WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Удосконалення системи гарантій прав і законних інтересів платників податків - Реферат

Удосконалення системи гарантій прав і законних інтересів платників податків - Реферат

діяльності" [9].
У монографіях, статтях, підручниках провідною є основна думка про те, що принципи права - це його вихідні ідеї, від природи притаманні праву якості. Учені практично єдині у визначенні загальної характеристики правових принципів.
"Принципи права - об'єктивні властивості права, коріння яких знаходиться в його змісті. Вонивідображають закономірності суспільного розвитку, потребу суспільства у правовому регулюванні. Принципи як наукова абстракція найбільш високого ступеня здійснюють не тільки самостійний вплив на суспільні відносини, що складають предмет правового регулювання, але і опосередкований, коли визначають застосування конкрет-них норм, доповнюючи зміст їх гіпотез"[10].
Професор Денисов А.І. наголошує, що правові принципи являють собою правові ідеї, які пронизують все право в цілому чи окремі групи правових норм, інститутів чи галузей права. Це ті ідеї, які надають праву єдність змісту.
Алексєєв С.С. називає принципами керівні начала (ідеї) права, які у концентрованому вигляді характеризують його зміст. Це свого роду згустки юридичної системи, явища сутнісного порядку, що виражають її економічні і соціально-політичні основи, розповсюджують економічні та соціально-політичні вимоги (уже в юридичному вигляді) на всі чинні норми.
Образно кажучи, у принципах права міститься ніби "душа права", правової системи" [11].
"Наука не "придумує", а "відкриває", обґрунтовує, вивчає і систематизує закладені в праві принципи, показує їх роль, значення, зміст і функціонування", - зазначає Цибулевська О.І. [12].
Таким чином, принципи відіграють роль орієнтирів у формуванні права. Нові правові ідеї, як правило, формулюються у вигляді правового принципу. При подальшому розвитку, оскільки це саме правовий принцип, він втілюється в конкретні норми права, утворюючи норми-принципи, або ж ніби "розчиняється" у значній кількості правових норм, визначаючи таким чином їх вплив на відповідні суспільні відносини.
Відповідно, принципи права - це вихідні ідеї, джерела, які визначають сутність права, його призначення в суспільстві, це база, на якій право виникає, формується, розвивається і функціонує. З огляду на це, у наведеній класифікації юридичних гарантій, на нашу думку, на перше місце доцільніше винести саме принципи права.
У теорії права загальноприйнятим вважається поділ принципів права на загальноправові, міжгалузеві, галузеві, а також властиві правовим інститутам. Поряд з використанням таких загальноправових принципів, як принцип законності, принцип соціальної справедливості, принцип рівноправності, принцип гуманізму, принцип єдності юридичних прав і обов'язків, податкове право має власні специфічні принципи, притаманні лише йому. Як основні начала нормативного регулювання, вони задають тон всій наступній правотворчості в податковій сфері, гарантуючи її логічність, безперервність і збалансованість, а також відіграють значну роль у формуванні судової практики з податкових питань, у заповненні прогалин, що нерідко зустрічаються в нормативних актах фіскального характеру, а також у тлумаченні чинного законодавства, виступають основними критеріями для оцінки якості податкової системи країни.
Інститут захисту прав і законних інтересів платників податків як такий, що врегульовує певний різновид суспільних відносин, базується на власних принципах. Їх законодавче закріплення і практична реалізація багато в чому залежать від політичного і економічного курсу, що проводиться публічною владою. Ці принципи певним чином носять всезагальний характер, обумовлений органічним взаємозв'язком між принципами права взагалі і окремо взятого його інституту, і в той же час мають власні особливі риси, пов'язані з особливостями регулюючих відносин.
У зв'язку з цим вбачається важливим здійснення характеристики принципів, що, на нашу думку, належать до "основних механізмів, несучих конструкцій" [13] інституту захисту прав і законних інтересів платників податків.
Найдавнішим принципом, спрямованим на захист платників податків, вважається принцип згоди суб'єктів оподаткування нести податкове навантаження.
Виникнувши в епоху середньовіччя (відповідно до феодального права всякий пан повинен був жити на доходи від своїх володінь, що складали звичайні грошові надходження, і ... не міг підвищити податку без згоди васалів, за винятком певних випадків [14]), згаданий принцип знаходився біля витоків парламентаризму. Саме тому законодавче оформлення податку пов'язується із згодою платника на його стягнення.
Щоправда, згаданий принцип характерний для законодавства небагатьох країн, як правило, "малих" країн Європи, що мають історично сформовану в цих державах активну референтну практику (Ліхтенштейн, Ісландія) [15]. Навпаки, як Конституція України (ст. 74), так і конституції багатьох інших держав (Данії - § 42, п. 6; Італії - ст. 75 та ін.) встановлюють заборону на використання у фіскальній сфері інструментів безпосередньої демократії [16]. Тобто, регламентуючи порядок проведення референдуму, основні закони, як правило, виключають податки з питань, які можуть бути винесені на всенародне голосування.
Тому, не дивлячись на те, що в останні роки робляться спроби розгляду оподаткування у світлі теорії суспільного договору Ж.-Ж. Руссо [17], у даний час можливість погодження законопроектів фіскального характеру з волею окремих платників, а також безпосередня участь останніх у правотворчому процесі обмежуються вільним мандатом парламентарів, що представляють інтереси всього народу і не пов'язані зі своїми виборцями їх наказами і процедурою дострокового відкликання.
Наступний принцип, який розглядається як вид юридичних гарантій, що забезпечують захист прав платників податків, - принцип законності.
Цей загальноправовий принцип, проходячи через призму галузевого законодавства, на нашу думку, може розглядатися в наступних аспектах:
- по-перше, з метою забезпечення конституційного принципу недоторканності приватної власності, ураховуючи те, що "податки являють собою порушення цього права" [18], тільки органу законодавчої влади надається можливість запроваджувати податки;
- по-друге, система оподаткування, податки і збори встановлюються винятково законами. Цей принцип закріплений у Конституції України (ст. 92) і в конституціях більшості зарубіжних країн: ст. 30 Конституції Японії, ст. 265 Конституції Індії, п.1 ст.133 іспанського основного закону, п.1 ст.78 грецької конституції тощо [19];
- по-третє, передбачає рівність перед законом суб'єктів податкового права, як у індивідуально так і в загальновизначених відносинах. Таке положення спрямоване на запобігання

 
 

Цікаве

Загрузка...