WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Фінансова діяльність органів місцевого самоврядування у комунальній сфері - Реферат

Фінансова діяльність органів місцевого самоврядування у комунальній сфері - Реферат


Реферат на тему:
Фінансова діяльність органів місцевого самоврядування у комунальній сфері
В умовах ринкової економіки, забезпечення нормального функціонування житлово-комунального господарства необхідний рівень і якість обслуговування населення та інших споживачів визначаються чітким розмежуванням функцій управління, права власності, системою договірних відносин, об'єктивним поєднанням економічних і адміністративних методів впливу на діяльність усіх господарюючих суб'єктів на території місцевої громади.
Науково-теоретичними джерелами статті є нормативно-правові акти, роботи з фінансового та конституційного права, теорії фінансів. Проблему повноважень органів місцевого самоврядування у своїх роботах висвітлювали Василик О.Д. [5], Воронова Л.К. [6], Горний М.Б. [7, с. 10-14], Кампо В.М. [11, с. 7-20], Кірсанов С.О. [9, с. 30-33], Кравченко В.І. [10], Погорілко В.Ф. [12, с. 173-185], Фрицький О.Ф. [12, с. 173-185]. Але роботи цих авторів стосувалися лише загальних положень щодо повноважень органів місцевого самоврядування у сфері фінансів.
Метою статті є вивчення системи нормативно-правових актів, що регулюють відносини органів місцевого самоврядування в сфері житлово-комунального господарства та дослідження інституту комунального замовлення як одного з основних інструментів фінансового забезпечення функціонування комунального господарства.
Для реалізації поставленої мети перед автором постали наступні завдання: розкрити поняття і сутність місцевого самоврядування та комунального господарства, взаємовідносин між ними, з'ясувати поняття комунального замовлення та охарактеризувати суб'єктів діяльності з забезпечення функціонування і розвитку місцевого самоврядування.
Реформа житлово-комунального господарства, яка сьогодні реалізується в Україні, не матиме бажаного результату, якщо органи місцевого самоврядування не будуть зацікавлені в намічених перетвореннях. Тільки глибоко усвідомлена, економічно приваблива і науково обґрунтована діяльність органів місцевого самоврядування здатна здійснити повноцінні перетворення у житлово-комунальному обслуговуванні населення.
Однією з важливих цільових функцій місцевого самоврядування на сьогодні є економічний розвиток територіальної громади. Місцеве самоврядування покликано забезпечити самостійне вирішення населенням більшості питань місцевого значення. Для цього необхідна відповідна законодавча і фінансова база, стабільна місцева економіка і вільне володіння, користування і розпорядження комунальною власністю. Слід враховувати, що проблема самостійності місцевого самоврядування може бути досить успішно вирішена за наявності достатніх коштів для покриття, як мінімум, обов'язкових витрат місцевих бюджетів за умови довгострокового фінансового планування.
Вивчаючи питання діяльності місцевого самоврядування з фінансування комунального господарства, доцільно дати визначення деяких понять. Так, відповідно до чинного законодавства, місцеве самоврядування - це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України [2]. Органи місцевого самоврядування мають комунальну власність, місцевий бюджет. Вони здійснюють функції управління, пов'язані з задоволенням суспільних потреб населення відповідної територіальної громади. Ця діяльність здійснюється з використанням комунального господарства, тобто сукупності підприємств, установ, організацій, які проводять господарську діяльність на території місцевої громади.
Основними суб'єктами комунального господарства є комунальна установа, тобто некомерційна організація, створена органом місцевого самоврядування, для здійснення управлінських, соціально-культурних або інших функцій некомерційного характеру і яка фінансується ним повністю або частково, а також комунальне унітарне підприємство [7, с. 12].
Діяльність органів місцевого самоврядування базується на економічних принципах, що забезпечують успішне функціонування суб'єктів господарювання на ринку обслуговування споживачів:
1) формування ринку споживачів послуг житлово-комунального господарства, їх господарська самостійність на основі приватних економічних інтересів;
2) створення механізмів, які б забезпечували взаємну відповідальність суб'єктів договірних відносин у сфері виробництва і споживання послуг житлово-комунального господарства;
3) платність послуг;
4) соціальний захист малозабезпечених верств населення шляхом надання компенсацій з оплати житла і комунальних послуг.
До питань економічної і господарської діяльності місцевого самоврядування відносяться: визначення принципів розмежування компетенції, предметів відання і повноважень органів місцевого самоврядування; характеристику структури і функцій комунального господарства; виявлення ресурсів. Предметом відання місцевого самоврядування є питання місцевого значення, які безпосередньо забезпечують життєдіяльність населення, а також окремі державні повноваження, якими можуть бути наділені органи місцевого самоврядування. Вважаємо за необхідне зазначити, що відповідно до ст. 22, ч. 2 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", у зв'язку зі здійсненням містом Києвом функцій столиці України Київська міська рада та Київська міська державна адміністрація, кожна в межах своєї компетенції, встановленої законами України, мають право встановлювати порядок утримання та експлуатації об'єктів, розташованих у місті, та прилеглої до них території, правила благоустрою, торговельного, побутового, транспортного, житлово-комунального та іншого соціально-культурного обслуговування тощо [3].
Комунальне господарство має риси приватного господарства, оскільки підприємства, установи, організації виступають на ринку як рівноправні самостійні суб'єкти. Але на відміну від звичайного приватного господарства його метою є не отримання прибутку, а вирішення місцевих питань (задоволення суспільних потреб). Таким чином, результатами цього господарювання користуються всі жителі, і вони ж є замовниками послуг, які надаються з допомогою комунального господарства, у цьому проявляється його суспільний характер. З цього боку комунальне господарство пов'язане з органами місцевого самоврядування через виконання останніми своїх власних повноважень. Комунальне господарство складається з різних господарюючих суб'єктів, діяльність яких визначає і координує відповідний орган місцевого самоврядування. Звідси можемо виділити три складові у структурі комунального господарства:
1) органи місцевого самоврядування, які здійснюють нормативне і економічне регулювання діяльності господарюючих суб'єктів на території відповідної громади, при цьому метою такого регулювання є задоволення колективних потреб населення;
2) підприємства, установи, організації,які належать до комунальної власності. Їх взаємовідносини з органами місцевого самоврядування будуються на засадах підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності [2];
3) підприємства, установи, організації, які не належать до комунальної власності. Взаємовідносини з органами місцевого самоврядування цих господарюючих суб'єктів регламентуються ст. 18 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Дана стаття зазначає, що такі відносини будуються на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування законом. Органи місцевого самоврядування можуть організовувати проведення перевірок на таких підприємствах, установах та організаціях.
Відповідно до статті 6 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" [1] до повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері житлово-комунальних послуг належить:
1) забезпечення дотримання вимог законодавства у цій сфері;
2) розроблення і реалізація регіональних і місцевих програм, участь у розробленні і реалізації державних програм у цій сфері;
3) ліцензування певних видів господарської діяльності відповідно до закону;
4) взаємодія з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг і регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень;
5) залучення небюджетних джерел фінансування для забезпечення виконання державних і регіональних програм у сфері житлово-комунальних послуг;
6) здійснення контролю цін/тарифів

 
 

Цікаве

Загрузка...