WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Удосконалення механізму адміністративно-процесуальної діяльності органів державної податкової служби України - Реферат

Удосконалення механізму адміністративно-процесуальної діяльності органів державної податкової служби України - Реферат


Реферат на тему:
Удосконалення механізму адміністративно-процесуальної діяльності органів державної податкової служби України
Аналіз адміністративно-правової діяльності в Україні показує, що в процесі доказування виникають певні помилки в діяльності юрисдикційних органів при встановленні ними фактичних обставин справи про адміністративне правопорушення. Зазначена проблема є характерною і в діяльності органів державної податкової служби.
Вивчення матеріалів адміністративно-правової діяльності та науково-практичної літератури із зазначених питань дає підставу стверджувати, що проблема, пов'язана зі збиранням та оцінкою доказів, досліджена недостатньо і на сьогодні відсутні науково-обгрунтовані рекомендації із зазначених питань.
Результати досліджень доводять, що специфіка розгляду справ виключає автоматичне перенесення кримінально-процесуальних методів на організацію роботи з адміністративними доказами. При веденні справ про адміністративні правопорушення не застосовуються, наприклад, такі засоби отримання доказової інформації, як допит, очна ставка, обшук, виїмка тощо.
Особливим видом доказів при веденні у справах про адміністративні правопорушення є фактичні дані, що вміщені в протоколі про адміністративне правопорушення. На відміну від інших джерел доказів, згаданих у ст. 251 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зазначений протокол виступав комплексним джерелом доказової інформації. Стаття 256 КУпАП визначає вимоги до змісту протоколу.
Відповідно до чинного законодавства протоколи про адміністративні правопорушення можуть складати уповноважені посадові особи податкових органів.
Протокол направляється органу (посадовій особі), який уповноважений розглядати справу про адміністративне правопорушення (ст. 254, ст. 257 КУпАП).
В адміністративних справах, що стосуються інтересів, прав громадян і посадових осіб, показання свідків є видом доказів, який найчастіше зустрічається у практичній діяльності відповідних органів.
Свідком в адміністративному процесі може бути будь-яка осудна особа, здатна до запам'ятовування і відтворення життєвих фактів і ситуацій.
За допомогою показань свідків правозастосовчий орган встановлює необхідні для правильного рішення справи дані про події і дії, що збереглися в пам'яті людей.
Відсутність можливості одержання необхідних показань свідків або одержання помилкової інформації з адміністративної справи може призвести до прийняття необґрунтованого правозастосовчого акта, до порушення чи обмеження прав і законних інтересів громадян.
Як видно з результатів проведених досліджень, для створення належних умов для роботи органів управління щодо оперативного виконання та встановлення істини по справі доцільно встановити правову відповідальність свідків за відмову від показань і надання ними свідомо помилкових показань.
Змістом показань свідків є сприйняті ними обставини, що підлягають встановленню і перевірці в конкретній адміністративній справі.
Необхідно зазначити, що суди й адміністративні органи при запереченні порушником своєї провини, як правило, дуже рідко викликають понятих для перевірки правильності складеного акта і відповідності наявних в акті записів даних фактичному положенню справи.
Велике значення має участь понятих у складанні акта, що фіксує подію (факт, стан). Зазначений акт стає підставою для застосування диспозиції адміністративно-правової норми.
Свідчення про обставини, що підлягають доведенню в адміністративній справі, можуть бути отримані як від осіб, які своїм підписом свідчать про законність і вірогідність вчинених процесуальних дій посадової особи (понятих), так і від осіб, які не беруть участі у здійсненні цих дій.
Оскільки основне призначення адміністративного процесу - застосування диспозиції адміністративно-правової норми, то головну увагу в показаннях свідків займають свідчення, на підставі яких виноситься акт, що задовольняє вимоги особи, зацікавленої в результаті справи.
При застосуванні санкції адміністративно-правової норми одні показання свідків можуть бути обвинувальними, інші - виправдувальними.
Результати досліджень показують, що сформована практика відмови від використання доказів показань свідків без вказівки джерел одержання інформації цілком правильна.
