WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Удосконалення системи гарантій прав і законних інтересів платників податків - Реферат

Удосконалення системи гарантій прав і законних інтересів платників податків - Реферат

зловживанням з боку фіскальних державно-владних органів, на відвернення можливих суб'єктивних підходів, недопущення дискримінації, зокрема у встановленні ставок податку, наданні пільг, при визначенні прав і обов'язків щодо сплати податків і неподаткових платежів тощо.
Разом з тим, у практичному застосуванні цього принципу існують певні проблеми. Думається, що повній реалізації принципу законності не сприяє наявність у чинних податкових законах великої кількості норм з бланкетними диспозиціями. Такі норми містять посилання на різні підзаконні нормативні акти, інструкції, положення, правила, що видаються виконавчими органами і регулюють відносини в різних галузях права (цивільному,адміністративному, фінансовому, земельному, господарському та ін.). Згадані підзаконні акти, як відомо з практики, нерідко не досконалі, містять протиріччя, можуть не відповідати основним положенням, закріпленим у законах, а то і основоположним принципам правового регулювання.
Одним з найважливіших постулатів інституту захисту прав і законних інтересів платників податків є принцип справедливості.
В умовах визначення шляхів і напрямів реформування податкової системи нашої держави названий принцип є надзвичайно актуальним для встановлення правових гарантій ефективної охорони і захисту суб'єктів оподаткування. Справедливий характер оподаткування закріплений в законодавстві багатьох іноземних держав. Причому в державах, що належать до романо-германської правової системи, він, як правило, встанов-люється нормами конституційного рівня. А в англо-саксонських країнах даний постулат, як правило, міститься в текстах податкових законів і навіть вноситься в їх назву. Так, у 1982 році у США був прийнятий Закон про справедливе оподаткування і фіскальну відповідальність.
В одних випадках принцип справедливості формується у найзагальнішому вигляді: тарифи на всій території Швейцарії будуть встановлені на однакових і справедливих основах (Конституція Швейцарії, ст. 36). Інші нормативні акти дають йому більш розгорнуту характеристику: держава передбачає справедливе оподаткування, звільняючи від оподаткування мінімум для існування, і обкладає більш високими ставками значне майно і доходи (Конституція Ліхтенштейну, ст. 24)" [20].
Практична реалізація цього принципу здійснюється через встановлену державою систему оподаткування. "Така система, за винятком окремих випадків, не може бути надмірно жорсткою для одних чи безмежно ліберальною для інших. Основою реалізації цього принципу є встановлені орієнтири соціальної політики. Вони виступають первинним явищем, а податкова політика - вторинним. Якщо ці орієнтири встановлені неправильно, то й податкова політика не може бути справедливою" [21].
Принцип справедливості як економіко-правовий за своєю природою є одним з найскладніших у податковому праві. Економічний бік даного принципу базується на тому, що держава здійснює вплив на розподіл доходів шляхом надання певних благ одним і збільшенням фіскального тиску на інших. Теорії податкового права відомі два підходи до реалізації принципу справедливості.
Відповідно до першого, так званого принципу вертикальної справедливості, справедливою податковою системою є та, де податки, що сплачуються платниками, відповідають вигодам, які останні отримують від держави. Іншими словами, хто отримує від держави більше тих чи інших благ, той повинен сплачувати більше податків (принцип вигод).
Другий підхід, принцип горизонтальної справедливості, передбачає, що платники, які знаходяться в рівному становищі, повинні трактуватися податковими законами однаково. Тобто цей принцип стверджує всезагальність оподаткування і рівномірність розподілу податкового тиску між платниками відповідно до їх доходів (кожен суб'єкт оподаткування повинен внести в державну казну суму, визначену його платоспроможністю (принцип платоспроможності).
Такі погляди відображені в працях Адама Сміта [22], Поля Марі Годме [23], Уільяма Петті [24]. Проте варто зазначити, що ні один з наведених підходів не є досконалим і універсальним. У кожному є невирішені проблеми, свої недоліки і переваги. Практичне застосування принципів вертикальної та горизонтальної справедливості завжди є комбінованим, хоча у масштабності застосування перевага належить другому.
Юридичний зміст принципу справедливості, за словами А.В. Бризгаліна, виходить з того, наскільки законодавець обґрунтовано врегулював порядок вилучення власності у платників, а також, у якому становищі між собою знаходяться держава, що збирає податки, і особи, які зобов'язані їх сплачувати [25].
Розглядаючи зміст даного принципу через призму вітчизняного податкового законодавства, можна констатувати абсолютний дисбаланс мір захисту права держави і права платника податків. Держава не врегульовує належним чином питання визначення здатності платника податків витримувати податковий тиск. І хоча приклади правового вирішення цієї проблеми існують і в європейських, і в англо-саксонських країнах [26], на теренах України, в умовах подібного правового вакууму, оподаткування часто призводить до неможливості реалізації громадянами своїх конституційних прав. Прикладом слугує реалізація права власності, рівність усіх форм якої, у тому числі державної і приватної, визначено основним законом держави, але практично маємо лише формальну рівність правових статусів. Остання теза також стосується рівності прав та обов'язків платників податків і податкових органів при захисті своїх інтересів.
Дотримання принципу справедливості вимагає встановлення різного підходу до мір відповідальності за вчинення податкового правопорушення, залежно від вини порушника. На цей час особи, які злісно ухиляються від сплати податків, і платники, які порушили податкове законодавство в результаті помилки, мають однакову відповідальність.
У цілому, принципу справедливості відповідає правило усунення подвійного оподаткування при формуванні податкової системи України. При цьому правило усунення подвійного оподаткування розповсюджується і на внутрішнє нормативне регулювання і діє у міжнародному масштабі, зокрема, через укладення міждержавних угод про уникнення подвійного оподаткування.
Думається також, що дія принципу справедливості неможлива без наявності пільг в оподаткуванні, а тому ми погоджуємося з думкою професора Д.Черніка, який вказував на те, що основне зло криється не в податкових пільгах як таких, а у їх нерозбірливості і не прорахованості, коли при їх встановленні переважає політична кон'юнктура чи популізм, а не виважений і обґрунтований підхід [27].
Наступний принцип - стабільність. Він повинен гарантувати платникам

 
 

Цікаве

Загрузка...