WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Управлінські рішення в органах внутрішніх справ та їхня класифікація: правове регулювання - Реферат

Управлінські рішення в органах внутрішніх справ та їхня класифікація: правове регулювання - Реферат

№ 1155 прийнято Інструкцію про вдосконалення реагування на повідомлення про злочини, інші правопорушення і події та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України, в якій визначені основні права й обов'язки працівників органів внутрішніх справ щодо реагування на правопорушення та інші події, обов'язки керівників і відповідальних чергових органів внутрішніх справ щодо реагування на повідомлення про злочини, інші правопорушення та події, обов'язки працівників чергових частин органів внутрішніх справ щодо реагування на повідомлення про правопорушення таінші події тощо.
Порядок реагування на ті чи інші правопорушення, дії в конкретних ситуаціях визначено і в інших відомчих нормативних актах, наприклад Статуті патрульно-постової служби міліції України, затвердженому наказом МВС України від 28.07.1994 р. № 404, Інструкції з організації роботи чергової частини міського, районного відділу (управління) внутрішніх справ, лінійного відділу (відділення) внутрішніх справ на транспорті, міського, селищного відділу (відділення) міліції, затвердженій наказом МВС від 18.08.1992 р. № 485 тощо. Однак регламентація дій працівників міліції в тій чи іншій ситуації, за тієї чи іншої оперативної обстановки бажає кращого.
Дослідники даного питання вважають доцільним створення алфавітних картотек, так званого класифікатора управлінських рішень у конкретних ситуаціях (як за умов ускладненої оперативної обстановки, так і в звичайних умовах) [2]. Основним елементом класифікатора повинна стати проблемна ситуація, за наявності якої рекомендується прийняти те чи інше управлінське рішення. На жаль, подібні класифікатори в органах внутрішніх справ відсутні. У чергових частинах є лише картотека невідкладних дій щодо деяких стандартних ситуацій і кілька спеціальних планів на випадок надзвичайних подій. Тому досвід вирішення тих чи інших управлінських проблем, який, зокрема, неодноразово діставав схвальну оцінку зарубіжних експертів [8, с. 20], залишається не затребуваним. Такий класифікатор в органах внутрішніх справ можна розробляти за схемою: напрям діяльності - перелік типових завдань - перелік типових проблемних ситуацій, що виникають при виконанні певного завдання - управлінські рішення, які необхідно прийняти у певній ситуації (усні чи письмові, нормативні чи індивідуальні, стратегічні, тактичні чи оперативні) тощо. Якщо будь-якому працівникові потрібно виявити або вирішити проблемну ситуацію, звернувшись до матеріалів, які містяться у класифікаторі, він може запросити: інформацію про аналогічні ситуації, які мали місце в минулому; звіти про прийняті рішення із вказівкою засобів їхнього виконання; дані про розміщення виконавців під час розроблення та прийняття управлінських рішень; інформацію про сили та засоби, задіяні для виконання певних завдань; аналітичні висновки про ефективність підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень.
За умови виникнення проблемної ситуації, яка не відображена у класифікаторі, тобто не мала прецеденту в минулому, керівник органу внутрішніх справ і його управлінський апарат виробляють управлінські рішення, які потрібно прийняти у певній ситуації і при позитивному вирішенні проблемної ситуації, подають інформацію до керівництва інформа-ційного підрозділу, який відповідає за функціонування (поповнення бази даних) відповід-ного класифікатора.
На нашу думку, використання таких класифікаторів сприятиме покращанню якості прийнятих управлінських рішень, підвищить ефективність адміністративної діяльності органів внутрішніх справ. Крім того, використання класифікаторів дозволить працівникам органів внутрішніх справ заощаджувати час, полегшити їхню роботу під час пошуку рішень аналогічних проблем, які мали місце у минулому. Застосування з цією метою автоматизо-ваних інформаційно-пошукових систем значно скоротить час для вироблення, обґрунтуван-ня й ухвалення управлінського рішення, отже, підвищить продуктивність праці як керівника (начальника), так і працівника ОВС, який приймає управлінські рішення під час виконання правоохоронних завдань.
Перелік критеріїв класифікації управлінських рішень в органах внутрішніх справ не вичерпний. Більше того, не всі із наведених критеріїв використовуються на практиці, однак вони потрібні для того, щоб краще зрозуміти саму природу управлінського рішення в ОВС, щоб охопити систему управлінських рішень як у зовнішньоадміністративній, так і внутрішньоорганізаційній адміністративній діяльності органів внутрішніх справ. Таким чином, важливість розроблення науково обґрунтованої класифікації управлінських рішень полягає у тому, що вона дозволяє описати й упорядкувати (систематизувати) їх; забезпечити швидкість пошуку та прийняття нових рішень з урахуванням діючих; забезпечити контроль за їхнім виконанням; відділити основні види управлінських рішень від другорядних; виключити дублювання управлінських рішень; систематизувати інформацію та процеси, пов'язані з розробленням різних видів рішень, а також управлінські ситуації, що їх характе-ризують; визначити причини прийняття недосконалих, а в деяких випадках незаконних рішень; сформулювати модель прийняття управлінських рішень залежно від обставин (запровадження класифікатора управлінських рішень); диференційовано організовувати інформаційне та методичне забезпечення процесу розроблення та прийняття відповідних видів управлінських рішень.
Література:
1. Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ / За ред. Ю.Ф. Кравченка. - К., 1999. - 702 с.
2. Левченко С. Класифікація управлінських рішень в органах внутрішніх справ // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 9. - С. 75-77.
3. Бандурка О.М. Управління в органах внутрішніх справ України. - Х., 1998. - 480 с.
4. Маилян С.С. Подготовка и принятие управленческих решений в органах внутренних дел: опыт системного исследования групповых форм. - М., 2000. - 159 с.
5. Варонтутовский А.С. Полиция зарубежных стран. - М., 1993. - 345 с.
6. Черячукин Ю.В., Емельянова Е.Д., Бойченко В.В. Имидж полиции в европейских странах. - Волгоград, 2000. - 50 с.
7. Губанов А.В. Полиция зарубежных стран: организационно-правовые основы, стратегия и тактика деятельности. - М., 1999. - 288 с.
8. Співпраця правоохоронців триває: За матеріалами ЦГЗ УМВС України в Дніпропетровській області // Міліція України. - 2005. - № 12.

 
 

Цікаве

Загрузка...