Професор А.О. Селіванов у своїх роботах акцентує увагу на юридичному змісті поняття "розсуд державних органів". При цьому розсуд за законом - це умова прийняття фізичними і юридичними особами сили застосування заходів впливу з боку державних органів [1]. Аналіз змісту законів, постанов та інших актів, прийнятих Верховною Радою України на п'ятій сесії (січень-липень 1992 р. - частина 2. - С. 341) вказує на присутність вольової сторони співвідношення доцільності та законності, здатності та можливості вольового впливу на управлінські відносини, що дозволяє органу державної виконавчої влади досягати певних результатів у виявленому інтересі [2].
Наявність протиріч між показаннями свідків та доказами, які є у справі і які отримані при проведенні заходів, вимагає проведення комплексу заходів, спрямованих на встановлення причин і ліквідацію виникнення цих протиріч. Такими заходами можуть бути пошук інших доказів, перевірка вже зібраних тощо.
Для правильної оцінки показань свідків важливе значення має облік його психологічних особливостей до сприйняття і запам'ятовування подій, про які він повідомляє. У криміналістичній літературі вся одержана при допиті інформація поділяється на два види: інформація про факт, що цікавить, та інформація про джерело повідомлення [3].
К. Приходько у своїй праці звертає увагу на те, що психологічні особливості свідка можуть зробити свій вплив на його показання [4]. Зазначений момент доцільно враховувати при необхідності обліку психологічних особливостей свідка при оцінці показань.
Важливе значення при розгляді справи відіграє експертиза. Предметом експертизи можуть бути будь-які питання, крім правових, оскільки дослідження останніх є обов'язком органу або посадовою особою, яка розглядає справу. У висновку експерта викладаються встановлені ним фактичні дані, що мають значення доказу по справі. Законодавець не визначає форму висновку експерта, але, на думку фахівців, його необхідно складати у письмовій формі. Дані, встановлені висновком експерта, в загальному порядку підлягають перевірці та оцінці у сукупності з усіма доказами по справі. Як і інші джерела доказів, висновок експерта не є обов'язковим для органу або посадової особи, що виносить рішення по справі.
Найбільшу частку правопорушень у сфері економіки за результатами досліджень займають правопорушення у сфері податкового законодавства. Кримінальна відповідальність за порушення податкового законодавства була пом'якшена новим КК України, який вступив в силу 1 вересня 2001 року. Одночасно був прийнятий Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетними та державними цільовими фондами" який вступив усилу з 1 квітня 2001 року. При цьому, як показує практика, значно ускладнилася система штрафних санкцій за порушення податкового законодавства. Необхідно також зазначити, що таку систему штрафних санкцій ускладнюють різноманітні підзаконні акти податкових контролюючих органів. Саме тут виникають скарги платників податків щодо неправильного застосування до них штрафних санкцій податковими органами. Оскільки розв'язання цих питань потребує спеціальних знань, то практично майже завжди призначається судово-бухгалтерська експертиза.
Основними матеріалами, що направляються для дослідження експерту-бухгалтеру, в таких випадках є:
1. Оригінал акта про перевірку господарсько-фінансової діяльності підприємства, організації чи установи державною податковою адміністрацією з усіма додатками.
2. Письмові пояснення керівника, головного бухгалтера та інших посадових осіб за письмовими висновками перевірки.
3. Вилучені оригінали документів, облікових регістрів, форми фінансової та податкової звітності, що підтверджують факти викритих правопорушень при сплаті податків.
4. Свідчення про майно на підприємстві, наявність і рух грошових коштів на його рахунках у банку.
5. Інші матеріали справи (договори, угоди, аудиторські висновки, висновки інших судових експертиз і тощо).
При вивченні наданої інформації експерту необхідно враховувати, що податкове законодавство України постійно змінюється як щодо об'єктів оподаткування, так і щодо наданих пільг певним категоріям платників податків. Саме тому при розгляді матеріалів експерт повинен встановити, який законодавчий акт діяв у той період, коли відбувалося ухилення від сплати податків. Якщо порушення мало місце в період дії як одного, так і іншого закону, то суму несплачених податків варто

 
 

Цікаве

Загрузка...