Перші

 
 

Цікаве

Загрузка...