WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Удосконалення механізмів контролю у сфері обігу підакцизних товарів - Реферат

Удосконалення механізмів контролю у сфері обігу підакцизних товарів - Реферат


Реферат на тему:
Удосконалення механізмів контролю у сфері обігу підакцизних товарів
Аналіз проблемної ситуації у сфері обігу підакцизних товарів свідчить про теоретичні та практичні проблеми щодо створення автоматизованої системи контрольно-попереджувального моніторингу в зазначеній сфері. З одного боку, нині практично відсутні науково-дослідні розробки зазначених проблем, з іншого - відсутність комплексної системи контролю в сфері обігу підакцизних товарів сприяє вчиненню ухилень від оподаткування та тінізації відносин у даній сфері. Розв'язанню зазначених проблем, на нашу думку, може сприяти розробка та впровадження всебічно вивіреної і науково обгрунтованої автоматизованої системи контрольно-попереджувального моніторингу в сфері обігу підакцизних товарів (далі - АСКПМ), яка складається з підсистеми спеціального декларування руху всіх видів підакцизних товарів і підсистеми ідентифікації щодо виявлення фальсифікації алкогольної та тютюнової продукції.
Упровадження першого елемента зазначеної системи може зустріти опір суб'єктів підприємницької діяльності і потребує особливої уваги в процесі її розробки. Другий - повинен зацікавити добропорядних виробників-підприємців, оскільки сприятиме захисту їх продукції від підробки та усуне будь-яку можливість реалізації фальсифікованої продукції під їх торговою маркою.
Підсистема декларування руху підакцизних товарів має особливу (спеціальну) мету - самодокументування руху підакцизних товарів їх виробниками та іншими суб'єктами підприємницької діяльності в цій сфері. Елементом зазначеного механізму повинна бути спеціальна декларація про рух підакцизного товару, яка складається в електронному вигляді. З метою уникнення збільшення непродуктивного документообігу цей документ за своєю функціональною сутністю може стати універсальним, тобто об'єднати в собі ряд первинних документів, що обслуговують рух товарно-матеріальних цінностей. Перед здійсненням певної господарської операції, наприклад, поставки спирту на лікеро-горілчаний завод, постачальник сировини зобов'язується здійснити декларування, тобто використати наданий йому спеціальний програмно-апаратний комплекс (надалі - ПАК) або передати електронну версію декларації представнику податкового органу за місцем відвантаження сировини. В одному випадку постачальник сам вводить інформацію в електронному вигляді на магнітному або оптичному носії в ПАК, де вона зчитується, друкується на паперовому носії, з відповідною поміткою, констатуючи факт декларування, дату та час. В іншому - за постачальника цю операцію виконуватиме представник податкового органу.
Віддрукована декларація на паперовому носії повинна бути обов'язковим і єдиним супроводжуючим підакцизний товар документом. Щодо електронного варіанта декларації, то після зчитування її з носія під час друку на паперовий носій ПАК одночасно, використовуючи засоби зв'язку, направляє задекларовану інформацію в базу даних АСКПМ ДПА України. Тільки після цього сировина підлягає поставці замовнику - виробнику лікеро-горілчаної продукції. Виробник перед прийняттям сировини повинен також здійснити декларування зазначеної операції за вищевикладеним порядком.
Декларування передачі готової продукції на склад і далі, наприклад суб'єктам оптової чи роздрібної торгівлі, також повинне здійснюватися відповідно до запропонованого механізму щодо кожної господарської операції в процесі руху підакцизних товарів і матиме значення для здійснення ефективного контролю за сплатою податкових платежів.
На перший погляд, процедура декларування є складною для суб'єктів підприємницької діяльності, але апаратно-програмне забезпечення, яке повинне супроводжувати даний процес, не тільки зробить цю процедуру простою й нетрудомісткою, а й призведе до спрощення обслуговування суб'єктами підприємницької діяльності задіяних процесів документообігу завдяки уніфікації документів, супроводжуючих товар в єдиний універсаль-ний документ та введення ПАК. Крім цього, запровадження системи спеціального декларування господарських операцій надасть можливість удосконалити нормативно-правову базу у сфері обігу підакцизних товарів шляхом скорочення кількості та уніфікації існуючих нормативно-правових актів.
Таким чином, під спеціальним декларуванням ми розуміємо законодавчо врегульовану процедуру, що передбачає надання декларації встановленої форми про намір здійснити конкретну визначену контрольовану державою господарську операцію, пов'язану з рухом підакцизних товарів, яка матиме статус товаросупроводжувального документа та включатиметься до бази даних відповідної АСКПМ.
