WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Удосконалення системи гарантій прав і законних інтересів платників податків - Реферат

Удосконалення системи гарантій прав і законних інтересів платників податків - Реферат

податків незмінність податкових платежів і правил їх стягнення протягом тривалого терміну. Це надасть можливість як платникам податків, так і фіскальним органам зорієнтуватись серед розмаїття податкового законодавства, освоїти механізм практичної реалізації податкових правил, у тому числі і механізм захисту власних прав та інтересів, що в кінцевому результаті приведе до врівноваженості стосунків сторін, мінімізації втручан-ня в діяльність платника та появи впевненості останнього у непорушності його суб'єктивних прав та інтересів, а отже, можливості планування та прогнозування своєї діяльності.
Закон України "Про систему оподаткування" (ст. 3) встановлює дію принципу стабільності терміном на один бюджетний рік. Зрозуміло, що ніякої стабільності за такий термін досягти неможливо та ще й в умовах постійного порушення даного принципу. Наприклад, Закони України "Про податок на додану вартість", "Про податок на промисел" вступили в дію протягом бюджетного року, протягом терміну дії принципу стабільності також змінювалися розміри та порядоксправляння деяких податків та обов'язкових платежів, набирали чинності зміни, внесені до Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян", тощо.
Не сприяє забезпеченню стабільності і відсутність прямої дії податкових законів, яка породжує необхідність обов'язкових відомчих роз'яснень, що, у свою чергу, дозволяє значно частіше змінювати вимоги, звернені до платників податків.
Загалом, беручи до уваги вищенаведене, реальний шлях реалізації принципу стабільності вбачається в розробці і прийнятті Податкового кодексу України. Прийняття цього нормативного акта має в даному контексті закріпити механізм внесення змін і доповнень у податкове законодавство, визначити всі етапи податкового процесу, забезпечивши пряму дію податкового закону. Це дозволить забезпечити стабільність податкової політики, зробить дії держави в податковій сфері прогнозованими і передбачуваними, зменшить залежність платників податків від не передбачуваного збільшення податкового тиску, звільнить від необхідності "тіньової" діяльності.
Безперечно, стабільність у сфері оподаткування не може бути безмежною. Розвиток суспільних відносин обумовлює зміни в усіх сферах життєдіяльності, що неминуче призведе до необхідності змін податкового регулювання. Але, щоб здійснення зазначених змін не перетворило податковий механізм у гальмо економічного і соціального розвитку країни, вони, насамперед, повинні бути логічними і поступальними. Платнику обов'язково необхідно надавати час з моменту оприлюднення поправок до набуття ними чинності (на думку автора, не менше шести місяців) для детального ознайомлення і врахування таких змін у подальшій практичній діяльності. Зміни податкової політики повинні підтримувати гнучкість оподаткування, застрахувати його від необхідності кардинального реформування, тому що така необхідність завжди спричинюється глибокими кризовими явищами.
Наступним принципом, який можна виділити в системі юридичних гарантій захисту прав і законних інтересів платників податків, є принцип єдності прав і обов'язків.
Зміст даного принципу в зазначеному контексті полягає в тому, що надані платникам податків права і свободи повинні нерозривно поєднуватися з обов'язками владних державних органів. Без існування одного не може існувати іншого, адже будь-яке право платника може бути реалізоване тільки за посередництвом іншого суб'єкта податкових правовідносин. Здійснення платниками суб'єктивних прав і законних інтересів ставиться в пряму залежність від дій іншої сторони.
Тому бачиться необхідним пряме закріплення в податковому законодавстві правила, коли кожному праву платника податків відповідає обов'язок посадових осіб державних органів. І навіть, якщо законодавець не передбачає певних конкретних обов'язків, що відповідають встановленим правам платників податків, посадові особи державних органів зобов'язані забезпечити реальне здійснення цих прав і інтересів. Крім того, правильним, на нашу думку, є твердження авторів коментаря основних положень Податкового кодексу Російської Федерації про те, що "права платників податків мають забезпечуватись також відповідальністю посадових осіб державних органів" [28].
Принцип гуманізму також має важливе значення у визначені напрямів розвитку захисту платників податків. Слово "гуманізм" походить від латинського "humanus" - людський, людяний. Воно означає визнання цінності людини як особистості, її права на вільний розвиток і прояв власних можливостей, ствердження блага людини як критерію оцінки суспільних відносин. Гуманність - людяність, любов, повага до людини, до людської гідності [29].
У сфері дії правового захисту платників податків, їх прав та інтересів принцип гуманізму проявляється в законодавчому закріпленні відносин між державою та платником податків, незалежно від його організаційно-правової форми, на основі уважного ставлення, поваги, створення останньому умов, необхідних для нормального існування.
Разом з тим, варто зазначити, що через об'єктивні і суб'єктивні причини цей принцип не знайшов безпосереднього відображення у фіскальному законодавстві і залишається не витребуваним повною мірою на практиці. Тут важливим є, на нашу думку, досвід Російської Федерації, в податковому законодавстві якої з'явилося поняття податкової амністії щодо осіб, які вчинили податкове правопорушення. "Рішення про застосування податкової амністії приймається керівником органу податкової служби. Це означає, що вона перестала бути одноразовим актом, який здійснюється тільки на підставі рішення представницьких і законодавчих органів влади. Це положення... визначає більш локальний підхід до платників податків" [30].
Отже, принципи виступають гарантами дотримання прав платників податків, що повинні стати найвищою цінністю для держави в особі її владних уповноважених органів. Існуючі в державі податкові закони та інші правові акти фіскального характеру повинні повністю відповідати цим постулатам, ні в якому разі не ігноруючи і не вступаючи з ними у протиріччя. Підпорядкування платників податків вимогам норм права буде безболісним при умові комплексної реалізації перерахованих принципів у повсякденному житті.
У системі гарантій захисту прав і законних інтересів платників податків, поряд з використанням загальноправових, існують власні, специфічні принципи, спрямовані на захист платників податків: принцип згоди суб'єктів оподаткування повинен нести податкове навантаження; принцип законності - у трьох аспектах: тільки органу законодавчої влади надається можливість запроваджувати податки; податки встановлюються тільки

 
 

Цікаве

Загрузка...