Додатковою і більш складною складовою системи контрольно-попереджувального моніторингу в сфері обігу таких підакцизних товарів, як алкогольні та тютюнові вироби, може бути підсистема, побудована на основі ідентифікації продукції. Вона повинна діяти на одному з етапів контрольно-попереджувального моніторингу і може включати в себе лабораторну перевірку якості, наприклад, алкогольної продукції, а також підтвердження легальності її введення в оборот, наприклад, відповідною госпрозрахунковою установою, зобов'язаною співпрацювати з відповідним підрозділом податкової міліції.
Для одержання дозволу на продаж у торговельну мережу постачальниками подаватиметься спеціальна заявка на маркування партії алкогольної продукції. Найбільш повна інформація про партію спиртних напоїв, що пройшла обов'язковий контроль, повинна концентруватися також у вигляді бази даних АСКПМ. Такий вид збереження інформації дозволить швидко одержати достовірні й оперативні відомості про стан ринку алкоголю всім зацікавленим споживачам і державним службам.
У випадку позитивних результатів проходження контролю на партію алкогольної продукції повинен видаватися дозвіл на реалізацію, а також на використання спеціальних регіональних захисних марок (далі - СРЗМ) для маркування кожної пляшки. СРЗМ являтиме собою самонаклеювальну етикетку зі спеціальним захистом: голографічним малюнком і бінарним штриховим кодом, що міститиме у собі інформацію про виробника, оптового і роздрібного постачальників, назву алкогольної продукції, код державної реєстрації продукту, міцність, ємність, код регіону і розряди спеціальних марок акцизного збору, дату розливу, код державного органу сертифікації, а також кількість пляшок і номер пляшки у даній партії), що дозволяє при його зчитуванні сканером протягом 2-3 секунд найбільш точно і об'єктивно ідентифікувати джерело походження алкогольної продукції і підтвердити легальність її обороту. Це, у свою чергу, відповідатиме законодавству у сфері захисту прав споживачів - для зручності споживачів на СРЗМ повинна бути інформація й у текстовому вигляді про найменування організації, що замовила СРЗМ, назву продукції та ємності тари.
Одним із завдань, які повинне розв'язувати підсистема, є організація і технічне забезпечення щоденних комплексних перевірок роздрібної мережі контролюючими, фіскальними та правоохоронними органами. Перевірки здійснюватимутьсямобільними групами, у складі фахівців-експертів і працівників зазначених органів, оснащених автотранспортом, радіозв'язком, сканерами і ноутбуками, що міститимуть у собі або матимуть оперативний доступ до бази даних про поставлені легальні спиртні напої.
Результати проведених перевірок будуть абсолютно достовірними, об'єктивними і не залежатимуть від особи, яка проводить перевірку. У результаті зчитування СРЗМ на екрані ноутбука з'являтиметься повна інформація про походження даної одиниці алкогольної продукції та легальності її обороту. Надалі вся інформація про проведені перевірки заноситиметься в базу даних перевірок, що дозволить у кілька разів скоротити час перевірок кожного підприємства та підвищити їх якість.
Отже, робота даної підсистеми може підвищити оперативність контролю якості і легальності походження підакцизної продукції, спростити взаємини між її виробниками і постачальниками, підвищити рівень податкових надходжень та ефективність захисту прав споживачів. За рахунок застосування СРЗМ з ринку витіснятимуться виробники та інші постачальники фальсифікованої алкогольної продукції, збільшиться її легальне виробництво.
Таким чином, створення та запровадження АСКПМ на основі підсистем спеціального декларування господарських операцій та ідентифікації продукції забезпечить:
- ефективний захист здоров'я населення України від споживання недоброякісної продукції;
- зменшення рівня тінізації сфери обігу підакцизних товарів;
- підвищення ефективності попередження, виявлення та розкриття злочинів у сфері обігу підакцизних товарів;
- зменшення кількості персоналу контролюючих органів у сфері обігу підакцизних товарів і, відповідно, економії державних коштів;
- збільшення доходів бюджетів усіх рівнів за рахунок повного обліку виробництва й обороту кожної одиниці підакцизної продукції в Україні;
- створення єдиного інформаційного простору і формування двох унікальних електронних баз даних про рух сировини та готової продукції від виробника до останнього реалізатора, про виробництво та проведену перевірку кожної одиниці підакцизної продукції на території України;
- зменшення рівня корупційних діянь працівників державного апарату, оскільки підсистеми виключають суб'єктивний фактор при ухваленні рішень щодо результатів перевірок;
- створення умов для державного регулювання ринку підакцизних товарів та оперативне одержання достовірної інформації про результати і наслідки проведених заходів в Україні;
- покращить координацію та взаємодію роботи державних і громадських організацій з контролю за оборотом підакцизної продукції на основі обміну інформацією;
- спрощення документообігу.

 
 

Цікаве

Загрузка...